www.lokalmagasinet.no NYHETER Ma. 19. nov. 2018
Meny

Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com
PÅ PLAKATEN NÅ: Kunstforeningens JULEUTSTILLING

Kunstforeningens juleutstilling ÅPNET PÅ SUNDBY GÅRD

(17.11.18) Disse tre foldeskålene er blant den store mengde brukskunst som blir å se og kjøpe på Vestby Kunstforenings årlige juleutstilling som åpner på Sundby gård i Vestby i dag. (Foto: Vestby Kunstforening.) LES MER.

SAMLET om Huitfeldtgården


(17.11.18) Alt stoff om "nye Huitfeldtgården" så langt er nå samlet på én side. Dit legger vi selvfølgelig også oppdateringer som er i arbeid nå.

KOMMUNESTYRET: OPPHETET

(13.11.18) (Hovedtrekk fra Vestby kommunestyre i går.) Bygdelista "sprakk" under avstemmingen, og det ble en opphetet debatt om strategiplan for Son. Ordfører Tom A. Ludvigsen (Ap) måtte til slutt gripe inn og korrigere Bygdelistas Eirin Bolles framstilling av saksforholdet her.

Uenigheten mellom Ap og Bygdelista fortsatte i saken om Vestby-mannen Gunvald Andersens konsesjonssøkad for praktgården Sundby Nordre. Også her var temperaturen høy. Eirin Bolle, gruppeleder for posisjonens samarbeidpartner, framførte også her påstander som ordføreren tilbakeviste som uriktige.

Til slutt ble det stemt over formannskapets innstilling, og H og Ap sikret flertall for at Gunvald Andersens aksjeselskap skal få konsesjon etter departementets retningslinjer av nyere dato. LES MER.

– Nominasjonskomiteen ER PÅ VILLE VEIER!

(12.11.18) (Reporter Svein-H. Strand) – Foran et kommunestyrevalg er det vanlig at man spør sittende medlemmer av kommunestyret om de ønsker å fortsette. En framgangsmåte som foregår i Vestby Høyre nå, er noe nytt!

Det sier en kilde i partiet til LM. Vedkommende ønsker ikke å stå fram med navn, for ikke å "bære ved til bålet" i den ampre stemningen som har oppstått blant mange medlemmer foran nominasjonsmøtet 21. november.

► – Man glemmer også at det finnes et vedtak fra noen år tilbake: Enten sitter man i foreningsstyret eller så sitter man som politiker i kommunestyregruppa. Nå finner vi foreningslederen på kumulert andreplass! Dette etter å ha vært innstilt som nominasjonskomiteens ordførerkandidat til det første nominasjonsmøtet. LES MER.

Nominasjonssjokk

(09.11.18.) (Reporter Svein-H. Strand) På grunnplanet i Vestby Høyre går det sjokkbølger etter at nominasjonskomiteen presenterte sin innstilling til valgliste foran nominasjonsmøtet 21. november.

På kumulert 1.- og 2.- plass står vinner og taper av kampen om å være ordførerkandidat på det innledende nominasjonsmøtet 17. oktober: Henholdsvis Pål Engeseth en veteran i partiet og dagens gruppeleder og den politisk uerfarne Hilde Merete Feragen, for tiden igjen leder i foreningsstyret.

Tidligere ordfører i to perioder, John A. Ødbehr, Høyres første innvalgte i forrige kommunestyrevalg der partiet fikk sju representanter, er henvist til 17.-plass! LES MER.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
En av de eldste soninger er gått bort

(29.10.18) Inger Hermansen, en av de eldste soninger, er gått bort og bisettes fra Strømbråten kapell i morgen kl. 10:30. Inger ble født i juni 1924, så hun oppnådde den anseelige alder av 94 år.

(Foto: Privat) Hun var uten tvil en av dem som hadde mest kunnskaper om Son – og dét langt tilbake i tid. Annerledes kunne det vanskelig bli når hun var gift med lokalhistoriker Ivar Hermansen. Han gikk bort i 1991, 74 år gammel, så det ble mange år som enke. Men med to barn – og etter hvert barnebarn og oldebarn – ble hun midpunkt i en familie som også teller en søster. Hun var blant de mange kvinnene som i årevis jobbet i skift på telefonsentralen som var den sentrale institusjon i Son fram til nedleggelsen i 1975, da den moderne telefontid også nådde hit. Inger Hermansen var bosatt på Son eldre-senter de siste årene av sitt liv. Hun døde 18. oktober etter en tids sykdom. Fred over hennes minne. Svein-H. Strand


[02.11.2018]
Hvem som foreslo hvem
(20.10.18) "Nabohjelpen" var godt til stede på passende plasser da Vestby Høyre holdt sitt nominasjonsmøte for å velge ordførerkandidat på demokratisk vis. Fra Ås Høyre stilte Nils H. Sopp som møteleder. Og som referent: Bente Krystad Heiersjø fra Frogn Høyre.

LM har fått spørsmål om hvem som satte fram forslag på de tre alternative kandidatene. Og vi kan fortelle at den som foreslo Pål Engeseth som alternativ til kandidaten valgkomiteen hadde innstilt på, var Sveinung Eggen.

John Ødbehr, som senere trakk sitt kandidater, ble foreslått av Erik Kjus. Og benkeforslaget på Jan-Henrik Flatla Palnes kom fra Nina Eikås Olsen.

Valgkomiteen som måtte tåle tap for sin kandidat Hilde Merete Feragen besto av Rolf Bækkedal (leder), Nneka Okoye (nestleder), Nils Aage Jegstad, Magnus Hammond-Moe, Eddy Kobbel og Judith Karin Adolfsen.

[24.10.2018]
God medlemsvekst i Soon og Omegns Vel
(09.10.18) Medlemstallet i Soon og Omegns Vel har nå en økende tendens, noe vi håper vil tilta, forteller den nye lederen Jon Warhuus til LM. Flere nye medlemmer kom det også på vellets folkemøte nylig.
 
Velkommen til vellet! Pris for medlemsskap per år tilsvarer ikke mer enn prisen på to flasker vanlig rødvin, som han sier.

‒ Formålsparagrafen er å "..arbeide for å ivareta Sons særpreg og innbyggernes felles interesser", tilføyer Warhuus.

Han viser også til Facebook-siden Soon vels venner og hjemmesiden www.soon og omegns vel.no.

Flere spør om hvem som var innleder og ordstyrer på folkemøtet. Han heter Kim Gunnar Helsvig, Sonsvenn gjennom flere tiår og med doktorgraden i historie.
[17.10.2018] Les mer
Dagny Presterud (97) forteller


(03.10.18) Vestby Historielags dokumentarfilm-produsent Jørn Svendsen er i farta igjen. Denne gang byr han på opptak med 97 år gamle Dagny Presterud (bildet; fra filmopptaket) som forteller historier fra gamle dager.
[05.10.2018] Les mer
Farvel til mangeårig reklamebanner
(01.10.18) Vi sier ved månedsskiftet i dag farvel til et reklame-banner som har satt sitt visuelle preg på forsiden av Lokal-magasinet.no i mange år. Vi har relativt få reklamebannere, og de fleste har lang fartstid her. Ett av dem er imidlertid det eneste som har stått helt uendret siden 2012, da arkitekt Riiser Thalbergs dukket opp i februar måned.

Arkitekten med base i Moss har gått over i pensjonistenes rekker etter noen år "på overtid", som han sier, og tar ikke lenger et eneste oppdrag, stort som lite. Grunnlaget for et fortsatt kundeforhold med LM er dermed borte. Borte blir også banneret med lenke til arkitektens hjemmeside i løpet av dagen i dag.

Samtidig starter jakten på en erstatning, en profilannonse eller to som tåler lang liggetid og som kan bidra med sitt til å dekke grunnleggende utgifter for å holde LM på nettet. I løpet av et års tid har vi mistet to bannere i høyremargen med lenke til Facebook-side, og vi skal også erstatte disse. Interesserte kan ta kontakt om priser og øvrige vilkår. For lang liggetid har vi en hyggelig fastkunderabatt.

Svein-H. Strand, daglig leder Strand Prinfo
[02.10.2018]
"Skreddersøm" på enkleste vis

(06.09.18) Sammen med leverandøren arbeider vi nå med å forenkle bruken av publiseringsløsningen vi har kjøpt som "skreddersøm" for LM. Denne har vist seg å være tidkrevende å lære og har forsinket overgangen med mange måneder. En enklere måte å bruke publiseringssystemet på, kan være godt nok i overskuelig framtid. Det blir da de fem siste sakene som skal frontes på forsiden, med lenke og eventuell illustrasjon. Ikke veldig ulikt hvordan dagens forside er organisert, men den lange venstre-margen med lenker til arkivsaker faller bort. Sakene som har vært vist på den nye forsiden går inn i et arkivsystem som det blir lett å orientere seg i.

[02.10.2018]
De store Eggedosisdagene!

(15.09.18) Son Kystkultursenter byr på noe så originalt som De store eggedosisdagene denne helgen, 15.-16. september kl. 12-16. For å sitere fra meldingen som er kommet:

Hjertelig velkommen til å nyte gammeldags eggedosis og til å bli kjent med Gun og Arvid sine to nydelige dvergsilkekyllinger. (Ja, de er høyst levende!)

Kafeen er åpen som vanlig.

Son kystkultursenters venner. Styret

(Ill.foto: no.wikipedia.org.)

[17.09.2018]
FOLKEMØTE om boligbygging og høye hus
(08.09.18) Soon og Omegns Vel inviterer til folkemøte 13. september. Temaet: "Er Son i ferd med å miste sin sjel parallelt med at blokkene skyter i været?" Erling Dokk Holm med doktorgrad fra Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo kommer for å belyse fordeler og ulemper. Og hvilke hensyn plikter Vestby kommune å ta i den videre utvikling? Historisk er det et sterkt signal når vellet lager en stor plakat og trommer sammen til folkemøte om hvilken retning utviklingen går. Tid og sted med mer for folkemøtet kan du lese øverst PÅ PLAKATEN
[13.09.2018]
Bilder, bilder, biler, biler!


(03.09.18) Det man ikke får gjort når begivenhetene er ferske og andre ting presser på, blir man gjerne drassende lenge med. Eller med andre ord: Etterslep av oppgaver. Som å velge ut og redigere bilder til en stor fotosamling.
[13.09.2018] Les mer
Dørnbergers store kjærlighet – store ord og stor lidenskap!

(11.09.18) I onsdagsforedraget på Son Kystkultursenter denne uka forteller Tommy Braaen fra kl. 19 om kunstmaleren Dørnbergers store kjærlighet, forfatterinnen Ragnhild Jølsen. Deres forhold var preget av store ord og stor lidenskap, og formuleringene dem i mellom kan kaste lys over en kjærlighetshistorie som ble kort og tragisk som i en opera av de store. Etter Ragnhilds død ble Dørnberger aldri helt den samme. Da datteren var 17 år gammel og nyforelsket, ble Dørnberger atter hovedperson i en "opera" som heldigvis endte noe bedre. Og han ble igjen mann for sin hamborgske hatt, og produserte gode bilder til egne utstillinger og høstutstillingen. Hjertelig velkommen! Siden vi har hoppet over en onsdag, forlenger vi sesongen.

Son kystkultursenters venner. Styret

TEGNINGEN (fra LMs arkiv) er et selvportrett fra 1907 av kunstneren med sin "hamborgske hatt". Tegningen er avfotografert fra Bjørn Linnestads bok "Dørnberger. Maler og musketér" som Vestby Kunst-forening ga ut i i 1989, i forbindelse med markeringen av 125 års-jubileet for malerens fødsel.
[13.09.2018]
1-10 av 2045 Neste >>
Til Facebook-siden HER I SON
Siden har nå 834 følgere.
Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland