www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 21. mai 2019
Meny


NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN DES. 2002
Vår e-postadresse er: post@lokalmagasinet.com!

NÅ: Store 17. mai-bilder

(18.05.19. Oppdatert 21:41) 17. mai-komiteen er sammensatt av foreldre til elever i 4. trinn ved Son skole. Det er i år ti år siden den nye skolebygningen øst for sentrum ble tatt  bruk. På scenen, der siste del av dagens offisielle program ble arrangert, ble jubileet markert med sang av 4. trinn-elever. Bildet er ett av ni som nå er publisert i ekstra stort format på Herison.no

Godvær kom som bestilt

På "stripa" i Storgata hadde mange samlet seg i god tid før barnetoget var ventet på vei nordover langs den faste paraderuta.

LITT FOLKETOG OGSÅ


LM-fotos: Svein-H. Strand

(18.05.19. 06:40. Oppdatert senest 10:17) Ja - Litt folketog også. Dét ble en naturlig tittel til våre to første bilder fra feiringen av nasjonaldagen i Son.

Selvfølgelig: Barnetoget er og blir skolebarnas tog, først og fremst. Noe folketog står ikke på programmet i Son, som det gjør i mange byer landet rundt. Men elementer som de senere års "distriktsparade" er en fin tilvekst som har gjort barnetoget både mer variert og enda litt lengre.


Her i redaksjonen spanderte vi på oss en frikveld etter feltarbeid i sentrum, og på fotojakt også under den avsluttende del: Tale for dagen og underholdning på torget.

For første gang på fotoopptak har vi gått veien rundt "tunge" råfiler med etterfølgende åpning og konvertering av filene i et redigeringsprogram.

Kameraet har i stedet vært innstilt direkte på opptak til bildeformatet jpg. Vi regner da med å spare mye tid i den videre behandling av de mange motivene som velges ut.

En serie med store bilder vil som i fjor bli publisert i Herison.no, mens vi her i LM konsentrerer oss om oppsummerende tekster og et mindre antall bilder. Dette vil bli publisert i flere omganger, og trolig helt fram til "i kveldinga".


En liten pause ved brygga. Og endelig ble fotografen fornøyd...


PROGRAM FOR HELE KOMMUNEN

15 på jobb tok unna hos Oliven


(18.05.19) Ikke overraskende fikk Café Oliven stor pågang av 17. mai-kunder, midt i togløypa som det ligger, bevertningsstedet som har figurert i nyhetsbildet i ett år.

Ute i Olivenlunden kunne innehaver Shaker Sabetzadeh ved 15-tiden fortelle til LM at de var ni stykker i sving med å servere mat og drikke. Innomhus var fire på vakt, pluss to som tok oppvaska. Hvor mange som holdt fortet på kveldsvakta vites ikke, bare at det var liv og røre ved skjenkeslutt kl. 02 og fram til stengetid 02:30 i natt. At nasjonaldagen i år falt på en fredag, hadde nok sitt å si i så måte.

Økende salgstall på polet i Son

(16.05.19) Med 28403 liter over disk i første tertial, økte Vinmonopolet Son sin omsetning med 1739 liter sammenliknet med første tertial i 2018. Økningen fra i fjor utgjør hele 6,5 prosent, framgår det av statistikk som kom til LM i går.

► Til sammenlikning hadde butikken i Vestby en økning på 911 liter, eller 1,3 prosent. Det hører med at Vestby er en kategori 4-butikk, og den solgte i perioden ialt 70177 liter.

Mange mener at de økende salgstallene butikken i Son har hatt siden starten, burde kvalifisere til å "rykke opp" i kategori 3. Om dette sier kommunikasjonsrådgiver Hege-Lill Hagen Asp til LM:

Når det gjelder omprofilering for Son, er det ingen konkrete planer om dette per i dag.

LM kommer tilbake med mer detaljert statistikk for Vinmonopolets butikker i Son og Vestby.

Søndagstur blant kulturminner

Ingen avgjørelse om sivilrettslig straffesak

(15.05.19) (Reporter Svein-H. Strand) To måneder etter at sluttinnberetningen for Café Oliven AS Konkursbo forelå, er det ikke klart om det blir reist sivilrettslig straffesak. Dette får LM opplyst i dag.

► Bostyret ba påtalemyndigheten vurdere om bl.a. månedlige overføringer til morselskapet Holløkken Holding AS skulle tas med i en eventuell straffesak.

Overføringene, som etter hvert ledet til insolvens og konkurs, var ikke sikret og kunne ikke betales tilbake fra morselskapet. Bostyret påpeker at dette er å betrakte som lån, og i strid med aksjeselskapslovens bestemmelser.

Videre ble det funnet brudd på straffelovens bestemmelser om oppbud. Driften i selskapet burde vært avviklet etter sommer-sesongen 2017, fastslår bostyret. LES MER.

MELLOM DET TILFELDIGE OG DET KONTROLLERTE

(11.05.19) – Mine bilder blir til i rommet mellom det tilfeldige og det kontrollerte. Jeg jobber hovedsakelig innen tre kategorier: trykk, akrylmaleri og mixed media. Eksperimenteringen i de forskjellige teknikkene gjør at jeg kan ta med enkelte kunnskaper fra en teknikk og over i en annen.

Det sier Rino Larsen, som i dag åpnet utstilling i Galleri Soon. Utstillingen henger til og med 10. juni.

Larsen er bosatt og arbeider ved Lillestrøm, og har en lang bakgrunn som illustratør, designer og billedkunstner. Han bruker erfaringene fra de forskjellige områdene bevisst i omgang med både farger, det figurative og det abstrakte.

Rino Larsen har hatt en rekke utstillinger, og har på kort tid fått et stort publikum. Han er innkjøpt av en rekke selskaper og offentlige institusjoner, framgår det blant annet av en lengre presentasjon fra galleriet. (Foto: Galleri Soon)


Se alle de elleve listene til kommunestyrevalget

(09.05.19) Til kommunestyrevalget i Vestby søndag 8. og mandag 9. september, er det innenfor den fastsatte frist innlevert elleve valglister. Disse er nå alle godkjent av valgstyret.

I tillegg til de ni partiene som er representert i fireårsperioden som snart ebber ut, stiller Rødt og Partiet De Kristne liste også denne gang. Lokalmagasinet.no har i dag åpnet hovedsiden til en egen valgseksjon, VALG 2019.

Der er alle de elleve listene oversiktlig og alfabetisk gjengitt i jpg bildeformat, med valgstyrets pdf-fil som kilde.

LMs arkivmeny i venstre sidemarg vil automatisk legge ut lenker til undersider med reportasjer og kommentarer etter hvert som sakene blir publisert.

74 ÅR SIDEN FRIGJØRINGEN

(08.05.19) Det er i dag 74 år siden siden frigjøringen fra tyskernes fem år lange okkupasjon av Norge. Dagen, som nå benevnes som Frigjøringsdagen og Veterandagen, blir som vanlig markert ved Minnestøtta i Son.

Det blir fane- og flaggvakt ved Vestby Forsvarsforening, og æresvakt ved Vestby og Ås HV-område. Ås og Vestby Musikkorps spiller Kongesangen. Fra Vestby kommune kommer ordføreren for å legge ned krans og lese en hilsen i anledning dagen.

Lederen i Vestby Forsvarsforening, Kjell T. Olsen, holder en appell, og de fem falne hedres ved navneopprop. Minnestunden kl. 18 avsluttes med at nasjonalsangen spilles og synges. Kl. 19 blr det en tilsvarende seremoni ved minnesmerket i Grøstadparken i Vestby.

Tidligere i dag åpnet Vestby Forsvarsforening en utstilling i Glasskonteineren ved rådhuset. Utstllingens tema er "Historie og nåtid", og det er gitt plass for Forsvarsforeningens aktivitetsplan og Vestby kommunes Veteranplan. Som vanlig var det flaggheising ved begge minnesmerkene kl. 08.

Vestby kommune har i kveld et arrangement i kommunestyresalen for kommunens veteraner. "Miljøet som former våre veteraner" er tema for et foredrag ved oberst Arne Hagtvedt.


Fra seremonien ved Minnestøtta 8. mai 2016. (LM Arkiv/Sturla Strand)

MINNESTØTTA BLE AVDUKET 8. MAI 1947

Son kommune vedtok etter 2. verdenskrig å reise en bauta for de falne fra Son. Minnestøtta fikk plass på den gamle bedehustomta. Av de fem som hedres var fire sjøfolk som døde på sin post i frigjøringskampen.

Minnestøtta ble avduket 8. mai 1947, og er tegnet av arkitekt Jens Braaen, Son.

De falne er: Ivar Gustav Gustavsen, Yngvar Jansen, Holger Georg Hansen, Arne Jacobsen, Øistein Jacobsen.

Analyse ved en valgkampstart

(Publisert 07.05.19) Bygdelistas folk har "stått bakken ned" og hatt varaordføreren. I plan- og miljøutvalget har partiets representant vært særdeles aktiv og fått mye uttelling som forslagsstiller. Men vil de igjen få stemmer fra Høyre-folk hvis de signaliserer at de fortsatt ønsker å være støtteparti for Ap og holde Tom Anders Ludvigsen i ordførerstolen? LES MER.

Vil ikke kommentere om han snakket ned Solhøy

(05.05.19. Oppdatert 20:01) Ordfører Tom Anders Ludvigsen vil overfor LM ikke kommentere om det er riktig at han har "snakket ned" standarden på gamle Solhøy skole. LES MER.

Økte kommunens barnehage-dekning fra 17 til 100 prosent

(02.05.19) Hva har Vestby Arbeiderparti gjort? I 1999 hadde Vestby kommune en barnehagedekning på 17 prosent. Vi har veldig bevisst sørget for at vi nå har 100 prosent dekning av barnehageplasser, understreket Tom Anders Ludvigsen i sin 1. mai-tale. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Han skjøt og skrøt

(01.05.19. Oppdat. 02.05.19) Det var ingen som helst tvil om hvem som var hovedtaler på årets 1. mai-markering i Glenneparken i Son. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Rådmannens Solhøy-innstilling enst. vedtatt

(30.04.19) Rådmannens innstilling i Solhøy-saken ble enstemmig vedtatt i plan- og miljøutvalget i går. Vedtaket lyder: Plan- og miljøutvalget tar ikke klagene og anmodningene om å omgjøre vedtaket om reguleringsplan for Solhøy omsorgsboliger til følge. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 sendes klagene fra Fortidsminneforeningen, Soon og Omegns Vel og styret i Solhøytunet 2 sameie til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.(17.03.19) På denne alternativ-skissen av blokkløsningen for omsorgboliger på Solhøy-tomta, er den gamle skolebygningen med. (Tegning: Vestby kommune.)
Vellets klage på revidert forslag til detaljregulering av Solhøy

"Sykehjem light"?


RELATERT SAK fra april 2013: Boliggrensen nær

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
Fullsatt sal i dialog med Bjørgaas
(30.01.19) NRKs tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas holdt i går foredrag for en full sal i Son kulturkirke. 

Temaet var president Donald Trump som leder USA bort fra vestlige allianser og internasjonalt samarbeid. Og hva betyr det for amerikanerne og for oss? Og hvor dype endringer kan den uortodokse presidenten klare å skape?

I tråd med opplegget for kulturkirkens Dialog-serie med besøk av personer i sentrale posisjoner i samfunnet, ble det også tid til en spørsmålsrunde i løpet av de to timene besøket varte. Selve foredraget hadde en uformell ramme og med en personlig vinkling basert på mange USA-opphold i unge dager og årene som NRK-korrespondent.
[10.02.2019] Les mer
Kommunestyret "live" og i opptak
(15.01.19) Tidene skifter, og ikke alltid til det verre. Fram til for bare tre tiår siden hadde pressens representanter ikke lov til å foreta lydopptak i kommunestyremøtene i Vestby rådhus. Siden desember 2018 blir de overført direkte i nett-TV på kommunens hjemmeside. Der blir hvert møte liggende til gjennomsyn i tre måneder. På mobil, nettbett eller PC. Når live-opptakene er etterbehandlet, kan man fra januar spole seg fra sak til sak. Dette er den andre gledelige nyvinningen på IT-området i kommunen i løpet av kort tid. Som tidligere meldt, har direktelenke til den nye, åpne utgaven av postlista fått fast plass i høyre spalte på Herison.no. Den har nå fått følge av direktelenke til menyen for opptak fra kommunestyremøtene.
[03.02.2019]
Forsvarsministeren med foredrag i Grevlingen kultursenter
(29.01.19) På sin foredragsrekke i distriktet om Norges forsvarsevne er forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i dag kommet til Son.

Hans foredrag holdes på Grevlingen skole og kultursenter med Vestby Forsvarsforening og Vestby kommune som arrangører. Etter foredraget, som starter kl. 19, svarer forvarsministeren på spørsmål.
[30.01.2019]
SOON SEILFORENING 100 ÅR
(16.01.19) 18. februar er det 100 år siden Soon Seilforening ble stiftet. 9. mars blir det jubileumsfest i foreningens lokaler Neptun for medlemmer og innbudte gjester. Jubilanten har i dag 400 medlemmer. Av disse er 118 barn og ungdom. SIF kan se tilbake på store bragder, ikke minst Siren Sundbys OL-gull i 2004, og flere VM-gull. Siste VM-gull gikk til havseileren Claus Landmark i 2018. Se også jubileumsomtale i Herison.no.
[29.01.2019]
Ordføreren "snakket ned" den bygningsmessige tilstand
(05.01.19) Innsigelse mot riving var varslet. Men på desembermøtet i Akershus fylkeskommunes fylkesutvalg hevdet Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) at den bygningsmessige standard på Solhøy-bygget er altfor dårlig til at det lenger er noe bevaringsverdig objekt.

På dette grunnlag vedtok det politisk sammensatte fylkesutvalget at fylkeskommunen likevel ikke skal nedlegge innsigelse mot riving. Problemet er bare at det ikke finnes noe faglig støtte for Ludvigsens påstand, heller ikke i en rapport fra konsulentfirmaet Multiconsult.
[22.01.2019]
LM-besøket økte med 28 prosent i 2018
(07.01.19) Med 53.200 besøk i desember endte LMs jubileumsår med en framgang på 28 prosent fra 2017. Bare tre dager med månedens gjennomsnittstall manglet på at vi nådde det historiske rekordbesøk som vi var litt for tidlig ute med på forskudtere. Men vi runder med god samvittighet av til 700.000. Nevnes må også den utrolige økning i sidevisninger vi hadde det siste året: 599.900. Her er det snakk om en økning på hele 210 prosent! Bak dette ligger først og fremst at vi fikk mange nye lesere som orienterer seg grundig i vårt omfattende arkiv.
[16.01.2019]
HUSK FYRVERKERIFORBUDET

(31.12.18) Vi minner om det totale fyrverkeriforbud som har hersket i Son sentrum siden 1993 (markert på kartet). Forbudet er begrunnet med den verdifulle gamle bebyggelsen, med tre fredede og flere verneverdige hus, og gjelder alle typer fyrverkerier. Området som omfattes av totalforbudet i Son er noe upresist definert av kommunestyret for den søndre delen, men burde være greit nok.

[05.01.2019]
Midnattskonsert i Såner kirke
(12.12.18) Soon Blandede Kor inviterer til julekonsert. Har du aldri vært på en midnatts-konsert, så er dette anledningen! Stedet er Såner kirke på Lille Julaften.

På vegne av koret inviterer Svanhild Larsen til en stemningsfull og tradisjonell konsert. Den starter kl. 23. Inngang: Kr 100. Det vises for øvrig til stor plakat som du nå kan se PÅ PLAKATEN, på Herison.no.
[30.12.2018]
Romjuls-Café og juleutstilling!
(24.12.18) Son Kystkultursenter har åpent i romjula fra tirsdag 27. til søndag 30. desember fra kl. 1216. Vi byr på RomjulsCafé og Juleutstillingen "ER DET NOEN SNILLE BARN HER?" De voksne kan kose seg i Cafeen og beundre leker fra sin egen barndom. Alt mens nissen aktiviserer barna i verkstedet sitt. Kom og bli med! Hilsen Santalex
[27.12.2018]
KYSTKULTUR´N I ADVENTSDRAKT

(19.12.18) Tre langhelger med kreative førjulsaktiviteter er unnagjort på Son Kystkultursenter. Nå venter både Kystkulturnissen og alle andre på jula som nærmer seg med store steg. Litt pyntesnø er det kommet gjennom advents-dagene, og desto mer fristende ble det å knipse dette stemningsfulle motivet ved senterets port. Samme kveld lyste det – angivelig for første gang i manns minne – fra et loftsvindu i hovedhuset. Har nissen fått seg hybel? Vi sjekker dette, og kommer tilbake til saken. St. (tekst og foto)
[23.12.2018]
<< Forrige 11-20 av 2071 Neste >>JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Nyheter fra periode med tekniske feil
MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 


Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. 2015 ble året da besøket ikke økte, men det ble nesten på hundretallet som i i milepælåret 2014. 260.000 ble nådd i 2016. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent.


Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland