www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 26. mars 2019
Meny

NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002
Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com!


SPENNENDE VÅRUTSTILLING

(21.03.19. Oppdatert 19:06) I sitt jubileumsår (40 år) åpner Vestby kunstforening lørdag kl. 13 en spennende vårutstilling under navnet Turné i Galleri 2x1 på Sundby gård i Vestby. Utstillingsgruppen Turné består av fire selvstendige kunsthåndverkere som sammen ønsker å gi et helhetlig uttrykk med ulike teknikker: Billedvev, keramikk og smykker. Formidlingsleder Marit Lønning Reiten fra Norske kunsthåndverkere vil introdusere utstillingen. En bred forhåndsomtale, med bilder, der kunstnerne presenterer seg selv, kommer på Herison.no. Utstillingen er allerede slått opp PÅ PLAKATEN.

BURDE HA AVVIKLET ELLER SOLGT

(Oppdatert om Oliven 14:44) Etter aksjeloven kan et selskap ikke gi lån/kreditt til et morselskap uten at det stilles sikkerhet. Beløpet må også ligge innenfor det som selskapet kunne ha utdelt i (skattbart) utbytte til aksjeeier.

► Samlet overskudd i Café Oliven AS, i tidsrommet fra 2016 og fram til utgangen av mars 2018, var ca 942.000 kr etter stipulert skatt. Kreditten som var blitt gitt, oversteg altså dette.

Etter sommersesongen i 2017 burde styret ha innsett at mellom-værendet var så høyt at det ikke lot seg dekke opp, skriver bostyret.

Konsekvensen burde ha vært at selskapet avviklet driften, enten ved oppbud eller salg av virksomheten. Gjeld til eksterne kreditorer kunne da vært dekket opp eller redusert i forhold til status i dag, tilføyes det.

Avtalte 5,8 mill. kr for å overta Oliven

(19.03.18) (Reporter Svein-H. Strand) Charlotte Holløkkens morselskap Holløkken Holding AS avtalte å kjøpe Shaker Sabetzadehs veldrevne og populære utested Café Oliven for 5,8 millioner kroner, viser bostyrets innberetning. Dette ble avtalt 30. juni 2016, men med virkning tilbake til 1. januar samme år, da Holløkken overtok som ansvarlig driver og aksjeeier.

► Avtalen skulle vise seg å lede rett inn i insolvens engang i 2017, og så konkursen i mai 2018. Morselskapet finansierte overtakelsen med en egenkapital på 500.000 og et banklån på 5,3 millioner kroner.

Banklånet skulle nedbetales over fem år, med 98.100 kroner per måned i renter og avdrag.

Kafeens løpende driftsinntekter ble hver måned tappet for et tilsvarende beløp, som ble overført til morselskapet.

Overføringene gjorde at driftsselskapet etter hvert ikke klarte å betale egne utgifter, samt skatter og avgifter.

Overføringene ble bokført som "mellomværende" mellom Holløkken Holding AS og Café Oliven AS. Ved utgangen av mars i 2018 utgjorde mellomværendet kr 1.919.463.

"Det var ikke stilt noen sikkerhet for lånet/kreditten. Det er heller ingen verdier i Holløkken Holding AS, som kan dekke opp mellomværendet", skriver bostyret. (Se også gårsdagens oppslag nedenfor.)

Bostyret avdekket straffbare forhold

(18.03.19. Oppdatert 20:37. Noe endret 19.03.19) (Reporter Svein-H. Strand) Behandlingen av Café Oliven AS konkursbo er avsluttet med et overskudd på bare 325.459 kroner, viser bostyrets innberetning datert 15. mars. Det er avdekket to straffbare forhold som er innberettet til påtalemyndigheten.

Etter den oppsiktsvekkende konkursen i mai 2018 ble det innmeldt i alt 64 krav på til sammen litt over 3,6 millioner kroner. Overskuddet utbetales som dividende på ca 34,20 prosent til 62 prioriterte krav i klasse I (lønnskrav mv.)

Øvrige kreditorer får ingen ting og må avskrive kravene som tap.

Det var 15 fast ansatte og full drift da konkursen ble åpnet. Disse ble da sagt opp. Kravene i denne klassen kom opp i 951.500 kroner. Med unntak for et mindre beløp, dekket NAV Lønnsgaranti dette som innbetaling til boet. I tillegg kommer 57 ekstrahjelpere og ferievikarer, samt tidligere ansatte som er blitt orientert om mulighetene til å fremme krav gjennom NAV Lønnsgaranti.

For overføringer til morselskapet Holløkken Holding AS på over 1,9 millioner uten sikkerhet, og mer enn det som kunne vært gitt i utbytte, vil det bli fremmet erstatningssak mot styret i en eventuell straffesak.

Innberettet til påtalemyndigheten blir også at driften etter bostyrets oppfatning burde vært avviklet allerede etter sommersesongen 2017.

Bostyret mener at insolvens oppsto i løpet av 2017, framgår det bl.a. av innberetningen.

(17.03.19) På denne alternativ-skissen av blokkløsningen for omsorgboliger på Solhøy-tomta, er den gamle skolebygningen med. (Tegning: Vestby kommune.)

Solhøy skole – klage på revidert forslag til detaljregulering

(15.03.19) I dag er siste frist for å klage på kommunens vedtak i Solhøy-saken. Soon og Omegns Vel ved styremedlem Ivar Gudmundsen sender i dag en uttalelse som vi her gjengir i sin helhet:

Soon og Omegns Vel viser til nytt forslag til detaljregulering av skoleområdet, der den vesentlige delen blir regulert til omsorgsboliger- og at hele Solhøy skole skal rives. I tillegg forutsettes det at også verneverdige trær skal fjernes.

Også tidligere har kommunen vedtatt reguleringsplan som i utgangspunktet forutsatte at gamle Solhøy skole skulle rives. Etter klage fra blant annet Soon og Omegns Vel ble planen endret, slik at den gamle skolebygningen skulle vernes, i tillegg til verneverdig vegetasjon. LES MER.

Jammen godt vi har ARBEIDERPARTIET

(07.03.19) (Leserbrev) Dessverre er det blitt slik at Ap-dominansen i mange år har gjort lokalpolitikken i Vestby nærmest uinteressant. Nå oppleves det å bli mange mangelfulle vedtak som koster både kroner og trivsel. Ap har i denne perioden hatt våpendragere som Bygdelista, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. LES MER.

IKEA-JA – PÅ URENT TRAV, ELLER BLØFF?

(04.03.19) (Av Helge Falkenberg) Fikk Vestby kommune statsråd Jan Tore Sanners IKEA-ja på svakt grunnlag? Med nedbygging av 70 mål kornåker. Sendte Vestby kommune opprop om støtteerklæringer til nitten kommuner som ikke ble behandlet politisk der? LES MER.

Nytt håp om BEVARING


BEGREPET«OMSORGSBOLIG» ble lansert i 1994. Formålet var å gi personer som har behov for tjenester og tilrettelegging, en mulighet til å få seg en god bolig som er tilrettelagt for omfattende pleie. Her kan de også ha tettere kontakt med familie. Mange kommuner prioriterer å bygge omsorgsboliger fordi disse som regel er billigere å drifte enn sykehjem. Sverige og Danmark har i stor grad erstattet aldershjem og sykehjem med eldreboliger og ulike hjemmetjenester.

"Sykehjem light"?

(22.02.19.) I sykehjem bor man juridisk sett i institusjon med omfattende helsetilbud. Til å dekke de løpende driftsutgifter, trekkes pasientene for mesteparten av pensjonen. En beboer i omsorgsbolig bor derimot juridisk sett hjemme, forblir i fastlegeordningen og får hjemmetjenester eller heldøgns omsorg etter behov.

Husbanken forvalter ulike tilskudd til kommunene for bygging av slike boliger, som kan eies eller leies. Flere små og mellomstore kommuner har valgt å la brukerne velge mellom å leie eller å eie boligen, forankret i et boligbyggelag. LES MER.

RELATERT SAK fra april 2013: Boliggrensen nær

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
SOON SEILFORENING 100 ÅR
(16.01.19) 18. februar er det 100 år siden Soon Seilforening ble stiftet. 9. mars blir det jubileumsfest i foreningens lokaler Neptun for medlemmer og innbudte gjester. Jubilanten har i dag 400 medlemmer. Av disse er 118 barn og ungdom. SIF kan se tilbake på store bragder, ikke minst Siren Sundbys OL-gull i 2004, og flere VM-gull. Siste VM-gull gikk til havseileren Claus Landmark i 2018. Se også jubileumsomtale i Herison.no.
[29.01.2019]
Ordføreren "snakket ned" den bygningsmessige tilstand
(05.01.19) Innsigelse mot riving var varslet. Men på desembermøtet i Akershus fylkeskommunes fylkesutvalg hevdet Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) at den bygningsmessige standard på Solhøy-bygget er altfor dårlig til at det lenger er noe bevaringsverdig objekt.

På dette grunnlag vedtok det politisk sammensatte fylkesutvalget at fylkeskommunen likevel ikke skal nedlegge innsigelse mot riving. Problemet er bare at det ikke finnes noe faglig støtte for Ludvigsens påstand, heller ikke i en rapport fra konsulentfirmaet Multiconsult.
[22.01.2019]
LM-besøket økte med 28 prosent i 2018
(07.01.19) Med 53.200 besøk i desember endte LMs jubileumsår med en framgang på 28 prosent fra 2017. Bare tre dager med månedens gjennomsnittstall manglet på at vi nådde det historiske rekordbesøk som vi var litt for tidlig ute med på forskudtere. Men vi runder med god samvittighet av til 700.000. Nevnes må også den utrolige økning i sidevisninger vi hadde det siste året: 599.900. Her er det snakk om en økning på hele 210 prosent! Bak dette ligger først og fremst at vi fikk mange nye lesere som orienterer seg grundig i vårt omfattende arkiv.
[16.01.2019]
HUSK FYRVERKERIFORBUDET

(31.12.18) Vi minner om det totale fyrverkeriforbud som har hersket i Son sentrum siden 1993 (markert på kartet). Forbudet er begrunnet med den verdifulle gamle bebyggelsen, med tre fredede og flere verneverdige hus, og gjelder alle typer fyrverkerier. Området som omfattes av totalforbudet i Son er noe upresist definert av kommunestyret for den søndre delen, men burde være greit nok.

[05.01.2019]
Midnattskonsert i Såner kirke
(12.12.18) Soon Blandede Kor inviterer til julekonsert. Har du aldri vært på en midnatts-konsert, så er dette anledningen! Stedet er Såner kirke på Lille Julaften.

På vegne av koret inviterer Svanhild Larsen til en stemningsfull og tradisjonell konsert. Den starter kl. 23. Inngang: Kr 100. Det vises for øvrig til stor plakat som du nå kan se PÅ PLAKATEN, på Herison.no.
[30.12.2018]
Romjuls-Café og juleutstilling!
(24.12.18) Son Kystkultursenter har åpent i romjula fra tirsdag 27. til søndag 30. desember fra kl. 1216. Vi byr på RomjulsCafé og Juleutstillingen "ER DET NOEN SNILLE BARN HER?" De voksne kan kose seg i Cafeen og beundre leker fra sin egen barndom. Alt mens nissen aktiviserer barna i verkstedet sitt. Kom og bli med! Hilsen Santalex
[27.12.2018]
KYSTKULTUR´N I ADVENTSDRAKT

(19.12.18) Tre langhelger med kreative førjulsaktiviteter er unnagjort på Son Kystkultursenter. Nå venter både Kystkulturnissen og alle andre på jula som nærmer seg med store steg. Litt pyntesnø er det kommet gjennom advents-dagene, og desto mer fristende ble det å knipse dette stemningsfulle motivet ved senterets port. Samme kveld lyste det – angivelig for første gang i manns minne – fra et loftsvindu i hovedhuset. Har nissen fått seg hybel? Vi sjekker dette, og kommer tilbake til saken. St. (tekst og foto)
[23.12.2018]
MØT KYSTNISSEN PÅ JOBB!


(13.12.18) (LM Nissedesk) Ta med familiens minste og møt kystnissen i hans verksted på Son kystkultursenter. Han hjelper barna med å lage julegaver ved å støpe tinn eller å male presanger.

De voksne kan kose seg i kafeen hvor det selges julegrøt og saft, gløgg, ferske rømmevafler og kaffe. I kafeen kan du også beundre egen barndoms leker, som mange av oss husker!

Hjertelig velkommen fredag 14. til og med søndag 16. desember, hver dag kl. 12.00-18.00. Som vanlig: Ingen inngangsbillett.


Son kystkultursenters venner. Styret
[19.12.2018]
Fortjent fortjenstmedalje til ekte soning
Kongens fortjenstmedalje TIL DAG LARSEN
(Ekstern lenke)
[12.12.2018]
Kulturhistorisk verdifullt dokument!

Kulturhistorisk verdifullt dokument!

(05.12.18) Filmen med gårdsarbeider Eugen Røedshagen, som vises i Vestby i morgen torsdag, kan være et verdifullt kulturhistorisk dokument. Og kanskje ikke bare lokalt. Røedshagen døde i 2013, året etter at opptakene ble gjort. Intervjuer er lokalhistoriker Henning Karlstad, Hølen, mens fotograf og produsent også denne gang er Vestby Historielags Jørn Svendsen. En introduksjon om de utfordringer Eugen møtte allerede på folkeskolen er blant det som nå står å lese PÅ PLAKATEN.

SISTE: Hele portrettintervjuet med Eugen Røedshagen er til utlån som DVD på bibliotekene i Vestby!
[09.12.2018]
<< Forrige 11-20 av 2068 Neste >> 

Vår nye publiserings-løsning på WordPress-plattform skal omsider snart opp å stå. I en overgangsfase skal den bare brukes som hjelpeside for den overlastede publisereren som nå er koplet til domenet www.Lokal-magasinet.no. LM på WordPress (WP) skal samtidig brukes til å prøve ut noen av de mange variantene av nyhets- og artikkelsystem som følger med leveringen. Tilgangen for leserne blir i denne fasen via lenker i overskrifter her på den gamle publisereren. Forberedelser til denne Fase 1 pågår nå. Red.

Er toget I RUTE?

Nyheter fra periode med tekniske feil
MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 


Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. 2015 ble året da besøket ikke økte, men det ble nesten på hundretallet som i i milepælåret 2014. 260.000 ble nådd i 2016. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent i jubileumsåret.


Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland