www.lokalmagasinet.no NYHETER Ma. 24. april 2017
Meny

Husk at vår e-postadresse er post@lokalmagasinet.com

Klagesak "forsvant" i systemet

(22.04.17) I bygningsavdelingen i Vestby kommune "forsvant" en klagseak i forbindelse med at det for noen år siden ble tatt i bruk et nytt saksbehandlings-system.

► Klagesaken er nå kommet tilrette og skal omsider behandles i plan- og miljøutvalget, flere år forsinket.

På grunn av den lange tiden som er gått, velger rådmannen å legge saken fram til politisk behandling med en annen innstilling enn den opprinnelige.

Det var den gang en annen som var rådmann, og det er også kommet ny bygningssjef. (Oppdateres.)

Vårlig start for Oslo-båten i år!

Ny attraksjon: Follo- og Son-historie FIKK EGET MUSEUMSROM

(22.04.17) Tittellenka går rett til seks store bilder som ble publisert i går.

(20.04.17) Son ble i påsken en attraksjon rikere da Follo Museum og Son Kystkultur-senter åpnet sin nye "avdeling" i et av kjellerrommene i den fredede Spinnerigården. LES MER.

Vestby Høyres minneord om Paal Jargel

(20.04.17) Disse minneordene erstatter de som vi fikk 18. april.

NYVALG til kontrollutvalget 22. mai

(19.04.17 14:50. Endret 14:58) (Reporter Svein-H. Strand) I kommunestyrets møte 22. mai blir det formelt nyvalg av medlemmer til Vestby kommunes kontrollkomité, etter at Vestby Høyre i påsken mistet en av sine veteraner i lokalpolitikken, Paal Jargel. Dette opplyser rådmann Sjur Authen til LM.

► Ved eventuelle møter i utvalget før den tid, møter tidligere valgt personlig varamedlem Jeton Marina for nestleder. Morina (f. 1977) sto som nummer 10 på Vestby Høyres valgliste, og er dermed tredje vara i Høyres kommunestyregruppe. LES MER.

Flott kystkultur-påske!

(17.04.17) Følg tittel-lenka, så finner du hele denne saken fra i går, med seks store bilder som er tilføyd i dag.

Rygge Airport i kontakt med ny eier

(07.04.17) På spørsmål fra LM om det fortsatt er aktuelt å støtte Rygge Airport AS´ forberedelser til ny drift på Rygge med 50.000 kroner fra Vestby kommune, svarer rådmann Sjur Authen: – Jeg har ikke satt meg inn i den nye situasjonen utover det som har kommet fram i media. LES MER.

Pengestøtte til Rygge ikke lenger aktuelt?

(05.04.17) Rådmannens forslag om å støtte Rygge Airport AS med 50.000 kroner til det videre arbeid med å gjenåpne flyplassen ble nedstemt av flertallet da saken ble behandlet i formannskapet mandag. De fem som vendte tommelen ned var Sp, SV, V, MDG og Frp. Mindretallet på fire besto av Aps to, H og Bygdelista. Punkt 1 der det uttrykkes støtte til gjenåpning av flyplassen fikk tilslutning fra alle unntatt MDG. Saken skal sluttbehandles i kommunestyret 24. april, men spørsmålet er om punkt 2 om pengestøtte fortsatt er aktuelt etter at Jotunfjell Partners nå kjøper selskapet som eier anlegget. 

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
"RUSKEN-aksjon" i Son sentrum

(19.04.17) I morgen torsdag kl. 17:30 – 19:30 blir det dugnad med "Rusken-aksjon" i Son sentrum. Som vanlig er det oppmøte på torget.

– Det er femte gang jeg står for tiltaket, og som i fjor blir det i Son Næringsforenings regi. Vi ber om at Alle tar med godt humør, kost, rake og trillebor. Etterpå samles vi på Son Kro til en kaffetår og litt kake. Kommunen kjører bort det vi rydder dagen etter. Snart kommer beplantning og blomster i stolpene, i år er det et spleiselag av vellet og næringsforeningen. Nå skal det bli fin vårpuss i Son, sier "Ruskengeneral" Knut Chr. Hallan til LM.

SE OGSÅ: Rent med vellet gatelangs

[22.04.2017]
JA, vi skal ha GALLERI!


(15.04.17. Oppdatert senest 17:05) Påsken skrider raskere hen enn arbeidet med å legge "nye LM" på WordPress publiseringsplattform. Men noen viktige valg som gjelder ryggraden tas hver dag. Den viktigste endringen ble i og for seg tatt med valget av WP: En helt ny struktur på organiseringen av innholdet bak hovedsiden, LM-fronten. Det kanskje viktigste valget som er tatt nå i påsken, er at vi skal ha et fotogalleri med spesielt utvalgte bilder. Og det uten å tråkke i sporene til de ulike fotosidene på Herison.no. I dag er fotosider på LM fordelt på flere seksjoner, og ofte undersider til disse, som ble opprettet på basis av et tema. Med det nye galleriet slår vi to fluer i ett smekk: Andre bilder samlet på en annen måte. Bildet over er blant dem som så langt er lagt i kurven. Her er det mye Son i ett skudd, noe som vil være en ledetråd i jakten på det som skal fylle galleriet i starten. Vi har et svært stort antall bilder fra hendelser og arrangementer som aldri har vært publisert. Det er først og fremst disse som vi ser etter. Kort sagt: Ubrukt og godt. Ha en fortsatt god påske! PS. På den nye, bredere plattformen vil bildene bli mye større enn på dagens innsidebilder der maks bredde uten å tøye designet er 800 pixler. Red.
[20.04.2017]
Påsken 2017 banker på

(08.04.17) PÅSKEN 2017 banker på og ønskes velkommen inn. Her skal vi som vanlig holde det gående, bare med avkortede vakttider i begge ender helligdagene og på påskeaften. Vi får om litt tilgang til testversjonen av LMs WordPress-publiseringsløsning som leverandøren har tilpasset spesielt for oss. Med tanke på de utallige mulighetene app-konseptet WP byr på, blir dette en spennende, og nødvendig, erfaring gjennom påskedagene før webmaster svitsjer hele domenet www.lokalmagasinet.no over til det nye. LM på WP blir i starten en såkalt Beta-versjon. Mer WP-nytt kommer. Red. 

[16.04.2017]
Et vell av kulturminner i bygda!
(06.04.17. Oppdatert senest 11:55) Hvor mange kulturminner er det egentlig i denne bygda? Vestby formannskap hadde mandag forberedende annengangs behandling av Kommunedelplanen for kulturminner. Siden førstegangsbehandlingen er det kommet enda flere på den fra før av fyldige lista, etter innspill fra kulturminnekyndige innbyggere. LM gjengir denne senere. Og se ikke bort fra at det kommer mer til den avsluttende behandling i kommunestyret. En sterk kandidat som glimrer med sitt fravær er restene etter fru Wold-Thornes "hengende hager" nedenfor den tidligere lekeplassen ved gamle Son skole. Dette ble omtalt med bilder i LM allerede i 2009 (lenka). Hageanlegget, som i dag ligger på kommunal grunn, fikk vann fra den forlengst nedbygde Woldedammen der lekeplassen senere ble anlagt. I tillegg til å berike kulturminnelista, tenker LM å invitere til en befaring og etterfølgende opprenskning i terrenget for å avdekke alle restene etter de fem eller seks terrassene der det var plantet blomster og andre vekster. Kan og bør anlegget restaureres, eller er restene verdifulle nok? Dette kan bli et spennende prosjekt. St.
[10.04.2017]
GEDIGEN besøksvekst for LM!

(03.04.17) LMs besøkstall som "tok av" i februar, forsterket seg ytteligere i mars og nå videre inn i april. Allerede etter to døgn i den nye måneden har det gjennomsnittlige dagsbesøket passert rekordresultatet for mars. Dette har aldri skjedd tidligere ved et månedsskifte. En sammenlikning med mars 2016 forteller det meste: På ett år har besøkstallet for Lokalmagasinet.no økt med hele 103 prosent! I bunnen ligger en kraftig tilvekst av nye lesere, ikke flere innlogginger fra hver per dag. I serverloggen kan dette lett "leses av" i parameteret "Unike besøk" (første besøk fra en IP-adresse samme dag).

[07.04.2017]
Bolighus i Hølen totalskadet i brann
(28.03.17) Et bolighus i Bruerveien i Hølen ble totalskadet i en brann i går kveld. Det ble raskt full overtennng etter at brannen ble meldt ved 21-tiden og utløste storutrykning med fire brannbiler, to redningsbiler og en ambulanse. Beboeren i huset kom seg ut i tide. Etter en drøy time hadde brannvesenet kontroll over flammene og kunne konsentrere seg om etterslukking utover kvelden. Ubetydelig vind var til god hjelp med å forhindre at brannen spredte seg. Det er så langt uklart hva som er brannårsaken.
[31.03.2017]
Mange forfall og ikke fulltallig kommunestyre
(23.03.17) Det var uvanlig mange forfall til møtet i Vestby kommunestyre mandag. Innmeldte forfall, bl.a. fra en ferierende ordfører Tom A. Ludvigsen, tilsvarte 20 prosent av de valgte faste medlemmer. Med 34 møtende var kommune-styret heller ikke fulltallig, da en vararepresentant ikke møtte.
[29.03.2017] Les mer
Det blir “STJÄRNKLART” i dag!

(18.03.17) Nok en gang inviterer Soon Viseklubb til konsert med elever fra Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Denne gang blir det en annen variant enn vanlig: Konserten går over tre timer og starter på Son Kystkultursenter kl. 15 i dag.

[19.03.2017] Les mer
To stykk KPLG og et brevpapir
(09.03.17) Ordfører Tom A. Ludvigsen (Ap), med møte- og talerett i plan- og miljøutvalget, var kommet til behandlingen av saken om Skoglundkollen. For å legge ut om at klagebrevets advokatnabo hadde brukt arbeidsgivers brevpapir!

Ved en inkurie, rimeligvis. Men verre: Advokatfirmaet var, ifølge Ludvigsen, identisk med kommunens revisjonsfirma.

Enda verre: Ingen i forsamlingen åpnet munnen for å si at dette er feil! Kommunen har avtale med det rene revisjons- og forvaltningsrevisjonsselskapet KPLG AS. Og feilen ble adoptert i møtereferatet i Moss Avis.

► Brevskriveren ikke bare jobber – han er også partner – i KPLG Advokatfirma AS. Begge springer ut av samme internasjonale konsern. De har en samarbeidsavtale, men er to selvstendige selskap.
[18.03.2017]
Sterke farger, sterke symboler: Ari Behn stiller ut i Galleri Soon

(08.03.17) Lørdag 11. mars kl. 14 åpner Ari Behn sin første separatutstilling i Galleri Soon. Ari Behn har til nå vært mest kjent for sitt forfatterskap, men de siste årene har han også prioritert kunsten. Sterke farger og sterke symboler preger arbeidene hans – som han selv betegner som abstrakt ekspresjonistiske. De har mange fortellinger, lag på lag, og spiller på flere nivåer.

[13.03.2017] Les mer
1-10 av 1962 Neste >>Midlertidig nyhetsside

SON I VEKST MISTER BANKEN

Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner
The Norway Post 

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet


HAVNER OG BÅTFORENINGER 
 
VELFORENINGER O.L.
* Soon og Omegns Vel

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. Trenden så langt i 2017 er at LM stevner mot 300.000-tallet, samtidig om Herison.no er i sakte vekst.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland