www.lokalmagasinet.no NYHETER Fr. 22. nov. 2019
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002
Vår epost-adresse er: post@lokalmagasinet.com!


Ny eier av Alicenborg med plan for 35 boliger

(22.11.19. Publisert 00:17) I torsdagskveldens gjennomgang av aktuelle boligprojekter i Son, kunne plansjef Lars Grimgaard slippe en dagsfersk nyhet: - Jeg fikk i ettermidag telefon fra en person som nå har kjøpt rettighetene til den boligaktuelle delen av Alicenborg-tomta. Dette ligger jo inne i den gjeldende kommuneplan med maksimum 35 boliger.

Vedkommende kunne opplyse at kommunen vil motta et forslag til reguleringsplan en gang før jul, tilføyde Grimsgaard.

"Alicenborg-prosjektet", på høydedraget øst for sentrum, har gått inn og ut av planverket flere ganger de siste ti-tolv årene.

Så sent som i mai 2016 vedtok Soon og Omegns Vel en uttalelse til den igangsatte detaljreguleringsplan, der det blant annet heter:

Alicenborg er ett av de viktigste nærfriområdene i Sonsområdet. Innenfor eiendommen er det i dag flere turstier som er hyppig benyttet av befolkningen. I tillegg er det gamle vanntårnet et viktig landemerke. Deler av området har dessuten en rik vegetasjon som gir grunnlag og oppholdssted for en rekke mindre vanlige fugler, for salamandere m.m.

Eiendommen har i dag kjøreadkomst fra Alicenborgveien og Bergstien. Begge veiene er smale og bratte og egner seg ikke for trafikkøkning. 

I gjeldende reguleringsplan er det vist ny adkomstvei fra Sigurd Stenes vei, vel 100 meter sør for dagens gangbru. Denne veien vil bety store skjæringer på grunn av terrengforholdene, selv om det rent teknisk er mulig å få til en kjøreadkomst.

Stappfullt på debattmøte


(21.11.19. Publisert 22:10) (Reporter Svein-H. Strand) Soon og Omegns Vel hadde i kveld en heldig hånd med nok et åpent informasjons- og debattmøte. Og Vestby kommunes plansjef Lars Grimsgaard hadde en heldig hånd med en gjennomgang av kommunens ulike planverk. Fra den overordnede kommuneplan til underliggende områdereguleringer.

Grimsgaards tilmålte 20 minutter, inkludert besvaring av konkrete spørsmål, ble til 50. Da var det pause og opp med et vindu, og det var bra, for her hadde det rent inn med folk helt til møtestart kl. 19 og vel så det.

Stedet var, som sist, Seilforeningens ikke så veldig store sal, og det var nok enda litt mer stappa fullt enn da. Som bildet over gir et inntrykk av, sto det folk tett langs veggene. Blant dem noen av dem som ifølge programmet skulle inngå i et politisk panel. Og noen måtte stå i gangen. 75-80 fikk sitteplass.

Alt i alt tett innpå 100 mennesker, som bl.a. fikk et solid inntrykk på godt og mindre godt av både vedtatte og ennå ikke vedtatte planer for små og litt større boligfelt. Først og fremt i Son-området inkludert Store Brevik; men også Vestby sentrum gjennom kommuneplanens sentrumsdel for både offentlige og private utbyggingsplaner var blant det plansjefen ledet oss profesjonelt igjennom.

LM kommer med mer konkret fra denne første del av møtet.

Avskrudd stoffseksjon midlertidig gjenåpnet
(21.11.19) På publisereren vår har flere seksjoner med eldre, tematisk stoff vært avskrudd i lengre tid, av ulike grunner. Noen av disse seksjonene med undersider vil trolig bli slettet i sin helhet når vi flytter til WordPress. De øvrige, som alt annet stoff, vil bli tilgjengelig også etter at den nåværende publisereren en gang blir skrudd av for redaksjonelle formål. For å lette arbeidet med å gjennomgå dette stoffet, har vi i dag gjenåpnet seksjonen FORBRUKERMAGASINET. Dette er i utgangspunktet en midlertidig ordning, men noen av undersidene kan få et forlenget liv, kanskje gjennom enkle redakjonelle grep. Red.

FNF Vestby legger ned ‒ uenighet om videre drift

(18.11.19) (Reporter Svein-H. Strand) På grunn av uenighet med kommunen og Forum for Natur og Friluftsliv sentralt om videre drift, velger FNF-avdelingen i Vestby å legge ned aktivitetene. Det opplyser styret i en pressemelding. Hva uenigheten konkret består i, sies det ikke noe om. LES MER.

UTOVER KILEN 17. NOVEMBER


(17.11.19) Midten av november er passert, og mørket kommer tidligere dag for dag. Noen har førjulstid i blikket, mens fotografen igjen kan fråtse i lokale motiver i det spennende, men krevende lysrommet. I ytterkanten av hva kameret tillater av opptak på frihånd. Bildet utover Sonskilen er tatt av Sturla Strand i dag, søndag 17. november. STØRRE BILDE kan ses på Herison.no. Der er det nå toppbilde i temaet Aktuelt visuelt

NYTT på Herison.no: Se arrangementer på rekke og rad

MILLIONEN i sikte!

(15.11.19) Om noen uker er det 17 år siden Lokalmagasinet.no ble lansert. Det var på mange måter et uprøvet eksperiment. Både rent personlig og for journalistikk (og informasjon) i det superlokale. Internett hadde passert sin første barndom, men var ennå bare i tenårene. LES MER.

Ikke vondt ment

Video fra siste kommunestyremøte

Funnet i Kolåsveien 2 med metalldetektor


LM-foto: Svein-H. Strand

(10.11.19) En metalldetektor er kjekt å ha for dem som ønsker å avdekke gamle saker under bakken. På denne måten ble disse sju gjenstandene funnet på den terasserte nedre del av eiendommen Kolåsveien 2. Det er der det mye omtalte spisslønnetreet nylig måtte felles i forbindelse med anleggsarbeidene i Kolåsveien. Vi ser tre mynter og en nøkkel, mens de tre andre gjenstandene vanskelig kan identifiseres sikkert uten faglig hjelp. Gjenstandene befinner seg nå hos Apoteket i Son rett over gata, der bildet ble tatt. En sak å komme tilbake til, dette.

Alt på stell i Kolåsveien


07.11.19 Når det gjelder det høye asketreet nord i Kolåsveien, i nr. 14, så er fortsatt planen å beholde dette slik det er i dag. Ellers ligger vi greit an i forhold til tidsplanen, og fortsatt holder vi på mellom Kiwi-butikken og krysset med Labobakken. LES MER.

Vi endrer LM på WordPress

(01.11.19.) Prøvedriften for LM på WordPress publiseringsplattform viser dessverre at det ikke er realistisk å få publisereren i ordinær drift med den løsningen som er levert.

I samarbeid med leverandøren er det derfor satt i gang forberedelser for å gjennomføre betydelige endringer. Artikkel- og blog-systemet er en fabelaktig nyvinning. Men det er for "dominerende" i forhold til nyhetssystemet. Nyheter skal forsatt være det viktigste innholdet i LM, og nyhetsløsningen er ikke rask nok å arbeide med, sammenliknet med det vi bruker i dag. LES MER.

Overraskende valg til plan- og miljøutvalget

(23.10.19.) Plan- og miljøutvalget har fått overraskende mange nye medlemmer og varamedlemmer. Spørsmålet er om det noen gang har vært så stor utskifting i dette viktige kommunale utvalget i Vestby. Samarbeidspartiene i posisjon har her fått god uttelling. Eksempelvis er Venstres eneste representant i kommunestyret blitt fast medlem. Opposisjonspartiet MDG, med fire i kommunestyret, har også fått et fast medlem. Men en "bonus" for MDG er at de har to av de tre varamedlemmene på denne sjuende og siste plassen i utvalget. LES MER.

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Jubileumsjazz i Kulturkirken

(16.11.19) Lørdag 16. november kl. 1500 er det jazzkonsert i Son Kulturkirke.

Arrangør for prosjektet Jubileumsjazz er Sonskoret Soon Blandede Kor, og med en jazztrio samt sangere fra vokalklassen på Follo folkehøgskole. Dirigent: Christian Killengreen. Vokal: Agnes Born.

Her får du høre låter blant det ypperste innen klassisk jazzmusikk av kjente jazzkomponister som eksempelvis Cole Porter, Duke Ellington, Louis Armstrong, Irving Berlin, George Gershwin og "Fats" Waller.

Jazztrioen består av Øyvind Denstad, piano, Torstein Kinn, kontrabass, og Roger Gundersen, trommer.

Ingen grunn til å sitte hjemme i regnværet, møt opp til en hyggestund med flott musikk!

Billetter kr. 200,- selges ved inngangen.

For koret: Dag N. Gjersøe (Se for øvrig plakat på Facebook / Her i Son.)

[18.11.2019]
"Son stasjonsbibliotek neste!"

(16.10.19.) I "varmestua" på Sonsveien stasjon har pendlere og andre reisende fått et ubetjent bibliotek med bøker, magasiner, cd-er og filmer de kan ta med på reisen og levere tilbake, selvfølgelig. Alt er alles. Initiativtaker og "stasjonsbibliotekar" Anja Brenna kan endatil konstatere at beholdningen har vokst siden åpningen for en drøy måned siden. Og som med andre ting: På Facebook har det vært god hjelp å finne ikke minst med tanke på at det bør være et vist spenn i utvalget. Det er bare å gratulere med det som kan være landets eneste tilbud i sitt slag! Overskriften måtte jo da bli som den ble. (Tekst og foto: Svein-H. Strand)
[04.11.2019]
Sagn, eventyr, historier i Jostushuset
(24.10.19) Lørdag 26. oktober har Alex fyrt opp i Jostushuset, og kl.13 forteller Tore Rahn sagn, eventyr og historier i god, gammel fortellerstil.

Hjertelig velkommen til en hyggelig fortellertime, som passer for liten og stor. Du kan kjøpe varm sjokolade med krem og rømmevafler i kafeen og ta med inn i Jostushuset! Det er gratis inngang.

Son kystkultursenters venner. Styret
[01.11.2019]
GRATIS? – LISSOM!


(04.10.19) (Leserbrev) Det er positivt at Movar kommer rundt og tar imot ulike typer farlig avfall. Men «markedsføringen» av det bør de ikke kalle for gratis. For vi betaler jo selv for det gjennom renovasjonsgebyret. Eller tar jeg feil, og at det er noen rike onkler/tanter i distriktet som støtter Movar med friske, grønne miljøpenger? Helge Falkenberg, Kjøvangen

[23.10.2019]
Det tradisjonelle sildebord!

Illustrasjonsfoto: shutterstock

(13.03.19) Hjertelig velkommen til vårt tradisjonelle sildebord fredag 8. november kl. 19. Vi byr på tradisjonelt program med tradisjonell meny til tradisjonell pris. kr 300, alt inkludert.

Som mange av dere vet, har vi bare 40 sitteplasser, så vær rask med din påmelding som epost til tove.lissner@online.no. Vi sees, medbrakt GODT HUMØR!

Son kystkultursenters venner. Styret
[20.10.2019]
Rødgrønt Nordre Follo likevel

(17.09.19. LM Nyhetsdesk) Medlemmene i Arbeider-partiet i Nordre Follo har valgt å gå for et samarbeid med SV, MDG, Sp, Venstre og KrF. Det skriver partiet i en pressemelding. Ap sa nei til et samarbeid med Høyre. Dermed blir Hanne Opdan (Ap) trolig ordfører.

Søndag var situasjonen slik: Venstre, MDG, Senterpartiet, SV og KrF i Nordre Follo hadde laget et utkast til samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet, der de tilbød Ap ordførervervet. Ap og Høyre hadde allerede inngått intensjonsavtale om samarbeid. Aps medlemsmøte skulle så ta stilling til samarbeid mandag kveld.

[22.09.2019]
Mange stemte i går ‒ kø i Son

(09.09.19) Å dømme etter Son valgkrets, så var det også denne gang mange som gjorde borgerplikten søndag, enda rekordmange hadde forhåndsstemt. Ved Grevlingen flerbrukshall var det kø ute og inne i gangen den første timen etter den formelle åpning av valgtinget kl. 15.

Men avviklingen inne i valglokalet var godt organisert og med sju avlukker, så man rykket relativt raskt fram i køen.

Tallene for avlagte stemmer første dag i de ulike valgkretser vil ikke foreligge før valglokalene stenger kl. 21 i kveld, forteller sekretær Christin Westby.

Et grovtellingsresultat for selve valgoppgjøret vil foreligge relativt tidlig. Det endelige resultat etter fintelling vil nok som vanlig i Vestby foreligge etter midnatt, trolig en gang før kl. 01.

[15.09.2019]
Helg med husflidsmesse
(07.09.16) Hjertelig velkommen til husflidsmesse på Son kystkultursenter denne helgen, både lørdag og søndag. Vi avslutter sommersesongen med messen, hvor Vestby Husflidslag selger egenproduserte håndarbeider.

Kjøligere tider står for døren, og snart er det julepresangtid også. Møt opp og finn gode gaver til store og små, eller kanskje noe til deg selv. Kafeen er åpen som vanlig fra 12.00-16.00.

Fra og med kommende uke vil kystkultursenteret holde åpent hver lørdag og søndag fram til uke 40, høstferieuken. Da holder vi åpent hver dag, slik at vi holder åpent fra og med lørdag 28.09. til og med søndag 06.10.

Vi kommer tilbake medinformasjon om barneaktiviteter for høstferieuken. Men først, hjertelig velkommen til høstmarked!
Son kystkultursenters venner. Styret
[13.09.2019]
48,8 % flere har forhåndsstemt
(06.09.19) Det har i dag vært siste anledning til å forhåndsstemme i kommunestyre- og fylkestingvalget. Da fristen utløp i ettermiddag var det i Vestby mottatt 2105 forhåndsstemmer.

Dette er 48,8 prosent flere enn for fire år siden, da det var totalt 1415 forhåndsstemmer etter den endelige opptellingen. Det kan i tillegg komme noen i posten mandag og tirsdag, opplyser Christin Westby til LM.

► Kommunen har denne gang 1317 flere stemmeberettigede enn for fire år siden; 11.667 mot 10.350, noe som tilsvarer en økning på hele 12,7 prosent.

Tallet på stemmeberettigede denne gang speiler både den betydelige vekst kommunen har hatt i innbyggertallet de siste fire årene, og Vestby-ungdom som er blitt førstegangsvelgere.
[14.09.2019]
Ble bitt av hund i Kolåsveien
(06.09.19) En sonsmann som kom syklende i sakte fart i Kolåsveien, i retning mot brua over Hølenselva, ble ved 16:40-tiden i dag bitt av en hund som var i bånd. Mannen måtte til legevakta i Moss for å få behandling med stivkrampesprøyte i den skadede leggen.

Han forteller til LM at eieren, en mann som så ut til å være i 70-årene, nektet for at hunden hans, en lodden puddel-type, hadde bitt ham. Da han gikk av sykkelen for å snakke til eieren, rykket hunden iltert i båndet og så ut til å ville angripe igjen.
[22.09.2019] Les mer
1-10 av 2100 Neste >>Folkevalgte

Nye busstider: Arbeidene i Kolås-veien endrer hvordan bussene kjører: 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med mini-busser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig. RUTETABELLER.
Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID

 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Fasttelefon 64957348

Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com


DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland