www.lokalmagasinet.no NYHETER Ma. 26. sep. 2016
Meny

Husk at e-postkontoen nå er post@lokalmagasinet.com

SAKSBEHANDLING I SVART

Lørdag 24.09.16. Opdatert 17:25 Utvalgsleder Trond Finstad (Ap) sier i torsdagens kommentar her at han ikke kjenner seg igjen i omtalen av mandagens møte, og at det "ble avholdt på forsvarlig vis og etter reglementet". Dette selv om medlemmene hadde svært skjerm i stedet for dokumentene de skulle støtte seg til! Det gjelder også et dokument som ble ettersendt til medlemmenes PC-er bare timer før møtet ble satt, viser det seg nå.

► Ettersendelsen er i tråd med hvordan ordningen skal og kan fungere. Den erstatter hundre prosent papirregimet. Der ble ofte ferske dokumenter som var viktige for saksbehandlingen og beslutningen sendt ut helt fram til møtestart.

Det er forstemmende at utvalgslederen ikke engang setter døra på gløtt for at ikke alt var helt på stell. Reglementet han trolig henviser til er knapt revidert for å dekke den papirløse saksbehandling. Denne er foreløpig bare innført i to organer.

Selv vil jeg si det så sterkt at møtet ble satt og avviklet med en fundamental defekt som kan være grunnlag for en lovlighetkontroll hos Fylkesmannen.


Bare tilfeldigheter gjør at det ikke var kommunestyret som var samlet denne mandagskvelden da nettverket i rådhuset lå nede.. Et kontrollspørsmål: Kunne og ville også dette møtet vært satt dersom nettverket lå nede? Jeg regner med at svaret fra Finstad, som for meg, er nei.

I en politisk, demokratisk setting er det ingen forskjell på de to organene. Plan- og miljøutvalget tar i hovedsak beslutninger som i utgangspunktet er endelige, men kan påklages og komme til ny behandling, eventuelt havne hos Fylkesmannen. På kartet til mandagens møte var det tre saker. Alle var klagesaker.

Onsdagens nyhetssak var basert på tips fra en indignert og høyst troverdig kilde. Min kommentarartikkel senere på dagen gir i hovedsak uttrykk for det som både kilden, jeg selv som reporter og Vestby-borger og mange andre mener om denne måte å foreta politiske beslutninger på.

Jeg har selv en fem år gammel klagesak som nok en gang venter på tur. En dispensasjonssak. Den skal nå behandles for tredje gang. Politikerne klarer ikke begrunne dispensasjonen ordentlig. Fylkesmannen opphevet i juni i fjor forrige vedtak som ugyldig.

Heldigvis sto min sak med et stort antall dokumenter ikke på kartet mandag, da alle rådmannens innstillinger ble vedtatt på 11 minutter uten debatt. Eller uheldigvis? Spørsmålet går rett inn i sakens kjerne.

Svein-H. Strand
LM-redaktør og Vestby-borger

KJENNER MEG IKKE IGJEN

Torsdag 22.09.16 Lederen i plan- og miljøutvalget, Trond Finstad (Ap), har i en e-post i dag gitt denne kommentaren til omtalen av hvordan det dokumentløse utvalgsmøtet ble gjennomført.

► Jeg kjenner meg ikke igjen i Lokalmagasinets beskrivelse av mandagens møte i plan- og miljøutvalget.

Det trådløse nettverket var riktig nok nede, men alle politkerne laster ned sakene og lagrer dem på egen PC på forhånd. Derfor var det ikke et tema og ikke avholde møtet. Medlemmene i utvalget har selvfølgelig på forhånd satt seg inn i sakene som skal behandles, så møtet ble avholdt på forsvarlig vis og etter reglementet.

Finner det også merkelig at Lokalmagasinet ikke kontakter utvalgsleder før dere kommer med grunnløse påstander om at et møte ikke er forsvarlig gjennomført. Systemet med digital behandling fungerer svært godt til tross for store mengder dokumenter.

Vennlig hilsen
Trond Finstad

Når alt må være i hodet

Onsdag 21.09.16. Oppdatert 22.09. 00:30 AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Det er nye tider for de folkevalgte i det viktige og dokumenttunge plan- og miljøutvalget i Vestby. De får dokumentene sendt digitalt til en PC. Slik er det også for sakene som skal behandles i kommunestyret.

► Alle har fått utlevert en liten PC til dette bruk.

Hjemme kopler medlemmene seg opp, leser og forbereder seg. Så tar de med seg PC-en til møtet og har den på bordet for å kunne følge med. Også når utvalgslederen eller bygningssjefen redegjør, som det hender at de gjør. Det er jo ikke mulig å ha alt i hodet, naturlig nok.

► For å gjøre det klinkende klokkeklart, som en tidligere Vestby-ordfører nok ville formulert seg
: De har ingen ting på papir. Alt ligger i PC-en til hver og én.

Men når den trådløse WiFi-sonen i rådhuset ikke virker, som under utvalgsmøtet mandag, da har de bare hukommelsen å støtte seg til. For dem som har lest og forberedt seg på forhånd, da.

► Enhver som går inn på kommunens hjemmesider og ser på det store antallet dokumenter til utvalgsmøtene – vedleggene medregnet – forstår at det er få som klarer å håndtere selv essensen av dette etter hukommelsen.

Kort sagt, så er det helt nødvendig å ha tilgang til dette på PC under møtet for i det hele tatt å kunne følge med i saksgangen.

Det er derfor ikke til å forstå at utvalgets møte ble gjennomført som om alt var i den skjønneste orden. Det er heller ikke til forstå dersom mandagens parodi på kommunal saksbehandling ikke får et etterspill.

Holdt utvalgsmøte uten dokumenter

Onsdag 21.09.16 Plan- og miljøutvalget i Vestby holdt mandag ordinært møte uten et eneste møtedokument. Etter at administrasjonen ikke lenger produserer møtedokumenter i papirutgave, får medlemmene dem tilsendt til små PC-er som de har fått tildelt.

► Mandag kveld virket ikke det trådløse nettverket i rådhuset. Likevel ble møtet gjennomført som normalt, noe som tok 11 minutter, etter det LM får opplyst.

Alle sakene på kartet ble vedtatt enstemmig slik som innstilt av rådmannen.

Det var angivelig ingen debatt eller spørsmål om utsettelse av møtet.

Spørsmålet er om sakene ble forsvarlig behandlet i og med at de folkevalgte ikke hadde tilgang til saksdokumentene.

Ingen av lokalavisene var til stede for å dekke møtet. LM kommer med mer om denne saken i dag.

RÅDMANNEN FORKLARER

Tirsdag 20.09.16 LM har i dag mottatt rådmann Sjur Authens kommentar til gårsdagens oppslag om innsyn i Ørajordet-korrespondanse mellom Fylkesmannen og Vestby kommune. Rådmannens e-post gjengis nedenfor i sin helhet.

Rådmann Sjur Authen.

► "Postlisten finner man ved å klikke på lenken "postlister" øverst på kommunens hjemmeside. Deretter kan man velge avdeling til venstre på siden, eller bla seg gjennom postlisten for kommunen samlet.

For å få innsyn, klikker man på dokumenttittelen man ønsker innsyn i. Dette genererer en e-post til kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet, vil man få tilsendt dokumentene.

Når det gjelder den aktuelle saken, vil man ved å skrive "Øra" inn i søkefeltet få opp alle sakens dokumenter. Ved å klikke på "rullegardinen" vil man få frem hvilken avdeling som er saksansvarlig.

Det er ingen vurdering av verdighet hos de som ber om innsyn.

Det er ikke riktig at alle dokumenter er unntatt offentlighet. I den aktuelle saken er ingen dokumenter unntatt offentlighet."

Sterk kost om å få dokument-innsyn

Mandag 19.09.16 Veldig bra at LM gir oss lesere en fakta beskrivelse av Vestby kommunes "shortcuts" i administrativ saksbehandling vedrørende parkeringsplassene på Ørajordet. Slik jeg leser saken, har kommunen punktert på flere hjul, og da nytter det ikke å holde hardt i rattet. Det går rett ut i Hølenselva. 

► I en e-post til redaksjonen beskriver en leser i uvanlig skarpe ordelag erfaringene med å få dokumentinnsyn i Ørajordet-saken.

Vedkommende har tillatt at en redigert del av e-posten offentliggjøres mot å få være anonym. Dette er etterkommet som et unntak fra vår hovedregel om ytringer, da det er sannsynliggjort et behov i tillegg til at leseren har gjort seg kjent for redaksjonen.

Jeg har prøvd å finne denne korrespondansen med Fylkesmannen på kommunens postliste, men det er jo "kul umulig".

Her har de et forbedringspotensiale. Ikke mye offentlighet å spore. Alle dokumenter er unntatt offentlighet, og man må søke om å få dem tilsendt dersom man blir funnet verdig.

Og det er ikke lett å finne ut hvilken virksomhet som er saksbehandler. Det er en hellig samrøre av skoler, barnehager, administrasjon med mer, heter det til slutt.

Saken går nå "sin gang"


Lørdag 17.09.16 Fylkesmiljøvernsjef Are Hedén var ikke klar over hvor langt arbeidene på Ørajordet var kommet da LM var i telefonkontakt med ham torsdag.

► Sammen med saksbehandleren, seniorrådgiver Ingeborg Austreng, har han underskrevet brevet der kommunens dipensasjonsvedtak påklages. LMs bildeserie om hvor langt nedbyggingen av dyrket mark er kommet, anbefalte han eventuelt å sende til saksbehandleren. LES MER PÅ NY SAMLESIDE.

Behovet ikke begrunnet

Fredag 16.09.16 Vestby kommune anfører i sitt vedtak at det er behov for flere parkeringsplasser i Son sentrum, men behovet er ikke begrunnet, går det fram av brevet der Fylkesmannen påklager kommunens dispsnsasjonsvedtak om Ørajordet. 

Det anføres videre at arealet er satt av til sentrumsformål, og at deler av arealet i en senere reguleringsplan vil bli avsatt til parkering. I henhold til «Veileder. Reguleringsplan. Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven», kan sentrumsformål innebefatte forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen. LES MER PÅ NY SAMLESIDE.

Ennå uavklart om medlemstall

Søndag 11.09.16. Oppdatert senest 17:34 (Reporter Svein-H. Strand) I juli i fjor ble det avdekket at det var uoverensstemmelsene med medlemsregistet for Den katolske kirke. Dette gjaldt også i Vestby, gikk det fram av et brev fra kulturkonsulent Nina Brun Ludvigsen til Fylkesmannen. Et drøyt år senere er det ikke noe nytt om medlemstallene, kan rådmann Sjur Authen opplyse til LM.

Vestby kommune overførte i 2014 kr 510.880,- basert på at det var 412 tilskuddsberettigede medlemmer bosatt i kommunen. Dette ifølge brevet fra Brun Ludvigsen til Fylkesmannen.

Her er det LM publiserte i fjor: Kjenner til feilaktig katolskregistrering

► – Etter kontakt med fylkesmannen, vil det bli bedt om en oppdatert oversikt over antall tilskuddsberettigede medlemmer i Den katolske kirke/Oslo katolske bispedømme. Urettmessig utbetalte tilskuddsbeløp vil kreves tilbakebetalt. Dette vil bli gjort kjent når korrigerte tall foreligger, sier rådmannen i en fersk e-post til LM.

Det er viktig å være klar over at dette ikke dreier seg om kommunenes rutiner for utbetaling av tilskudd. Kommunene mottar en oversikt over antall tilskuddsberettigede medlemmer i alle tros- og livssynssamfunn fra Brønnøysundregistrene hvert år. Vi overfører så tilskudd per medlem bosatt i kommunen på grunnlag av disse tallene.

Auten presiserer: – Kommunene mottar altså ikke selv medlemslistene, bare opplysninger om antall medlemmer. Kommunen har verken ansvar for, eller mulighet til, å sjekke om opplysningene stemmer, presiserer rådmannen.

I august i fjor ble det i en reportasje på Nrk.no påpekt at det også var medlemsrot i Den norske kirke. Foran kirkevaglet hadde nemlig mange oppdaget at de, mot sin vilje, var medlemmer av Kirken etter at de hadde fått valgkort til kirkevalget i posten.

På spørsmål fra LM om medlemstallene for Den norske kirke i Vestby svarer Authen i en e-post at "Vi kjenner ikke til tilsvarende sak for andre tros- og livssynssamfunn."

 På Ørajordet 8. september

Se store bilder HER.

Boklansering: Son under Son

Torsdag 08.09.16 (LM Nyhetsdesk) Søndag 1. oktober kl. 13 blir det en interessant boklansering på Son Kystkultursenter. Boka Son under Son Arkeologi og historie i et gammelt ladested danner et spennende bilde av hvordan ladestedet vokste fram som følge av handel med hollendere og andre sjøfarende handelsmenn i 2. halvdel av 1600-tallet.

► Det går fram av forhåndsomtalen på hjemmesiden til MiA (Museene i Akershus). Utgiveren Follo museum/Museumsforlaget forteller her at boka bygger på arkeologiske funn og historiske kilder, og den trekker opp linjene for forløperen til Son, nemlig Labo.

Arkeologiske funn fra de siste ti år har som kjent avslørt at det på gården Labo, like nord for Son, var et handelssted forut for oppkomsten av Son. Boka gir oss innblikk i funnene og kjennskap til et handelssted som de skriftlige kildene har glemt.

Forfattere er Finn-Einar Eliassen, Marianne Johansson og Reidun Aasheim. Petter Molaug har skrevet innledningen. Utgiver er Follo museum, MiA/Museumsforlaget

Boka selges til redusert pris på lanseringen. Den selges også på Follo museum, Seiersten, Drøbak.

Diplomer til små "piratlesere"

Torsdag 08.09.16 Det var stille ettermiddag og plutselig smalt det som bare dét i området ved Son torg! Så var det heldigvis bare signalet for utdeling av diplomer til en bråte unger som hadde deltatt i en spennende skattejakt.  HELE SAKEN kan nå leses i nyhetsfeltet under den faste forsidetoppen.

Hastverksfeilene

Mandag 05.09.16 (Reporter Svein-H. Strand) I hasterket med å få ferdig en stor parkeringsplass på Ørajordet allerede i sommer, er Vestby kommune tatt med buksa bra mye nede i forhold til vesentlige bestemmelser, ikke bare i plan- og bygningsloven.

► Fylkesmannens klagebrev på den midlertidige dispensasjon som er gitt administrativt, påpeker også brudd på paragraf 1 i det overordnede planverket Vestby har utarbeidet selv: Kommuneplanen. Brevet fra fylkesmiljøvernsjef Are Hedén på vegne av Fylkemannen (se art. nedenfor), er kort sagt en sjelden lekse fra overordnet myndighet. LES MER PÅ NY SAMLESIDE

Reguleringsplan kreves – men dispensasjon gitt

Fredag 02.09.16. Før kommunen kan tillate et tiltak som det som nå er under utarbeiding på Ørajordet, må det utarbeides en reguleringsplan for området. Tiltaket skal begrunnes og nabovarsles.

► Bestemmelsen står i kommuneplanen for Vestby, paragraf 1. Det kan søkes om dispensasjon fra kravet. Dette får Sonskilen Båthavn AS beskjed om i et mottatt-brev fra juridisk rådgiver Marianne Rød i kommunens bygningsavdeling, datert 30. juni, som svar på søknaden av 23. juni om å få tiltaket godkjent.

Allerede 1. juli skriver bygningsavdelingen at motatt søknad om dispensjon er godkjent som vist på situasjonsplan og skisse. Dispensasjonen er gyldig til 1. september 2017. LES MER PÅ NY SAMLESIDE.

– Bland ikke matjorda med undergrunnsjord

Fredag 02.09.16. Oppdatert 11:54. Landbrukssjefen i Follo, Lars Martin Julseth, forutsetter at matjorda på Ørajordet "blir tatt vare på ved at den ikke blandes med undergrunnsjord". LES MER PÅ NY SAMLESIDE.

"RØRAJORDET"!

Torsdag 01.09.16. Endret 02.09.16. LM har i dag fått innsyn i nye dokumenter som viser at nedbyggingen av 34 dekar dyrket mark på Ørajordet i Son til parkeringsplasser er blitt en konflikt i forvaltningen. Mens anleggsarbeidene har gått sin gang etter at kommunestyret ga grønt lys i siste møte før ferien, er prosjektet blitt en kvass klagesak. LES MER PÅ NY SAMLESIDE.

  FØRSTE SAMLESIDE OM ØRAJORDET

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. VAKTANSVARLIG kan da kontaktes på mobil vakttelefon 979 38 621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på tlf. 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Twitter og Facebook oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand. FOTOGRAF og vaktmedarbeider Sturla Strand mobil: 932 56 979.

Lokalmagasinet.no – nettmagasin og portal på journalistisk grunn – er i Nasjonalbiblioteket klassifisert under Periodiske tidsskrifter og blir løpende lagret. E-POST: post@lokalmagasinet.com

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

Diplomer til små "piratlesere"

Publisert 08.09.16 Det var stille ettermiddag og plutselig smalt det som bare dét i området ved Son torg! Så var det heldigvis bare signalet for utdeling av diplomer til en bråte unger som hadde deltatt i en spennende skattejakt.  

[21.09.2016] Les mer
AKTIV SENSOMMERLØRDAG


Publisert 27.08.16 (LM-foto: Svein-H. Strand) Det har vært rekordmye aktivitet i Son sentrum denne fine sensommerlørdagen.

[08.09.2016] Les mer
Tre kule dager på Kystkultursenteret!
Publisert 01.08.16. Korrigert 02.08.16 Son Kystkultursenter melder om følgende spesielle tilbud denne siste sommermåneden:
[23.08.2016] Les mer
De som døde på Utøya
– De som døde på Utøya var noen av
de aller vakreste rosene våre
og sto for alle de verdier vi feirer i dag.

Publisert 22.07.16 1. mai-arrangementet i Son i 2012 ble på flere måter annerledes enn vanlig. Blant annet fordi: På talerstolen sto for første gang en visepresident i Stortinget, SV's Akhtar Schaudry. En muslim som kom tomhendt til Norge for 20 år siden. Dette blir da LMs bidrag til dagens markering av det rystende og meningsløse som et enkelt villfarent hode klarte å utrette 22. juli 2011. Til reportasjen: http://www.lokalmagasinet.no/…/hoytid…/1._mai_i_son_2012.php

[30.07.2016]
To tatt for omfattende tagging

Publisert 27.07.16. Oppdatert torsdag 28.07.16 (Foto: Thor Asbjørn Pettersen) Politiet pågrep sent tirsdag kveld to menn for å ha utført omfattende tagging på flere hus i Son.

[29.08.2016] Les mer
"Sommerkveld ved fjorden", den femte "caburett" på rad

Publisert 20.07.16 For femte år på rad setter Son Teaterselskap opp en splitter ny "caburett" på Son Kro, midt i hjertet av Son. Det blir 11 forestillinger, og premieren er i kveld. Årets forestilling har fått navnet "En "Sommerkveld ved fjorden 5".

[14.08.2016] Les mer
Inn i sommerens vakreste eventyr
Publisert 19.07.16 I Galleri Soon stiller Cathrine Knudsen ut malerier i hele juli. Utstillingen har fått navnet En eng av Følelser og tar oss med rett inn i sommerens vakreste eventyr. Hennes halvabstrakte og organiske malerier preges av hennes inspirasjon fra naturen.
[02.08.2016] Les mer
Brosehesten som ble funnet på Labo


Publisert 14.07.16. Oppdatert 08:40 LM-foto: Sturla Strand Dere bør få med navnet på han som fant den originale bronsehesten på Labo, et vektlodd. Det var en tidligere soning, Åge Olsen, som fant den. Og det var i 2007.

[02.08.2016] Les mer
Symbol på lang handelshistorie


Publisert 12.07.16. Oppdatert 10:08 (LM-foto: Svein-H. Strand)

I snart en måned, siden 17. juni, har den stått i Glenneparken og gresset, denne lille statuen. En kopi av den såkalte Labohesten, en bronsehest som ble funnet under de arkeologiske utgravningene på Labo Nordre. Denne og de andre funnene viste at det har vært handel i Son lengre tilbake i tid enn de skriftlige kildene forteller.

[30.07.2016] Les mer
105 år gammelt Julibrev fra Son

Publisert 04.07.16 Det er 105 år siden forfatteren og kritikeren Nils Kjær (1870-1924) skrev sin vidjetne epistel Julibrev fra Son da han, som så mange andre kunstnere, hadde sommeropphold i Son.

Det kan ha vært nettopp denne dagen, 4, juli, han skrev mesterstykket ferdig, men dagen får vi trolig aldri vite om ikke noe dukker opp i gamle notater eller brev.
[30.07.2016] Les mer
1-10 av 1936 Neste >>BÅTENE fra Kugrava

JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.
Tlf. 64 95 31 51

Lf

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN
UV-VARSEL

 

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet i desember 2002 og hadde i 2007 60.000 besøk. I 2008 ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000 besøk. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000 besøk for året. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland