www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 19. juni 2018
Meny

Husk at vår e-postadresse er post@lokalmagasinet.com

(15.06.18) Lørdag 16. juni kl. 13 er det Sjørøverdag for små og store på Son kystkultursenter. Møt opp til infernalsk og grusom spenning i jakten på den smakelige sjørøverskatten! Deter gratis deltakelse for barn opp til 10 år i følge med en voksen. Hvis/når sjørøverskatten blir funnet, blir den delt blant alle barna som deltar. De voksne kan kose seg på kafeen med ekte rømmevafler og god kaffe. Hjertelig velkommen! Son kystkultursenters venner, styret

"Oliven-reporter" var gjest 17. mai

(14.06.18. Rettelse 17.06.18) (Aktuell kommentar/redegjørelse av Svein-H. Strand, LM-redaktør) Den tidligere kriminalreporter Nina Johnsrud (59) som skrev gårsdagens "Oliven-oppslag" i Moss Avis på nett var selv gjest da Café Oliven holdt ulovlig åpent 17. mai. En reportasje om noe av det hun "satt på" ble først tilbudt meg i en nesten timelang telefonsamtale sent tirsdag kveld.

Hun ønsket et samarbeid der hun trengte innsyn i LMs Oliven-relaterte materiale fra en person som har fått kildebeskyttelse, noe hun tildels fikk etter samtykke fra kilden.

Selv kunne Johnsrud bl.a. fortelle at ordfører Tom A. Ludvigsen (Ap) også var blant gjestene 17. mai., angivelig inntil han skjønte at det måtte dreie seg om ulovlig åpning uten bevilling.

Til dem som spurte, skal innehaver Charlotte Holløkken ha sagt at åpningen var fundert på en ambulerende bevilling basert på lukket selskap. I den forbindelse var det angivelig reservert bordplass til 30 personer.

Det som gjestene kjøpte, skal ifølge Johnsrud ha blitt betalt med å "vipse" og å dra kort der pengene gikk til Holløkkens private konto. LES MER.

(14.06.18) "SLÅTT UT" AV TEKNISK FEIL I GÅR. Lokalmaga-sinet.no og Herison.no var i går onsdag rammet av en teknisk feil som gjorde "Editor", vår online redigerings- og publiseringsmodul, utilgjengelig. Systemet aksepterte kort sagt ikke innlogging med brukernavn og passord. Feilen ble ikke utbedret før sent på kvelden.  Vår PC-baserte publiseringsdesk hadde onsdag kveld også noe nedetid i forbindelse med oppdateringer av både operativsystemet Windows 10 og nettleseren Firefox. Dette bidro med sitt til at det dessverre ikke ble mulig å gjennomføre planlagte publiseringer denne dagen. Red.

–DROPP vannskuterforskrift nå

(12.06.18) Rådmannen i Vestby foreslår at kommunen ikke skal utarbeide lokal ordensforskrift etter havne- og farvannsloven med sikte på å regulere bruken av vannskuter.

Hovedårsaken er at behovet for å innføre særskilte regler for disse ikke ser ut til å være nok utredet.Både stat og kommune kan ifølge loven treffe enkeltvedtak eller gi forskrift om å sperre av områder i farvannet eller på land hvis det er nødvendig av hensyn til sikkerheten, påpeker rådmann Sjur Authen. LES MER.

Konsentrerer seg fullt ut om kjernevirksomheten på brygga


Vårt illustrasjonsbilde fra fiskebrygga er vel å merke fra 17. mai 2014 og altså ikke representativt for situasjonen på en vanlig dag i bevillingsperioden som varte fra april til september. (Foto fra Herison.no)

(10.06.18) Son Brygge & Fiskemottak har sagt fra seg serverings- og skjenkebevillingen for å konsentrere seg fullt ut om kjernevirksomheten: Produksjonen av skalldyrkasser.

Servering og skjenking i bevillingsperioden fra april til september var et hyggelig tillegg. Men omsetningen gikk ned, og det var ingen god butikk, fastslår Ketil Lundem-Meisler til LM. Han er daglig leder for Fjordfisks virksomhet i Son og kan glede seg over voksende omsetning i fiskebutikken.

Vi trenger da å sette all vår kapasitet inn på de populære skalldyrkassene, samt betjening av fiskebutikken med havets delikatesser, understreker Lundem-Meisler, som i det siste har fått mange spørsmål om hvorfor "kafébordene" på brygga er borte. 

Ca 1,3 mill. i krav – pluss fra ansatte

(07.06.18) Før fristen utløper 16. juni er det kommet inn kreditorkrav på ca 1,3 millioner kroner netto etter en del frafall. I tillegg kommer krav om lønn og feriepenger fra tidligere ansatte, ifølge bostyreren, advokat Thomas Nortvedt. Det skriver Vestby Avis fra gårsdagens skiftesamling i Café Oliven AS Konkursbo.

"Rundt" 15 ansatte er blitt sagt opp, og flere av disse har fremmet krav, der NAVs lønnsgarantiordning vil komme inn i bildet etter hvert. Alene krav om feriepenger beløper seg til 345.000 kroner, ifølge Nortvedt.

Inngående verdier til boet er 437.000 kroner fra salg av kafeens varelager og utstyr.

I tillegg står det 270.000 kroner på bankkonto, tilføyde bostyreren. Hvorvidt dette er midler fra før eller etter konkursåpningen 14. mai, framgår ikke. Kafeen holdt som kjent ulovlig åpent, uten nødvendige bevillinger, 17. mai og gjennom pinsen før driften ble tvangsstengt. Daglig leder og styreleder Charlotte Holløkken møtte på skiftesamlingen med sin advokat Eva Westby, men de hadde ingen spørsmål eller kommentarer.

Over 1/4 mill. for ovnen

(06.06.18.) Café Olivens italienske pizzaovn er fakturert med en totalsum på 253.125 kroner inkludert tilleggsutstyr og frakt fra Italia til Norge og videre fra Kristiansand til Vestby. Fakturaer og ordrebekreftelser som LM i går fikk innsyn i, viser at bestillingen ble gjort av Geir Holløkken på vegne av Café Oliven AS. Første ordrebekreftelse fra Pizza Angels AS, Norway, er datert allerede 28. desember 2017. Foran skiftesamlingen for Café Oliven AS Konkursbo i formiddag, sitter en fortvilet leder hos leverandøren i Sandnes. LES MER.

Blant de få lokale nettavisene
som har vært i gang så lenge

(04.06.18) Første måned med over 2000 besøk i snitt per dag! Over 4.100 besøk på én enkelt dag, den 20! Med en historisk dobbeltrekord for mai i boks, hva kunne passe bedre enn å bli intervjuet fra Høgskolen i Volda? LES MER.

Geir Holløkken-selskap TVANGSAVVIKLES
(04.06.18) Styremedlem Geir Holløkken i datterens Holløkken Holding AS som forsøker å få ny drift på Café Oliven, er registrert som daglig leder i sitt eget selskap Evexia Drift AS. For salg av helseprodukter, sykepleie og apotekvarer. Selskapet, med adresse i Son, er nå er et konkursbo i kategorien Tvangsavviklingsbo. Årsaken er manglende årsregnskap for 2015 og 2016. Det går fram av Brønnøysundregistrene. Avviklingen skjer etter konkursloven og dekningsloven. Bostyrer er advokat Ann Gunn Edvardsen, Ski. På grunn av manglende revisor, er saken oversendt til Follo tingrett. LES MER.

DREV FOR KREDITORERS REGNING i betydelig grad?

(02.06.18) Café Oliven AS kan se ut til å ha blitt drevet for kreditorers regning i betydelig grad fra begynnelsen av året og fram til konkursen, noe som er ulovlig. LES MER.

Geir Holløkken bestilte veden

(30.05.18) Fakturaene var stilet til Café Oliven AS. Men det var Geir Holløkken, far til daglig leder Cathrine Holløkken, som bestilte veden for levering til kafeens pizzaovn i vinter. Det får LM bekreftet i dag. Han får i dag tilsendt oppdaterte fakturaer direkte til seg for omgående oppgjør. LES MER.

ØRAJORDET: Langt på overtid!


(30.05.18) Etter at saken nedenfor ble publisert mandag kveld, har daglig leder Charlotte Holløkken ikke besvart vår skriftlige henvendelse for å få en kommentar.  Red.

Pizzaovn-ved ikke betalt

I Lokalmagasinet.no for 15 år siden:
EU-prosjekt overtar for OSLOFJORD INFO

Son fikk landets første lokalleksikon

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
"Hølens vekst og fall og sorte får"

(11.06.18) Onsdagsforedraget på Son Kystkultursenter denne uken handler om "Hølens vekst og fall og sorte får", med Tom Braaen som foredragsholder. Tittelen henspeiler på Hølens eventyrlig vekst i begynnelsen av det 19. århundre. I dette miljøet hadde de også en som tjente penger ulovlig, på smugling.
[14.06.2018] Les mer
Kort-nytt omkring Café Oliven-saken
(08.06.18) ► ► Hvordan kunne det bli skjenket alkohol 17.-19. mai når bevilling manglet og all alkoholholdig drikke skulle være innelåst og forsvarlig sikret av bostyret i henhold til alkoholloven? Spørsmålet verserer nå som en het sak mellom en kreditor og bostyrets leder, advokat Thomas Nortvedt. En sak for politiet?
[12.06.2018] Les mer
Livet i Fjæra og sommerens første lørdag med Blekkulf

(08.06.18 09:31.) Sommeraktvitetene på Son Kystkultursenter er i gang. I morgen er det klart for første lørdag med Blekkulf for barn opp til 10 år. Dette programmet starter kl. 13:30. Etter at alle har fått hilse på den populære og sjømiljøbevisste skikkelsen, blir det en minikonsert med Soon Etter Frokost og eventyrstund med Thelma og vann-lige venner, som det heter i programteksten.

► Kl. 13-14 slår Tore Rahn an dagens vanntema med sitt barneprogram Livet i Fjæra. Barna fanger krabber, skjell og småfisk i fjæra. Dyrene får et kort opphold i sjøvann-akvariet, Tore forteller, og dyrene slippes så ut i sjøen igjen. Barn under 10 år med en voksen til å passe seg ønskes hjertelig velkommen.
[11.06.2018] Les mer
Forbud mot å vanne med slange og spreder

(28.05.18) (LM Nyhetsdesk) Vestby kommune kunngjorde i ettermiddag totalforbud mot å vanne med slange og spreder i alle deler av kommunen. På grunn av varme og tørke er forbruket av vann nå omtrent 50 prosent høyere enn normalt på denne tiden av året.

Vanntårnene blir dermed ikke fylt opp i løpet av natten. Forbudet skal sikre en stabil vannforsyning og en tilfredsstillende brannberedskap og vil ikke bli opphevet før situsjonen tillater det. Kommunen minner også om at det er forbud mot åpen ild, herunder engangsgriller, i skog og mark. Dette forbudet gjelder i perioden 15. april til 15. september.

[02.06.2018]
Videreutviklet sommerutstilling
(18.05.18) Son Kystkultursenter åpner lørdag 19. mai en videreutviklet utgave av fjorårets interessante sommerutstilling "Malerne i Son ved forrige århundreskifte".

Som i fjor er det ordfører Tom A. Ludvigsen som åpner utstillingen med velvalgte ord. Styreleder i venneforeningen Tom Braaen forteller om sommerens øvrige program. Hvitsten Trommekorps trommer igjen det hele i gang, og kafeen vil være åpen.

Fra og med kommende helg vil Kystkultursenteret være åpent hver helg fram til 5. juni. Etter denne dato vil det være åpent tirsdagsøndag fra kl. 1216,  som tidligere. Men først: Hjertelig velkommen lørdag kl. 12, meldes det fra styret i Son Kystkultursenters venner.
[25.05.2018]
FARVEL TIL KYSTPORTALEN.NO?

Foto: LM Fototjenester/Svein-H. Strand

(12.05.18) LMs utgiver Strand Prinfo registrerte i mai 2008 domenet www.Kystportalen.no. Prosjektet bygger på at portalen i hovedsak utvikles og redigeres fra en sentral-redaksjon, sammen med andre nettsteder. Ti år senere har ingen ting skjedd, og tiden er kommet for å ta stilling til om projektet skal nedlegges eller endres, eller om domenet skal tilbys for salg. Her kan du lese hvorfor ideen ble født.

[18.05.2018]
Reisefoto fra Bukhara, Usbekistan

Foto: Badi Batchelor

(06.05.18) Fra det nære til det fjerne: Dette bildet har vi nettopp fått inn fra det fjerne: Bukhara, femte største by i Usbekistan, der soningene Badi og Michael Batchelor snart avslutter enda en av sine mange reiser til spennende land og kulturer. Bildet er fra fotosending nummer to, og utvalgte bilder fra begge sendingene vil bli å se på en egen side her i LM. I større format, selvfølgelig. Og bare så dét er nevnt: På sin Facebook-side har Badi Batchelor nesten daglig postet bilder fra reisen i Usbekistan.
[15.05.2018]
Frigjøringsdagen markeres

(08.05.18) 8. mai, Frigjøringsdagen 1945, markeres i dag med sermoniell og appell i Grøstadparken i Vestby kl. 18 og i Minneparken i Son kl. 19.

Det blir fanevisning begge steder ved Vestby Forsvarsforening, og æresvakter ved Vestby og Ås HV. Vestby Forsvarsforening har innbudt våre lokale veteraner spesielt. Alle innbys til grill og hygge med historiefortelling på tankodden ved Maritangen i Son. Frammøtested er ved golfbanen, for koordinering av transport. Arrangementet er et samarbeid med Vestby kommune.

[14.05.2018]
Ford A-biler på vårslepp


Ford A Spesial: Se fotografens side med ni store bilder
 (06.05.18) Så kom endelig en helg med mer enn et snev av den nye årstid, og i LM bevilget vi oss lørdagslangfri i går. I dag har det i Son sentrum, bl.a. i uteområdet bak Thornegården, vært et lite mylder av blankpussede veteranbiler. Det var den norske A-modell-klubben, for Ford A-biler, som i år hadde lagt sitt vårløp til Vestby og Son.
[14.05.2018]
Vestby Arbeiderparti hundre år og i demonstrasjonstog går


Det er blitt mange år siden SV og Ap lokalt fant tilbake til hverandre på den smale sti 1. mai. Tranga mellom Spinnerigården og Thornegården er like smal som den alltid har vært. Litt trangt for vaiende faner. (LM akivfoto 2017: Svein-H. Strand)

(19.04.18) Vestby Arbeiderparti som nylig feiret sine 100 år, Vestby SV og Fagforbundet Vestby står også i år sammen om årets 1. mai-arrangement i Glenneparken i Son. Å holde hovedarrangementet for hele kommunen i Son har vært en lang tradisjon, med og uten SV/SF som følge.
[01.05.2018] Les mer
1-10 av 2017 Neste >>JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 64 95 31 51
KONTAKT OSS MED
MELDINGSSKJEMA

Til Facebook-siden HER I SON

Siden har nå 727 følgere.

  

Behov for permanent sykehjem
Feierbakken 1-saken
Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland