www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 24. nov. 2020
Meny


UAVHENGIG NETTAVIS I DET NÆRE SIDEN DESEMBER 2002

Fra fortid og nåtid

Epost-adressen vår er: post@lokalmagasinet.com

VILLSVINET INNTAR NORGE

Lenke til snart tre år gammel LM-sak. Ikke bare negativt? Eller er de blitt for mange? De er nå et tema i budsjettforhandlingene på Stortinget. Sp krever en ekstrabevilgning på fem millioner kroner til en storstilt villsvinjakt fra det østlandske innlandet og et godt stykke nordover. De formerer seg i stor stil, og er krevende å oppspore.


Videosensasjon fra 9. april 1940

Sigurd Johannessen var mannskap på DS "Oscarsborg 1" da den ble kapret av tyskerne etter avgang fra Son om morgenen 9. april 1940. I et opptak fra 1980-tallet forteller han til Ivar Hermansen hva han opplevde. Lydopptaket er nå overrakt til historielaget av Ivars sønn Kåre Hermansen.  Fortellingen er så levendegjort av Vestby Historielags Jørn Svendsen, i form av bilder fra den gang.

"DEN ANDRE BØLGEN" MERKES I VESTBY

MANDAG. "Den andre bølgen" med Covid 19 merkes nå også i Vestby. Tallet på positive prøvesvar i Vestby var i går 22. november kommet opp i totalt 86.

Dette er status etter at ialt 6870 personer er testet.

Av de positive prøvesvarene er hele 21 registrert så langt i november.

18. november økte antall smittede med to til 81. 19. november var det 82.

20. og 21. november: 85. Og 22. november altså 86.

For å gi et inntrykk av hvor mange som har testet seg: Per i går tilsvarte dette 38 prosent av kommunens innbyggere.

[23.11.2020]
13 POSITIVE PRØVER HITTIL I NOVEMBER

TIRSDAG. Så langt i november har Vestby registrert 13 positive prøvesvar av totalt 6429 personer som har testet seg. Dette var status i går 16. november, da det for andre dag på rad var registrert 78 negative prøvesvar.

Vestby har unngått de store smitteutbrudd som en rekke andre kommuner har hatt. Med prøvetestingen som referanse, kan det slås fast at tallet på coronasmittede her har økt sakte, men "sikkert".

Et par unntak fra denne trenden var det i begynnelsen av pandemien. Det ble da også registrert et fåtall smittede som ikke er hjemmehørende i Vestby.

Typisk for utviklingen i høst kan leses av testresultatene fra 11. november:

11. november økte smittetallet fra 71 til 73.
12. november: Fra 73 til 75.
13. november: Fra 75 til 77.
15. november: Fra 77 til 78.

[17.11.2020]
SYKDOM HAR FORSINKET NY PUBLISERER

MANDAG. Da kan vi fortelle at vår leverandør av ny hjemmeside er friskmeldt etter å ha gjennomgått kirurgi for akutte hjerteproblemer. Det har vært en lengre arbeidsstans i et travelt enkeltpersonforetak med løpende opppdrag. Så det er litt å kaste seg over.

Blant det aller første er å ferdiggjøre en standard publiserer for levering til LM. Som tidligere meldt er dette ment som midlertidig tiltak for å løse et akutt teknisk problem med vår nåværende og gamle publiserer.

Dermed får vi også lettet på tids- og forventningspresset med å få allerede innkjøpte LM på WordPress opp å stå, så fin som nettavisa kan og bør være. Vårt 20 års-jubileum i desember 2022 kan jo være et mål.

Løsningen som vi snart får, blir levert med ferdig oppsatt "rigg" som teknisk sett ligger på en WordPress-bunn, og vil bli tatt bruk nærmest omgående.

Noen utfordringer med formatene på reklamebannere kan det bli. Men også her vil leverandøren kunne hjelpe.

Her en oversikt over noen egenskaper vår midlertidige publiserer vil ha:

Design som også er tilpasset mobilformatet. Bildvisning som slides. Bildegalleri. Visning av YouTube-videoer etter ønske. Kartvisning. Brukerstatistikk. Spesiell sikring mot hacking.

Og ikke minst: Tilgang til 150 millioner illustrasjonsbilder, kostnadsfritt.

[16.11.2020]
MANGE NYE SMITTEVERNTILTAK, FORBUD OG PÅBUD MED MER
 
TIRSDAG. Med 70 personer som har testet positivt per 8. november, har Vestby smittetall på linje med eller høyere enn mange nærliggende kommuner. Det er derfor hensiktsmessig at regioner har mest mulig like tiltak.

De andre kommunene i vår region har innført tilsvarende smittevernregler med hjemmel i forskriften, opplyser kommunen på sine hjemmesider.

Skal vi stoppe smittespredningen, må vi holde oss mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt de nærmeste ukene, er den overordnede melding her som i stadig flere kommuner.

VEDTATTE TILTAK som innføres fra onsdag 11. november kl. 24:00, skal bidra til dette.

► Stans i breddeidrett for voksne. Forbud mot å arrangere eller delta i organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for voksne over 20 år.

Forbud mot innendørs sosiale sammenkomster utenfor private hjem.

Forbud mot alle innendørs arrangementer. Unntak for bisettelser og begravelser.

Påbud om å bruke munnbind på kollektivtransport der det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Påbud om å bruke munnbind i taxi. Dette gjelder både sjåfør og passasjerer.

Plikt til å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre, utover kortvarig passering. Gjelder også i butikker og kjøpesentre.

Strengere krav til smitteverntiltak i virksomheter der personer møtes fysisk, blant annet mulighet for å holde to meter avstand.

Ungdomsskolene planlegger for rødt nivå de neste ukene.

Viderefører anbefaling om å unngå kollektivtransport og benytte hjemmekontor.

Tiltakene blir vurdert på nytt senest 30. november 2020.

 
[10.11.2020]
VESTBY: SVÆRT HØY GJELD, SVÆRT UTSATT FOR RENTEENDRINGER

LØRDAG. Rådmannens foreløpige forslag til handlingsprogram for 2021-2024 har en alvorlig konklusjon: Vestby kommune har svært høy gjeld, og står foran store investeringer. Kombinasjonen av disse to faktorene gjør at kommunen er svært utsatt for eventuelle renteendringer, understreker Sjur Authen.

Beregninger har vist at dersom lånerenten var ett prosentpoeng høyere, og med et netto driftsresultat på 1,75 prosent av driftsinntektene, ville kuttbehovet være over 30 millioner kroner i 2021.

Etter rådmannens syn er det urealistisk å klare dette ved å kutte utgifter. Slik sett framstår eiendomsskatt på boliger og hytter som eneste alternativ dersom man ønsker å imøtekomme anbefalingen om 1,75 prosent netto driftsresultat.

På bakgrunn av dette fraråder rådmannen på det sterkeste ytterligere investeringer som ikke er nødvendig for å løse lovpålagte oppgaver.

Forslag til statsbudsjettet ligger nå til behandling i Stortinget. Rådmannen anser sannsynligheten for at det blir påplussinger i Stortinget som lav.

Dersom kommunene i denne prosessen blir tilført flere midler i form av skatt og rammetilskudd for 2021, ønsker rådmannen at man styrker kommunens netto driftsresultat.

[07.11.2020]
VI BEKLAGER LANG NEDETID

LØRDAG. Lørdag formiddag, og vi er igjen på nett etter langt over ett døgn med nedetid. Både for LM og for Herison.no, som ligger på samme server.

Vi beklager dette, ikke minst at det ikke har vært informert noe om saken verken på Facebook eller Twitter.

Ettersom vi har en ny publiserer for LM i bestilling, ble det først antatt at nedetiden var knyttet opp til dette. Flytting av data til ny server hører da med.

Men det varte og rakk. Og uten noen forklarende informasjon fra leverandør, ble valget enkelt, om enn kanskje feil: Vente og se.

Det hører med til historien at vi heller ikke i skrivende stund vet noe om årsaken. Red.


[07.11.2020]
SIVILARKITEKT HANS-KJELL LARSEN TIL MINNE
 
SØNDAG. (01.11.20) Sivilarkitekt Hans-Kjell Larsen, Son, døde torsdag etter en tid med alvorlig sykdom. Han rundet 89 år i februar, og arbeidet med arkitektoppgaver til langt opp i alderdommen.

Hans-Kjell Larsen fikk sin utdanning ved det som da hette Statens Arkitektkurs, der han avla eksamen i 1955.

Få år senere opplevde han å få være arkitekt på et historisk byggeprosjekt, nemlig Voksenåsen, vår nasjonalgave til Sverige for landets omfattende omsorg for norske flytktninger under 2. verdenskrig.

Sammen med Terje Thorstensen vant han 1. prisen i konkurransen om utformingen av Voksenkollen. Bygget, på en 30 mål stor tomt nær Nordmarka, ble overlevert i oktober 1960 etter en prosjekt- og byggeperiode på drøye fire år.

Familien på fire kom til Son fra Oslo tidlig på 1970-tallet, og kjøpte en tomt litt sør for sentrum. Der ble det bygget en særpreget bolig som selvfølgelig var tegnet av Hans-Kjell og godt tilpasset tomten.


[01.11.2020] Les mer
SMITTEØKNING I VESTBY: NÅ 58 POSITIVE

FREDAG. Tallet på registrerte corona-smittede øker nå også i Vestby. Det var i går torsdag registrert 58 positive og 4896 negative prøvesvar.

Men alt i alt er situasjonen i Vestby under kontroll og smittetallet lavere enn i mange mellomstore kommuner.

Et bilde av utviklingen: Fra 28. til 29. oktober økte tallet på positive prøvesvar fra 54 til 58.

Før dét: To dager med 52 etter åtte dager med 51 positive prøvesvar.

Mandag skjedde det spesielle at en som var til stede i plan- og miljøutvalgets møte  viste seg å være coronasmittet.

Etter møtet ble alle varslet på telefon om dette, og at de måtte i karantene. Dette meldte Høyres representant John A. Ødbehr på sin Facebook-side, fra et møte med mye positivt politisk.


[30.10.2020]
LokalMagasinet: a low-cost lifestyle project


Selvlært "trouble-shooter" på nett, fotograf Sturla Strand. En nøkkelmedarbeider da LM var i utprøvingsmodus på hemmelig nettadresse. Det ble mange sene kvelder for far og sønn i perioden mai-november 2002. Og datateknikken var ikke kommet lenger enn at det var et lite prosjekt å få overført et bilde til server i USA. (LM-foto: Svein-H. Strand)

ONSDAG. Fra en undersøkelse av superlokale nettaviser i Norge, uten tilknytning til en papiravis, der Lokalmagasinets redaktør ble utspurt i en lengre telefonsamtale i 2018. Undersøkelsen av Lars Julius Halvorsen og Paul Bjerke ved Høgskolen i Volda ble publisert som vitenskapelig artikkel i Nordicom Review i 2019. Den inngår i et større internasjonalt prosjekt.

LokalMagasinet was established in 2002 by the first and only editor of the online operation. At that time there was no other online or printed newspaper in Vestby, but Moss Avis had a relatively high household coverage in Vestby.

The editor was an experienced journalist with a background as a journalist in Moss Avis and editor in Vestby Avis, a weekly newspaper that closed down some decades ago. He wanted to offer a free, online newspaper with a focus on events in the local communities of Vestby, with a combination of magazine and breaking news content.

Just a few years after the start-up, the printed Vestby Avis (part of the Amedia group) was relaunched, increasing the competition for the Vestby newsreaders. According to the editor of LokalMagasinet, this was not a fair fight.

[28.10.2020] Les mer
KUNSTNERPARET I DØRNBERGERHUSET STILLER UT I GALLERI SOONLM Arkivfoto/Sturla Strand

TIRSDAG. Galleri Soon åpner lørdag 31. oktober kl. 13 en utstilling med arbeider av Sons kjente kunstnerpar i Dørnbergerhuset, Teppo Valkama og Arne Samuelsen (bildet).

Kunstnerne vil være til stede fram til kl 16. Utstillingen står til 22. november.

Vi åpner opp for å se utstillingen allerede fra kl 11, da vi ønsker å spre besøkende utover dagen med hensyn til retningslinjene rundt covid-pandemien, opplyses det fra galleriet.

I tråd med dette, så vil besøkende bli sluppet inn puljevis dersom det blir stor pågang. Og alle som kommer blir registrert.

[27.10.2020] Les mer
1-10 av 2057 Neste >>
Fiskebutikken bygger for tiden om sin hjemmeside.

LM Nyhetsdesk er betjent kl. 11–21. HELGEVAKT lørdager og søndager kl. 13–18. Mobil vakttelefon 97938621. Utenom de oppgitte vakttider dag for dag, kan redaksjonen kontaktes på fasttelefon 64957348 hvis det haster. LMs nyhetstjeneste på Facebook og Twitter oppdateres normalt også før og etter de oppgitte vakttider. ANSV. REDAKTØR: Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) blir løpende lagret i Nasjonalbiblioteket. Redigeres i henhold til Redaktørplakaten og Norsk Presseforbunds Vær Varsom-plakat.

(26.05.20) DA ER VI PÅ NETT IGJEN, etter to uker uten tilgang til redigerings-enheten. En svært beklagelig "nedetid", og med mange årsaker. Vi skriver nedetid i anførsel fordi LM som sådan har vært på nett hele tiden, men uten oppdateringer. Dette har jo sukret den sure pillen litt. Red.Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra tid med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

LOKALMATNYTT.NO
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter

 Forskrift om alkoholomsetningen
Sjekk deg i gjeldsregisteret


 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

INNBETALINGER til bankkonto: 3411.44.95206

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland