www.lokalmagasinet.no NYHETER Lø. 22. sep. 2018
Meny

Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com

TIL PLAKATEN om frimarked og Gi bort-dager i helgen

Kan de gjøre som de vil i strandsonen på Laksa?


Privat foto:Rune Vegel

(21.09.18) Det spisser seg til igjen på Laksa. Fred Olsen-selskapenes gravetiltak fra egen eiendom og nedover mot Laksaveien ble i sommer stanset av Vestby kommune etter bekymringsmeldinger fra naboer. Og de overholdt ikke kommunens frist for å forklare tiltaket og søke om tillatelse i etterkant.

Men nå har de åpenbart fått grønt lys for å fortsette, skal vi tro et tips fra Rune Vegel.

Tipset er i dag supplert med ovenstående gravemaskinbilde, tatt i dag. Og det handler om å legge vannledninger.

Vi fikk et brev fra kommunen for en stund siden, og vi ble litt "satt ut", sier Vegel.

I brevet står det enkelt og greit at de kan gjøre hva de vil også i innenfor 50 meters-grensen i strandsonen. Og i dag har de begynt med gravemaskin nedenfor veien, mellom oss og brygga. Så jeg ser jo at reglene ikke gjelder for alle. Eller er det noe vi ikke forstår her?

LM rakk dessverre ikke å kontakte kommunen for å få en redegjørelse før kontortidens slutt i dag fredag. 

    Moderat anslag: Enorm vekst i Oslofjordregionen neste 20 år

(17.09.18) (Reporter Svein-H. Strand) Førsteamanuensis Erling Dokk Holm innledet sin orientering på folke-møtet til Soon og Omegns Vel med å skissere den befolkningsmessige ytre ramme for dagens tema: En vekst som han karakteriserte som enorm, men med en viss nedgang de siste to årene. Det er nå 2,3 millioner innbyggere i kommunene som utgjør Oslofjordregionen. Et moderat anslag viser at folketallet trolig vil ha vokst med en halv million om 20 år.

Rundt 200.000 av denne veksten tror Dokk Holm at Oslo vil kunne "ta unna", som han sa. Veksten er langtfra av ny dato og har først og fremst skjedd i Oslo med 670.000 innbyggere nå, og på østsiden av fjorden.

Alene Vestby kommune har de siste ti årene fått 3661 flere innbyggere, en økning på 26,5 prosent i perioden. 17.486 var innbyggertallet ved inngangen til 2018.

Dette viser et forslag til ny kommuneplan for 2019-2030 som nå er ute til høring. Forventet befolkningsvekst i hele planperioden er 32 prosent til 23.598 innbyggere per 1.1.2030 ifølge kommunens egne prognoser.

Det gir en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i Vestby på 2,67 prosent, med opp mot 4,5 prosent enkelte år i første del av perioden. Igangsatte prosjekter og planlagte utbygginger slår her inn. LES MER.

Les vellets folkemøtekommentar til VA på Her i Son, Fb
Det er stopp av "hurtigtoget" på Sonsveien vi kan gå glipp av!

Engasjement og fordragelighet!

(13.09.18. Oppdatert 17.09.18)) (Tekst og foto: Svein-H. Strand) Sonsveien stasjon er en av de viktigste ressursene Son har! Men vi kan ikke ta for gitt at det stopper tog der i framtiden! (I betydningen "hurtigtog", viser det seg.) En overraskende lærdom for de frammøtte som fylte Seil-foreningens lokale denne torsdagskvelden.

Bør da Son "tøyes" østover mot stasjonen og dermed bidra både til et fortsatt høyt nok trafikkgrunnlag og til at urbaniteten i det nære som vi ønsker å bevare ikke blir for sterk?

Kanskje kom det noen gullegg ut av velforeningens folkemøte i kveld. Eller ble det litt for mye høytflyvende om boligbygging og urbanitet med høyhus i mente?

Det ble kanskje både det ene og det andre i debatten etter den sterkt faglig pregede innledningen av Erling Dokk Holm med doktorgrad i byplanlegging og stedsutvikling. LES MER.

Shaker med nytt selskap

(13.09.18) (Reporter Svein-H. Strand) Aksjeselskapet heter STOLTENBERG GÅRDEN RESTAURANT DRIFT AS og ble registrert i Brønnøysundregistrene 7. september. Vedtektene kom på plass 21. august. I slutten av september hintet han da også til LM om at et nytt driverselskap for Café Oliven var på gang.

Og nå er det offisielt: Gårdeier og tidligere mangeårig innehaver, alene og sammen med andre, Shaker Sabet-zadeh (bildet), har skaffet seg en ny formell plattform for drift av det populære utestedet.

Her er han både daglig leder og leder av styret. Så langt sitter ingen sammen med ham i styret.

Måneder med stillstand, og en heftig konflikt med Holløkken-driverne som endte i konkurs, har tæret på både det ene og det andre. Ikke minst økonomi.

Det er da også en beskjeden aksjekapital Shaker har lagt inn i det nye selskapet: 30.000 kroner, som nå er minimumskapital etter aksjeloven og gir fritak for revisjonslikten som gjelder for de større selskapene.

"Skreddersøm på enkleste vis

(06.09.18) Sammen med leverandøren arbeider vi nå med å forenkle bruken av publiseringsløsningen vi har kjøpt som "skreddersøm" for LM. Denne har vist seg å være tidkrevende å lære og har forsinket overgangen med mange måneder. En enklere måte å bruke publiseringssystemet på, kan være godt nok i overskuelig framtid. Det blir da de fem siste sakene som skal frontes på forsiden, med lenke og eventuell illustrasjon. Ikke veldig ulikt hvordan dagens forside er organisert, men den lange venstre-margen med lenker til arkivsaker faller bort. Sakene som har vært vist på den nye forsiden går inn i et arkivsystem som det blir lett å orientere seg i.

 HERRE I EGET HUS!(30.08.18.) (Av Svein-H. Strand) Mandag ettermidag ser man det første tegnet. Lysene blir slått på bygningene ute i Olivenlunden. På Facebook hadde Charlotte Holløkken publisert en bittersur kapitulasjon i slaget om Café Oliven i Son, med vond brådd mot "huseier".
DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
De store Eggedosisdagene!

(15.09.18) Son Kystkultursenter byr på noe så originalt som De store eggedosisdagene denne helgen, 15.-16. september kl. 12-16. For å sitere fra meldingen som er kommet:

Hjertelig velkommen til å nyte gammeldags eggedosis og til å bli kjent med Gun og Arvid sine to nydelige dvergsilkekyllinger. (Ja, de er høyst levende!)

Kafeen er åpen som vanlig.

Son kystkultursenters venner. Styret

(Ill.foto: no.wikipedia.org.)

[17.09.2018]
FOLKEMØTE om boligbygging og høye hus
(08.09.18) Soon og Omegns Vel inviterer til folkemøte 13. september. Temaet: "Er Son i ferd med å miste sin sjel parallelt med at blokkene skyter i været?" Erling Dokk Holm med doktorgrad fra Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo kommer for å belyse fordeler og ulemper. Og hvilke hensyn plikter Vestby kommune å ta i den videre utvikling? Historisk er det et sterkt signal når vellet lager en stor plakat og trommer sammen til folkemøte om hvilken retning utviklingen går. Tid og sted med mer for folkemøtet kan du lese øverst PÅ PLAKATEN
[13.09.2018]
Bilder, bilder, biler, biler!


(03.09.18) Det man ikke får gjort når begivenhetene er ferske og andre ting presser på, blir man gjerne drassende lenge med. Eller med andre ord: Etterslep av oppgaver. Som å velge ut og redigere bilder til en stor fotosamling.
[13.09.2018] Les mer
Dørnbergers store kjærlighet – store ord og stor lidenskap!

(11.09.18) I onsdagsforedraget på Son Kystkultursenter denne uka forteller Tommy Braaen fra kl. 19 om kunstmaleren Dørnbergers store kjærlighet, forfatterinnen Ragnhild Jølsen. Deres forhold var preget av store ord og stor lidenskap, og formuleringene dem i mellom kan kaste lys over en kjærlighetshistorie som ble kort og tragisk som i en opera av de store. Etter Ragnhilds død ble Dørnberger aldri helt den samme. Da datteren var 17 år gammel og nyforelsket, ble Dørnberger atter hovedperson i en "opera" som heldigvis endte noe bedre. Og han ble igjen mann for sin hamborgske hatt, og produserte gode bilder til egne utstillinger og høstutstillingen. Hjertelig velkommen! Siden vi har hoppet over en onsdag, forlenger vi sesongen.

Son kystkultursenters venner. Styret

TEGNINGEN (fra LMs arkiv) er et selvportrett fra 1907 av kunstneren med sin "hamborgske hatt". Tegningen er avfotografert fra Bjørn Linnestads bok "Dørnberger. Maler og musketér" som Vestby Kunst-forening ga ut i i 1989, i forbindelse med markeringen av 125 års-jubileet for malerens fødsel.
[13.09.2018]
Helgefint for barna på Kystkultur´n!
(06.09.18) Ta med de minste i familien til Son kystkultursenter førstkommende helg. For 100 kroner kan barna fiske krabber, gjennomføre rebusløp med premie, spise vafler og drikke saft og fritt velge en av følgende aktiviteter:
[10.09.2018] Les mer
Munchs livslange kvinnevenn

(28.08.18) Munch var ingen sommermaler i Son, men hadde det til felles med Dørnberger og oss andre at han forelsket seg i kvinner både med og uten ladd revolver. Men noen av Munchs kvinner hadde faktisk forbindelser som knyttet dem til Son og omegn.

Noen av kvinnene er ganske ukjente og lite beskrevet i all de bøker som er utgitt om Munch. Han ble jo ikke gift med noen av dem. Men en greide han å være venn med hele livet, og det er jo litt oppsikts-vekkende når det gjelder Munch.

Var det den røde, hvite eller sorte? Kom og hør Tommy Braaen fortelle onsdag 29. august kl. 19 på Son kystkultursenter.

Son kystkultursenters venner. Styret v/Tove Lissner

[03.09.2018] Les mer
Hollænderseilasen, Triathlon og sesongens siste frimarked på torget

(25.08.18) (Foto: LM Arkiv) Rundt 300 kjølbåter i ulike klasser startet kl. 07:30 i morges på årets utgave av Hollænderseilasen. Båtene samlet seg i havneområdet i Son allerede i går kveld, i en atsklillig friskere vind enn det var ved start i dag.

Denne seilasen i ytre Oslofjord er stadig landets nest største seilas, med Norsk Havseiler- og Krysserklubb som eier og Kongelig Norsk Seilforening og Soon Seilforening som arrangører. Etter målgang i ettermiddag venter premieutdeling og den tradisjonelle sosiale post med middag for deltakere og arrangører.

Gårdagens endelige startliste viste at Soon Seilforening er representert med mannskap i elleve båter.

► På denne siste augustlørdagen blir Son også preget av av Soon Triathlon med innkomst i Glenneparken. Et lavterskeltilbud som arrangeres for femte gang.
[28.08.2018]
Film med Edith Blix Brevik

(21.08.18) (LM-foto: Svein-H. Strand) På Son Kystkultursenter onsdag 22. august kl. 19 viser Jørn Svendsen nok en film han har laget over et intervju med en soning. Denne gang gjelder det Edith Solveig Blix Brevik som døde i august 2015, 99 år gammel. Hun var født i 1916 og var levende opptatt av sitt nærmiljø og medlem av en rekke foreninger. Filmen er gratis, og kafeen er åpen. Son kystkultursenters venner. Styret
[24.08.2018]
FILMKVELD: "Sons siste fisker"

FOTO: Son kystkultursenter

(14.08.18) Det er filmkveld på Son kystkultursenter onsdag 15. august. Kl. 19 viser Jørn Svendsen sin film "Sons siste fisker". Her forteller Ole Johansen om sine egne opplevelser.

Fisket var grunnlaget for næring i Son i mange år. Det er ikke for ingenting at hobbyfisking i Son har en aura som gamlegutta forteller om både titt og ofte. Og når makrellen kommer,er det ikke måte på hvor mye som blir dratt om bord i en kort morgentime. Hjertelig velkommen. Kafeen er åpen.

Son kystkultursenters venner. Styret
[18.08.2018]
Baking med takke og solling av jord
(09.08.18) Fredag og lørdag kl. 12-16 kan du bli med på baking med takke (lefse og flatbrød med mer) på Son kystkultursenter. Samme dager blir det også solling (utvasking) av jord fra Labo. For de minste blir det gjensyn med Blekkulf lørdag kl. 13.30. Bli med på å feire Sprellines fødselsdag! Hjertelig velkommen! Hilsen Son kystkultursenters venner. Styret
[13.08.2018]
1-10 av 2040 Neste >>Ørajordet: Langt på overtid

JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 64 95 31 51
Til Facebook-siden HER I SON

Siden har nå 797 følgere.

  

Behov for permanent sykehjem
Feierbakken 1-saken
Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland