www.lokalmagasinet.no NYHETER Ma. 19. mars 2018
Meny

Rot med høringsfrist om lokal vannskuterforskrift

(19.03.18. Korrigert 16:30) (Reporter Svein-H. Strand) Havnestyret vedtok i siste møte, 14. februar, at et forslag om lokal "vannskuterforskrift" for Vestby kommune skal legges ut til offentlig høring. Høringsperioden ble satt til seks uker fra kunngjøringsdagen. Forslaget ble så lagt ut på kommunens hjemmeside 15. februar. Fristen for å avgi uttalelse er der oppgitt til 23. mars. Men seks uker regnet fra 15. februar er 29. mars.

– Kommunen avspiser da interesserte med seks dager. Som om ikke det er nok: 29. mars er Skjærtorsdag, påpeker Helge Falkenberg til LM. Falkenberg har fritidsbolig i Kjøvangen og har i dag tatt opp dette misforholdet med kommuneadministrasjonen.

18. mai 2017 opphevet Regjeringen den sentrale vannscooterforskriften. Begrunnelsen var at kommunene har mulighet til å innføre egne, lokale forskrifter der de mener det trengs. Dette innebærer at vannskutere kan brukes på lik linje med båter fram til en eventuell lokal forskrift blir vedtatt.

Havne- og farvannsloven fastsetter at kommunen har hjemmel til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, framkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.

Vestby kommune har fått flere innspill fra sentrale og lokale parter i forkant av saksutredningen. Innspillene vedrører i det alt vesentligste grunner for å begrense bruken av vannscooter.

Forslaget til lokal forskrift er utarbeidet av administrasjon i Vestby kommune, etter en mal som Kystverket har fastsatt.

Rådmannen: Ikke noe tilsier å avslutte leieforholdet før tiden

(17.03.18) (Reporter Svein-H. Strand) Det er mot rådmannens ønske dersom saken om å selge bryggeanlegget på "Sørbye-siden" får flertall også i Vestby kommunestyre mandag. Rådmann Sjur Authen understreker at det finnes verken økonomiske eller praktiske forhold som tilser at kommunen skal avslutte marinadriften der nå.

I havnestyrets siste møte om saken, 14. februar, stemte bare Bygdelistas Anne Grethe Klæboe og Venstres Rolv Møll Nilsen for rådmannens forslag om å videreføre leieforholdet. Leiekontrakten med Sonskilen Båthavn AS utløper ikke før 31.12.2024.

Et flertall på fem vedtok å be administrasjonen starte arbedet med taksering. Advokatfirmaet Haavind har på oppdrag fra kommunen skrevet et notat om retningslinjene i en sak som denne. I vedtaket skal forhandlingsutvalget få fullmakt til å starte forhandlinger med Sonskilen Båthavn etter disse retningslinjene..

Rådmannen ønsker å ta havnestyrets initiativ til orientering, og så utarbeide en strategiplan for den kommunale havna i Son med grunnlag i at leieforholdet fortsetter.

I havnestyrets siste møte om saken møtte disse faste medlemmene: Martin Ludvigsen (Ap, leder), Anne Grethe Klæboe (Bygdelista), Per Johan Hoel (Sp), Rolv Møll Nilsen (V), Johanne Dønnestad Hauge (H) og John A. Ødbehr (H). Tore Hem (Frp) møtte som varamedlem for partifellen Jon Angseth. Fra administrasjonene møtte rådmann Sjur Authen og juridisk spesialrådgiver Cecilie Svarød.

Fra fortid og nåtid – også i sosiale medier

(15.03.18) Som mange andre nettbaserte nyhets- og reportasjemagasin har Lokalmagasinet.no og vårt mer tidløse magasin Herison.no (startet i april 2014) tatt i bruk Facebook. Dette for å støtte opp og supplere den redaksjonelle drift. De to aktuelle Fb-sidene, og fra 2010 Twitter-kontoen LMExtra, sender oss mange ekstra lesere.

Med god drahjelp fra Facebook og Twitter ble besøk og sidevisninger mer enn doblet fra 2016 til 2017 – til 541.000! Den nyeste Fb-siden, Her i Son, får en viktig rolle etter overgangen til WordPress. Siden har allerede over 600 følgere. På redaktørens Fb-side deles bl.a. ferske nyheter. Siden har nå 2270 venner. LES MER.

Kommunen sier opp bryggeavtale for over halvparten av sine utleieplasser?

(14.03.18) Vestby kommunestyre skal mandag ta stilling til om utleieavtalen med Sonskilen Båthavn AS skal sies opp sju år før den går ut. Bryggene som leies ut på den såkalte Sørby-siden utgjør 1340 bryggemeter, eller 52 prosent av de 2585 bryggemeter den kommunale havna disponerer.

Nåverdien på avtalen er anslått til 11,6 millioner kroner, framgår det av saksframlegget. Driften på Sørby-siden bidrar med 1,8 millioner kroner årlig til å dekke renter, avdrag, felleskostnader og fondsoppbygging.

For at havna skal komme økonomisk "likt" ut ved å oppgi leieretten før sesongen 2018, må dette kompenseres med en engangsinnbetaling lik nåverdien. Salget av bryggene vil på den annen side medføre en inntekt på "opp mot ti millioner kroner". LM kommer med mer om denne saken.

Da Kjøvangen var et lite fiskersamfunn

15 års lokalhistorie med LM:

HER ER WOLDEDAMMEN!

Enestående familiedag!

Sooningprisen tildelt Reidar Jensen

For 15 år siden:
EU-prosjekt overtar for OSLOFJORD INFO

Son fikk landets første lokalleksikon

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
Fullt bibliotek så filmopptak med sonsfiskeren Ole Johan Johansen

(08.03.18.) Som ventet ble det stappa fullt i Son bibliotek tirsdag, da Vestby Historielags Jørn Svendsen for første gang viste sitt filmopptak der sonsfisker Ole Johan Johansen forteller fra sitt liv som yrkesfisker, og om oppveksten sammen med mor, far og to brødre på brygga der fiskernes fangster ble levert.

[19.03.2018] Les mer
LM markerer 15 års-jubileet


JUBILEET MARKERES ET STYKKE INN I DET NYE ÅRET. I 2003 TOK VI SATS OG HOPPET.

1. desember 2017 var det 15 år siden Lokal-magasinet.no med svært små ressurser i lomma kunne ønske velkommen til et nytt, superlokalt nettsted. Ressursene er fortsatt små. Jubileums-markeringen vil bli preget av det, men kan bli interessant nok. Virksomheter som har sin formelle fødsel i slutten av et år, fører gjerne markeringen over et stykke inn i det nye året. At 2003 var LMs første hele driftsår, vil bli markert med bl.a. et tilbakeblikk på nyhetsbildet i det nære denne vinteren og våren. En egen side med jubileumsstoff, vesentlig om oss selv, bygges opp her. Jubilanten har, fra tid til annen, selv figurert i nyhetsbildet og i kommentarspalter. Følg med! Red.
[28.02.2018]
Jon Warhuus ny leder i Soon og Omegns Vel

(23.02.18) Etter en rekordlang tjeneste som særdeles aktiv leder i Soon og Omegns Vel ble Ivar Gudmundsen i går kveld avløst av Jon Warhuus. Gudmundsen hadde frasagt seg gjenvalg, og den kjente båtmannen Warhuus ble enstemmig valgt til ny styreleder. Etter to år som styremedlem er han vel kjent med styrets oppgaver og arbeidsmåte. Hele styret, valgkomité og revisorer etter valgene på årsmøtet, samt den godkjente årsberetningen, publiseres senere.
[16.03.2018]
– Alle kan seile langs norskekysten

(02.03.18) – Mange går med drømmer om å seile langs hele norskekysten, en eventyrlig reise. Andre ser for seg å styre sin egen båt mot Lofotveggen under midnattssol. Alle kan gjøre det, forsikrer Jon Amtrup.

Amtrup (bildet) jobber med ren turseiling i Norges Seilforbund og er nå på foredragsturné. 7. mars er turen kommet til Son.

Stedet er Soon Seilforenings lokaler, klokkeslettet 18:30, og det koster ingen ting.

[10.03.2018] Les mer
– Seilskutetida er over når Sjøskolen flytter
(28.02.18) Son Sjøskole har ikke funnet alternative lokaler i Son etter at det ble påpekt mangler ved de nåværende lokalene i Birkelandgården. Det konstaterer Soon og Omegns Vel i sin årsberetning for 2017. Skolen og skoleskipet "Hausten" flytter fra Son til Oscarsborg 1. august. – Selskutetida er da  over. Lokalene i 1. etasje kan vel da benyttes til å utvide biblioteket, bemerkes det med spørsmålstegn til slutt. 
[06.03.2018]
Son Kro har stengt til 5. mai

(24.02.18.) (Foto: LM Arkiv) Hva skjer på Son Kro? Vi var noen som skulle ha et møte, men ingen svarte da jeg ringte for å bestille, forteller en LM-leser. Og i går fredag var det mørkt hus, kunne alle se. I dag lørdag ringte LM og fikk straks svar. En servitør kunne fortelle det som ikke er kunngjort selv på Facebook-siden deres: Vi har har stengt fram til 5. mai på grunn av nødvendige utbedrings-arbeider på bl.a. varmtvannstanken. Med det samme får vi også gjort andre ting som trenger å forbedres. Det er jo et gammelt hus som må pleies med kjærlighet, understreker den vakt-havende til bl.a. å svare når telefonen ringer.

Relevant lenke: Historisk eierskifte i dag.

[04.03.2018]
Slutt for jazz- og poesidagen

Fra jazz- og poesidagen lørdag 11. juni 2016. Vi ser primus motor på arrangørsiden, Thove Hov Eggen, i lett passiar med Royal Gardens Finn Arnesen. Herison.no laget en stor fotoreportasje. (Foto: Svein-H. Strand)

(19.02.18.) Styret i Bibliotekets venner i Son har besluttet å avvikle den årlige jazz- og poesidagen i gallerihagen. Det går fram av årsberetningen som LM publiserer i sin helhet i dag.– Det er et populært, men stort, løft og har ikke hatt effekt når det gjelder medlemsverving eller oppmerksomhet omkring biblioteket, framgår det. Styret har også vedtatt å begynne å ta inngangspenger for ikke-medlemmer på sine arrangementer i biblioteket, der det bl.a. arrangeres forfattermøter.
[02.03.2018]
Litt landligge må til på vinterstid


(04.02.18) Vinteren i Son har så langt ikke vært preget av sprengkulde, heldigvis. Men noen kalde dager har det jo vært, som nå med opptil 10 minus. Det er absolutt nok ved fjorden. 

[15.02.2018] Les mer
ANNONSEANSVARLIG

Vakre roser venter på en ekstern samarbeidspartner med god næringsnese som vil påta seg annonseansvaret for våre planlagte nettportaler på hyggelig provisjons- og næringsbasis. Eventuelt sammen med underleverandør. Les hele denne store kunngjøringen HER.

[12.02.2018]
Engler daler ned i Son

(22.12.17) Son har gjennomgått sin årlige desember-forvandling til Englebyen. Da daler de ikke ned i skjul, som et visst annet sted. Nei, englene viser seg i all sin lysprakt på næringslivsvegger og, som her i Glenneparken, med sin gjallende trompet. At denne har landet ved den offentlige søppelkassa denne gang, får vi bære over med. St.

[02.01.2018]
1-10 av 2003 Neste >>Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland