www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 21. mai 2019
Meny


NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002
Vår e-postadresse er: post@lokalmagasinet.com!

NÅ: Store 17. mai-bilder

(18.05.19. Oppdatert 21:41) 17. mai-komiteen er sammensatt av foreldre til elever i 4. trinn ved Son skole. Det er i år ti år siden den nye skolebygningen øst for sentrum ble tatt  bruk. På scenen, der siste del av dagens offisielle program ble arrangert, ble jubileet markert med sang av 4. trinn-elever. Bildet er ett av ni som nå er publisert i ekstra stort format på Herison.no

Godvær kom som bestilt

På "stripa" i Storgata hadde mange samlet seg i god tid før barnetoget var ventet på vei nordover langs den faste paraderuta.

LITT FOLKETOG OGSÅ


LM-fotos: Svein-H. Strand

(18.05.19. 06:40. Oppdatert senest 10:17) Ja - Litt folketog også. Dét ble en naturlig tittel til våre to første bilder fra feiringen av nasjonaldagen i Son.

Selvfølgelig: Barnetoget er og blir skolebarnas tog, først og fremst. Noe folketog står ikke på programmet i Son, som det gjør i mange byer landet rundt. Men elementer som de senere års "distriktsparade" er en fin tilvekst som har gjort barnetoget både mer variert og enda litt lengre.


Her i redaksjonen spanderte vi på oss en frikveld etter feltarbeid i sentrum, og på fotojakt også under den avsluttende del: Tale for dagen og underholdning på torget.

For første gang på fotoopptak har vi gått veien rundt "tunge" råfiler med etterfølgende åpning og konvertering av filene i et redigeringsprogram.

Kameraet har i stedet vært innstilt direkte på opptak til bildeformatet jpg. Vi regner da med å spare mye tid i den videre behandling av de mange motivene som velges ut.

En serie med store bilder vil som i fjor bli publisert i Herison.no, mens vi her i LM konsentrerer oss om oppsummerende tekster og et mindre antall bilder. Dette vil bli publisert i flere omganger, og trolig helt fram til "i kveldinga".


En liten pause ved brygga. Og endelig ble fotografen fornøyd...


PROGRAM FOR HELE KOMMUNEN

15 på jobb tok unna hos Oliven


(18.05.19) Ikke overraskende fikk Café Oliven stor pågang av 17. mai-kunder, midt i togløypa som det ligger, bevertningsstedet som har figurert i nyhetsbildet i ett år.

Ute i Olivenlunden kunne innehaver Shaker Sabetzadeh ved 15-tiden fortelle til LM at de var ni stykker i sving med å servere mat og drikke. Innomhus var fire på vakt, pluss to som tok oppvaska. Hvor mange som holdt fortet på kveldsvakta vites ikke, bare at det var liv og røre ved skjenkeslutt kl. 02 og fram til stengetid 02:30 i natt. At nasjonaldagen i år falt på en fredag, hadde nok sitt å si i så måte.

Økende salgstall på polet i Son

(16.05.19) Med 28403 liter over disk i første tertial, økte Vinmonopolet Son sin omsetning med 1739 liter sammenliknet med første tertial i 2018. Økningen fra i fjor utgjør hele 6,5 prosent, framgår det av statistikk som kom til LM i går.

► Til sammenlikning hadde butikken i Vestby en økning på 911 liter, eller 1,3 prosent. Det hører med at Vestby er en kategori 4-butikk, og den solgte i perioden ialt 70177 liter.

Mange mener at de økende salgstallene butikken i Son har hatt siden starten, burde kvalifisere til å "rykke opp" i kategori 3. Om dette sier kommunikasjonsrådgiver Hege-Lill Hagen Asp til LM:

Når det gjelder omprofilering for Son, er det ingen konkrete planer om dette per i dag.

LM kommer tilbake med mer detaljert statistikk for Vinmonopolets butikker i Son og Vestby.

Søndagstur blant kulturminner

Ingen avgjørelse om sivilrettslig straffesak

(15.05.19) (Reporter Svein-H. Strand) To måneder etter at sluttinnberetningen for Café Oliven AS Konkursbo forelå, er det ikke klart om det blir reist sivilrettslig straffesak. Dette får LM opplyst i dag.

► Bostyret ba påtalemyndigheten vurdere om bl.a. månedlige overføringer til morselskapet Holløkken Holding AS skulle tas med i en eventuell straffesak.

Overføringene, som etter hvert ledet til insolvens og konkurs, var ikke sikret og kunne ikke betales tilbake fra morselskapet. Bostyret påpeker at dette er å betrakte som lån, og i strid med aksjeselskapslovens bestemmelser.

Videre ble det funnet brudd på straffelovens bestemmelser om oppbud. Driften i selskapet burde vært avviklet etter sommer-sesongen 2017, fastslår bostyret. LES MER.

MELLOM DET TILFELDIGE OG DET KONTROLLERTE

(11.05.19) – Mine bilder blir til i rommet mellom det tilfeldige og det kontrollerte. Jeg jobber hovedsakelig innen tre kategorier: trykk, akrylmaleri og mixed media. Eksperimenteringen i de forskjellige teknikkene gjør at jeg kan ta med enkelte kunnskaper fra en teknikk og over i en annen.

Det sier Rino Larsen, som i dag åpnet utstilling i Galleri Soon. Utstillingen henger til og med 10. juni.

Larsen er bosatt og arbeider ved Lillestrøm, og har en lang bakgrunn som illustratør, designer og billedkunstner. Han bruker erfaringene fra de forskjellige områdene bevisst i omgang med både farger, det figurative og det abstrakte.

Rino Larsen har hatt en rekke utstillinger, og har på kort tid fått et stort publikum. Han er innkjøpt av en rekke selskaper og offentlige institusjoner, framgår det blant annet av en lengre presentasjon fra galleriet. (Foto: Galleri Soon)


Se alle de elleve listene til kommunestyrevalget

(09.05.19) Til kommunestyrevalget i Vestby søndag 8. og mandag 9. september, er det innenfor den fastsatte frist innlevert elleve valglister. Disse er nå alle godkjent av valgstyret.

I tillegg til de ni partiene som er representert i fireårsperioden som snart ebber ut, stiller Rødt og Partiet De Kristne liste også denne gang. Lokalmagasinet.no har i dag åpnet hovedsiden til en egen valgseksjon, VALG 2019.

Der er alle de elleve listene oversiktlig og alfabetisk gjengitt i jpg bildeformat, med valgstyrets pdf-fil som kilde.

LMs arkivmeny i venstre sidemarg vil automatisk legge ut lenker til undersider med reportasjer og kommentarer etter hvert som sakene blir publisert.

74 ÅR SIDEN FRIGJØRINGEN

(08.05.19) Det er i dag 74 år siden siden frigjøringen fra tyskernes fem år lange okkupasjon av Norge. Dagen, som nå benevnes som Frigjøringsdagen og Veterandagen, blir som vanlig markert ved Minnestøtta i Son.

Det blir fane- og flaggvakt ved Vestby Forsvarsforening, og æresvakt ved Vestby og Ås HV-område. Ås og Vestby Musikkorps spiller Kongesangen. Fra Vestby kommune kommer ordføreren for å legge ned krans og lese en hilsen i anledning dagen.

Lederen i Vestby Forsvarsforening, Kjell T. Olsen, holder en appell, og de fem falne hedres ved navneopprop. Minnestunden kl. 18 avsluttes med at nasjonalsangen spilles og synges. Kl. 19 blr det en tilsvarende seremoni ved minnesmerket i Grøstadparken i Vestby.

Tidligere i dag åpnet Vestby Forsvarsforening en utstilling i Glasskonteineren ved rådhuset. Utstllingens tema er "Historie og nåtid", og det er gitt plass for Forsvarsforeningens aktivitetsplan og Vestby kommunes Veteranplan. Som vanlig var det flaggheising ved begge minnesmerkene kl. 08.

Vestby kommune har i kveld et arrangement i kommunestyresalen for kommunens veteraner. "Miljøet som former våre veteraner" er tema for et foredrag ved oberst Arne Hagtvedt.


Fra seremonien ved Minnestøtta 8. mai 2016. (LM Arkiv/Sturla Strand)

MINNESTØTTA BLE AVDUKET 8. MAI 1947

Son kommune vedtok etter 2. verdenskrig å reise en bauta for de falne fra Son. Minnestøtta fikk plass på den gamle bedehustomta. Av de fem som hedres var fire sjøfolk som døde på sin post i frigjøringskampen.

Minnestøtta ble avduket 8. mai 1947, og er tegnet av arkitekt Jens Braaen, Son.

De falne er: Ivar Gustav Gustavsen, Yngvar Jansen, Holger Georg Hansen, Arne Jacobsen, Øistein Jacobsen.

Analyse ved en valgkampstart

(Publisert 07.05.19) Bygdelistas folk har "stått bakken ned" og hatt varaordføreren. I plan- og miljøutvalget har partiets representant vært særdeles aktiv og fått mye uttelling som forslagsstiller. Men vil de igjen få stemmer fra Høyre-folk hvis de signaliserer at de fortsatt ønsker å være støtteparti for Ap og holde Tom Anders Ludvigsen i ordførerstolen? LES MER.

Vil ikke kommentere om han snakket ned Solhøy

(05.05.19. Oppdatert 20:01) Ordfører Tom Anders Ludvigsen vil overfor LM ikke kommentere om det er riktig at han har "snakket ned" standarden på gamle Solhøy skole. LES MER.

Økte kommunens barnehage-dekning fra 17 til 100 prosent

(02.05.19) Hva har Vestby Arbeiderparti gjort? I 1999 hadde Vestby kommune en barnehagedekning på 17 prosent. Vi har veldig bevisst sørget for at vi nå har 100 prosent dekning av barnehageplasser, understreket Tom Anders Ludvigsen i sin 1. mai-tale. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Han skjøt og skrøt

(01.05.19. Oppdat. 02.05.19) Det var ingen som helst tvil om hvem som var hovedtaler på årets 1. mai-markering i Glenneparken i Son. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Rådmannens Solhøy-innstilling enst. vedtatt

(30.04.19) Rådmannens innstilling i Solhøy-saken ble enstemmig vedtatt i plan- og miljøutvalget i går. Vedtaket lyder: Plan- og miljøutvalget tar ikke klagene og anmodningene om å omgjøre vedtaket om reguleringsplan for Solhøy omsorgsboliger til følge. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 sendes klagene fra Fortidsminneforeningen, Soon og Omegns Vel og styret i Solhøytunet 2 sameie til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.(17.03.19) På denne alternativ-skissen av blokkløsningen for omsorgboliger på Solhøy-tomta, er den gamle skolebygningen med. (Tegning: Vestby kommune.)
Vellets klage på revidert forslag til detaljregulering av Solhøy

"Sykehjem light"?


RELATERT SAK fra april 2013: Boliggrensen nær

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
Flott konsert i Son kulturkirke
(29.04.19) Sissel Kyrkjebø, Henning Kvitnes, Silje Nergaard, Anita Skorgan, Iren Reppen og Eline Smith sang alle tre sanger hver i en to timer lang støttekonsert for MS-rammede Sara Bendiksen i en nær fullsatt Son Kulturkirke torsdag kveld 25. april.

Akkompagnert av Jon-Willy Rydningen på piano, Hallgrim Bratberg på gitar og konsertarrangør og ektemann Håvar Langås Bendiksen på gitar, bød artistene på et utvalg av sanger fra sine respektive karrierer. God respons fra publikum, og veldig god stemning! Skuespilleren Hallvard Holmen var konferansier for konserten, og hans opplysning om at innsamlingsmålet for aksjonen Sara til Moskva var nådd, ble møtt med stor applaus. Konserten ble avsluttet med at alle artistene sammen på scenen sang Louis Armstrong’s “What a Wonderful World.” AS
[16.05.2019]
Styret i Soon og Omegns Vel

(01.04.19) Etter årsmøtet i Soon og Omegn Vel har styret følgende sammensetning: Leder Jon Warhuus, nestleder Heidi Vegel, sekretær Anstein Spone, kasserer Asgeir Mjelve, styremedlem Ivar Gudmundsen. Varamedlemmer til styret er Ingerid Rutherford, Inger Elisabeth Hanssen og Per Gudim Thorbjørnsen.

[25.04.2019]
Spennende vårutstilling
(21.03.19.) I sitt jubileumsår (40 år) åpner Vestby kunstforening lørdag kl. 13 en spennende vårutstilling under navnet Turné i Galleri 2x1 på Sundby gård i Vestby. Utstillingsgruppen Turné består av fire selvstendige kunsthåndverkere som sammen ønsker å gi et helhetlig uttrykk med ulike teknikker: Billedvev, keramikk og smykker. Formidlingsleder Marit Lønning Reiten fra Norske kunsthåndverkere vil introdusere utstillingen. En bred forhåndsomtale der kunstnerne presenterer seg selv, kan leses på Herison.no.
[08.04.2019]
‒ En moderne bohemdronning

Sleeping in the Olive Groves of Sunny Italy. 2018. (Foto fra Galleri Soon.)

(09.03.19.) I dag åpnet Galleri Soon en utstilling med malerier av Unni Askeland som har fått tittelen "For evig grønn". Utstillingen varer til 31. mars. ‒ Unni kan betegnes som en moderne bohemdronning, meldes det fra galleriet.

Hun har alltid gått sine egne veier. Hennes prosjekter har ofte beveget seg innen en pop-art genre, med bruk av kjente ikoner fra populærkulturen.

I november 2018 besøkte kunstneren Villa Buonvisi i Toscana, i nærheten av Lucca. I kontakt med landskapet der, malte hun en serie malerier til denne utstillingen. Unni Askeland.er utdannet ved Kunstskolen i Kabelvåg, Vestlandets Kunstakademi og Statens Kunstakademi under Per Kleiva.

[19.03.2019]
En ekstra forestilling måtte til

(09.03.19) (Foto: Jørn Svendsen) Ikke overraskende var det stappa fullt da intervjufilmen med Alex Johannessen, om hans store livsverk Klubben i Son, ble vist på Son bibliotek i går kveld.

Flere kom ikke inn kl. 19, og dermed måtte filmmaker Jørn Svendsen i Vestby Historielag improvisere en ny visning kl. 20:30. Status: 120 på første og 25 på andre forestilling. Og alle oss som gjerne ville, men ikke kunne: Vi håper og tror at det blir flere muligheter i løpet av året, selv om Svendsen har andre intervjufilmer under arbeid på regibordet.
[17.03.2019]
Vinterferie-åpent på Son Kystkultursenter
(18.02.19) Son Kystkultursenter holder også i år åpent fra kl. 12 til 16 hver dag i vinterferieuka. Til og med søndag 24. februar. Åpningen var allerede lørdag.

Ta med barna i familien og bli med på maling, tinnstøping og snekring. Også verkstedet er åpent åpent alle dager. Fredag kl.13.00 kan du bli med på brødbaking i Jostushuset. Her kan du bake ditt eget brød, og steke det i vedfyrt steinovn.

Kafeen er åpen alle dager med salg av Alex sine berømte ekte rømmevafler, kaffe /te, saft og ikke minst lokalhistorisk litteratur. Velkommen til oss og til en avslappende stund i historisk identiske og rolige omgivelser, noe for liten og stor!

Son kystkultursenters venner. Styret
[24.02.2019]
Historielaget med fortellerkveld
(18.02.19) Vestby Historielag arrangerer tirsdag 19. februar kl. 19 Fortellerkveld der du kan fortelle fra dine barndomsminner. Den erfarne fortelleren Tore Rahn kommer for å innlede. Det skjer i Forpakterboligen i Vestby Prestegård. Å fortelle om sin oppvekst er noe offentlige institusjoner oppfordrer til. De unge trenger å vite, nå som samfunnet er i så rask endring, undestreker arrangøren.
[21.02.2019]
Hei, alle som liker lokalhistorie!


(07.02.19.) Nytt filmintervju med brødrene Kjell (t.v.) og Henning Karlstad i Forpakterboligen, Prestegården Vestby kl. 19 I DAG 7. februar! Brødrene Karlstad skravler om Vestbys historie! Dette er artige greier! Mange bilder fra gamle Vestby. Kom og se! JØRN SVENDSEN

[10.02.2019]
Uformelt "ettermøte" om havna
(04.02.19) Soon og Omegns Vel har invitert til et uformelt møte mellom Vestby havnestyres leder Martin Ludvigsen og representanter for "brukerne av havna" i midten av mars. Dette melder velleder Jon Warhuus på Facebook.

► De som skal møte er lederne for Sonskilen Båthavn AS, Son Næringsforening, Son Kystkultursenters venner og Soon Seilforening. Alle med kompetanse og interesse for Sonskilen, som det heter. Tiltaket springer ut av det åpne debattmøtet vellet arrangerte 24. januar, der mangel på dialog var blant det som ble tatt opp.
[13.02.2019]
Flmintervju med sonsfisker på internett

(03.02.19) Jørn Svendsens filmintervju med den pensjonerte sonsfiskeren Ole Johan Johansen kan nå ses også på internett. Her forteller han om sitt liv som fisker og den fine oppveksten i en fiskerfamilie "på Brygga" i Son. Fra i ettermiddag er det tilgang til filmen fra redaksjonens Facebook-side Her i Son.

Som det går fram under lenka  i høyre spalte her, så har siden snart 900 følgere, og det er flere hundre enn for ett år siden. Velkommen til å like eller følge Her i Son, dere andre Fb-ere også! Interessen har økt etter en omlegging der leserne nå også blir orientert om arrangementer i det nære, inkludert Hølen.

Samtidig videreføres presentasjonen av nye og gamle saker fra Herison.no, og ikke minst: Fra "de innerste arkivkroker" i LM, en "republisering" der særlig de eldste sakene samler mange klikk. Ikke sjelden blir en presentasjon her delt videre på nettet.
[10.02.2019]
1-10 av 2071 Neste >>JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Nyheter fra periode med tekniske feil
MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 


Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. 2015 ble året da besøket ikke økte, men det ble nesten på hundretallet som i i milepælåret 2014. 260.000 ble nådd i 2016. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent.


Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland