www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 27. juni 2017
Meny

Husk at vår e-postadresse er post@lokalmagasinet.com

ALT OM FEIERBAKKEN 1 SÅ LANGT

FOLLO MUSEUM ER KONKURS!

Illustrasjonsfoto: Fra Son Kystkultursenter juni 2017. LM-foto: Svein-H. Strand

(25.06.17. Senest oppdatert 26.06.17 11:14) (Reporter Svein-H. Strand) Follo Museum i Drøbak, som Son Kystkultur-senter er underlagt, er utrolig nok konkurs. Institusjonen med åtte ansatte eies av to stiftelser, som også eier "Museumsskogen" i Drøbak. Med renter skylder stiftelsene nå over 16 millioner kroner til Asker kommune.

► Asker kommune har brukt pengene på Oslofjordmuseet i Vollen, med sin samling av gamle båter fra bl.a. Follo Museum, som åpnet i juni for fire år siden.

Bak dette ligger en enestående museumstragedie, der Frogn kommune er aktør.

En omregulering omtrent samtidig med at Oslofjordmuseet åpnet, gjorde nemlig at 100 mål, en firedel av "Museums-skogen", likevel ikke kunne selges til boligformål.

Dermed gikk anslagsvis 12,4 millioner kroner fløyten. Dette skulle være Follo Museums bidrag til finansieringen av båtmuseet.

Siden da har Asker kommune forskudtert pengene i påvente av et endelig oppgjør fra den andre siden av fjorden.

Det er nå helt åpent hvordan denne saken ender og om driften av Son Kystkultursenter på noen måte blir berørt av konkursen.

KYSTKULTURSENTERETS VENNER finanserer i utgangspunktet selv sine publikumsrettede tilbud gjennom året. Dette gjøres med inntekter fra medlemskontingent og inntekter fra kafédriften. En driftsassistent på deltid lønnes imidlertid av Follo Museum på sesongbasis.

FOLLO MUSEUM er organisatorisk en del av sammenslutningen Museene i Akershus (MiA). Denne var relativt nyopprettet med statlig bistand da etableringen av båtsamlingen i Asker sporet av.

STIFTELSENE på eiersiden er Stiftelsen Follo Museum og Haakon Ødegårdens stiftelse. Styreleder for begge er Gjermund Stormoen.

14. juni gikk han den tunge veien til Follo tingrett med oppbudsbegjæring for den 60 år gamle institusjonen.

Vi har ingen mulighet til å betale, fastslår Stormoen overfor ABC Nyheter, som først omtalte denne saken. Styrelederen tilføyer at det foran bobehandlingen "er mye finjuss ute og går".

Et mulig utfall som nevnes i reportasjen er at Asker overtar de 100 målene med skog, i håp om at politikerne i Frogn skal gjøre om på reguleringsformålet.

Arealet ble i 2007 regulert til boligbygging. Men i 2013 vedtok et flertall i kommunestyret å regulere det tilbake til LNF-formål (landbruk, natur og friluftsliv). "Museumsskogen" ble i sin tid testamentert som gave til museumsformål.   

Bra salg også i vintermånedene

(23.06.17.) Vinmonopolets anslag for kategori 2-butikken i Son var på ca 95.000 liter første driftsår. Men den stevner nå mot 108.000 liter i 2017 dersom året fortsetter som det har begynt og salget fra siste halvår i fjor blir kopiert. Svakvin dominerer fortsatt stort, per mai med 89 prosent av volumet. Det viser statistikken som LM i går fikk fra pressesjef Jens Nordahl. 

BILDET: Kundene strømmer inn til handel på det nye Vinmonopolet Son 12. mai i fjor. LM-foto: Svein-H. Strand

► Her er et godt signal for kraften i et bymessig Son i vekst: Selv vinter-månedene januar og februar i "sommerbyen" bidro pent – med et litersalg på 5.000-tallet.

 LES MER PÅ SAMLESIDE.

Polet i Son selger mer enn forventet 

(22.06.17) Allerede før etableringen i mai 2016 ble det anslått at Vinmonopolet Son ville bli god butikk og dekke sine egne kostnader. Etter litt over ett års drift viser tallene at butikken mer enn innfrir forventningene.

► – Son har per i dag et salg som en stor kategori 2-butikk, sier pressesjef Jens Nordahl til LM før vi senere i dag får de eksakte salgstallene for totalvolum og for hvert vareslag.

Men rykker butikken opp til kategori 3, med et bredere utvalg? Og eventuelt når? LES MER PÅ SAMLESIDE.
Onsdagsforedrag: Relevant om den talentfulle Balstad


Maleriet "Garntørke" er et godt eksempel på Arvid Balstads malerkunst. Maleriet er innrammet og i privat eie. Det er her litt beskåret i bredde for å få det fritt for deler av rammen som vistes på opptaket. Under redi-geringen ble maleriet også litt friskere i fargetonen enn i virkeligheten. FOTO: Svein-H. Strand

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave
Onsdagsforedraget: Om Arvid Balstad

(19.06.17.) I serien Onsdagsforedragene på Son Kystkultursenter kåserer Karsten Thrane 21. juni kl. 19 om Sons kulturpersonlighet Arvid Balstad (1893-1971). Han var kunstmaler, lærer, politiker, cellist og mye, mye mer. Son Kystkultursenters venner. Styret

[23.06.2017]
Evert Taube-konsert med Arne Kvalnes

(16.06.17) I morgen lørdag 17. juni kl. 13 arrangerer Son Kystkultursenter Evert Taube-konsert ved Sons egen trubadur Arne Kvalnes. Hjertelig velkommen! Det er gratis entré, Og kafeen er åpen. Son Kystkultursenters venner, Styret, ved Tove Lissner

[18.06.2017]
Dørnberger-foredrag avlyst

(14.06.17.) Kveldens onsdagsforedrag på Son Kystkultursenter om Sons berømte og beryktede kunstmaler Carl Dørnberger, måtte avlyses på kort varsel. Det er så langt ikke oppgitt noen årsak. Interesserte tilhørere ble bare møtt med stengte dører og arrangementets plakat med påskriften Avlyst. Inntil foredraget blir satt på programmet igjen, her er forhåndsomtalen.

[16.06.2017]
Flere historiske bygninger får skilt

(27.05.17. Oppdatert 10:18) I regi av Soon og Omegns Vel og Vestby kommune har en rekke bygninger i Son fått påmontert store blå skilt som kort forteller om bygningenes historie og verneverdi. Vellet har oversendt en ny liste med flere bygninger til kulturetaten.

Kultursjef Ronny Fostervold Johansen vil sammen med bl.a. Soon og Omegns Vel gå gjennom saken i 2017, framgår det av vellets årsberetning. Her blir det også understreket at gamle verneverdige hus må vedlikeholdes. Vellet har tatt dette opp med eiere som ikke sørger for nødvendig vedlikehold.

Vellet har gitt økonomisk støtte til Kjøvangen Vel til reparasjon av ”skiftehuset” ved stranda og badebrygga i Kjøvangen.

[01.06.2017]
Ingen WordPress-debut 17. mai
(16.05.17) Vi har lenge hatt et lønnlig håp om å kunne "prøveåpne" deler av den nye publiseringsløsningen med en aktuell fotoreportasje på selveste 17. mai. I formiddag må vi bare erkjenne at tiden ikke strekker til, selv etter en halv natt med forsøk.

Bak dette ligger det at den profesjonelle WordPress-løsningen vi har fått levert er et flott produkt, men enda mer krevende å lære å bruke enn det vi trodde så sent som i går. Det er svært mange valgmuligheter innenfor menystruktur, fotogallerier og inndeling av den visuelle publiseringsflaten. Plassdisponering og stoffredigering blir på det nærmeste to sider av samme sak i denne læringsfasen.

Det kan også vise seg at nyhetsmodulen som ligger inne, ikke er den beste vi kunne ha valgt. Kort sagt kan vi inntil videre ikke bruke mer tid på dette. Utprøvingen har dessverre gått altfor mye på bekostning av det ordinære redaksjonelle arbeid.

WP-abeidet fases nå derfor inn som et utviklingsprosjekt der det bl.a. må gjøres flere valg for faste innstillinger som vil forenkle den daglige oppdatering mest mulig. Red.
[20.05.2017]
Og Hallanderiet er i gang

(10.05.17. Endret 12.05.17) Sons andre store opplevelsesmagnet, ekteparet Hallans handelsmuseum Hallanderiet, med et utall gjenstander som gir gjensynsglede for mange og storøyet oppdagelsesglede for andre, åpnet for sin fjerde sesong allerede 4. mai.

Entusiasme er drivkraften for Knut og Gro Hallan. LM arkivfoto: Sturla Strand

I løpet av de tre første sesongene har det vært rundt 4000 besøkende. Halvparten av disse strømmet til det tidligere bedehuset første sesong, da det også var desemberåpent.

Gro Hallans "Dameavdeling" på loftet byr i år på barneklær fra 1950- og 1960-årene. Et splitter nytt monter i hovedavdelingen inneholder mange flere flotte ansjosbokser fra Soon Hermetikfabrik AS som nylig ankom på utlån.

20. mai utdeles Hallanderiet Ærespris for fjerde gang, kan Knut Chr. Hallan fortelle.

Prisen går også denne gang til en kvinne, og hun har stått bak disk i Son i 40 år. Hvem kan nå dette være, da? St.

[16.05.2017]
Ikke Vestby-penger til Rygge Airport AS

(03.05.17) Til tross for den nye utviklingen i flyplassaken, med en ny stor aktør for det driftsmessige på banen, hadde rådmannen ikke endret sin innstilling da saken ble behandlet i Vestby kommunestyre.

Forslaget om å støtte Rygge Airport AS med 50.000 kroner falt allerede i den forberedende behandling i formannskapet, der dette punkt 2 bare fikk fire stemmer.

Men kommunestyret sluttet seg til punkt 1 og formannskapets vedtak om at kommunen er positiv til initiativet om å reetablere sivil flyplassdrift på Moss lufthvn Rygge.

Tre stemte imot dette, MDGs to og en av SVs to representanter. I formannskapet stemte MDGs representant mot både punkt 1 og 2 i rådmannens innstilling.

[06.05.2017]
"RUSKEN-aksjon" i Son sentrum

(19.04.17) I morgen torsdag kl. 17:30 – 19:30 blir det dugnad med "Rusken-aksjon" i Son sentrum. Som vanlig er det oppmøte på torget.

– Det er femte gang jeg står for tiltaket, og som i fjor blir det i Son Næringsforenings regi. Vi ber om at Alle tar med godt humør, kost, rake og trillebor. Etterpå samles vi på Son Kro til en kaffetår og litt kake. Kommunen kjører bort det vi rydder dagen etter. Snart kommer beplantning og blomster i stolpene, i år er det et spleiselag av vellet og næringsforeningen. Nå skal det bli fin vårpuss i Son, sier "Ruskengeneral" Knut Chr. Hallan til LM.

SE OGSÅ: Rent med vellet gatelangs

[22.04.2017]
JA, vi skal ha GALLERI!


(15.04.17. Oppdatert senest 17:05) Påsken skrider raskere hen enn arbeidet med å legge "nye LM" på WordPress publiseringsplattform. Men noen viktige valg som gjelder ryggraden tas hver dag. Den viktigste endringen ble i og for seg tatt med valget av WP: En helt ny struktur på organiseringen av innholdet bak hovedsiden, LM-fronten. Det kanskje viktigste valget som er tatt nå i påsken, er at vi skal ha et fotogalleri med spesielt utvalgte bilder. Og det uten å tråkke i sporene til de ulike fotosidene på Herison.no. I dag er fotosider på LM fordelt på flere seksjoner, og ofte undersider til disse, som ble opprettet på basis av et tema. Med det nye galleriet slår vi to fluer i ett smekk: Andre bilder samlet på en annen måte. Bildet over er blant dem som så langt er lagt i kurven. Her er det mye Son i ett skudd, noe som vil være en ledetråd i jakten på det som skal fylle galleriet i starten. Vi har et svært stort antall bilder fra hendelser og arrangementer som aldri har vært publisert. Det er først og fremst disse som vi ser etter. Kort sagt: Ubrukt og godt. Ha en fortsatt god påske! PS. På den nye, bredere plattformen vil bildene bli mye større enn på dagens innsidebilder der maks bredde uten å tøye designet er 800 pixler. Red.
[20.04.2017]
Påsken 2017 banker på

(08.04.17) PÅSKEN 2017 banker på og ønskes velkommen inn. Her skal vi som vanlig holde det gående, bare med avkortede vakttider i begge ender helligdagene og på påskeaften. Vi får om litt tilgang til testversjonen av LMs WordPress-publiseringsløsning som leverandøren har tilpasset spesielt for oss. Med tanke på de utallige mulighetene app-konseptet WP byr på, blir dette en spennende, og nødvendig, erfaring gjennom påskedagene før webmaster svitsjer hele domenet www.lokalmagasinet.no over til det nye. LM på WP blir i starten en såkalt Beta-versjon. Mer WP-nytt kommer. Red. 

[16.04.2017]
1-10 av 1969 Neste >>JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.
Tlf. 64 95 31 51
Den midlertidige nyhetssiden
SON I VEKST MISTER BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

 Værdata Solbergstrand i Sør-Frogn, NIVA-stasjonen. | Blåskjellvarsel |

FOLLO-POLITET

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet


HAVNER OG BÅTFORENINGER 
 
VELFORENINGER O.L.
* Soon og Omegns Vel

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. Trenden så langt i 2017 er at LM stevner mot 300.000-tallet, samtidig om Herison.no er i sakte vekst.

Lokalmagasinet.no - Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland