www.lokalmagasinet.no NYHETER To. 17. jan. 2019
Meny

Husk vår e-postadresse: post@lokalmagasinet.com

Det er nå direkte tilgang til Vestby kommunes nye, åpne postliste i høyremargen i Herison.no. Også direktelenke til opptak fra kommunestyremøter er nå på plass.

SOON SEILFORENING 100 ÅR

(16.01.19) 18. februar er det 100 år siden Soon Seilforening ble stiftet. 9. mars blir det jubileumsfest i foreningens lokaler Neptun for medlemmer og innbudte gjester.

Jubilanten har i dag 400 medlemmer. Av disse er 118 barn og ungdom. SIF kan se tilbake på store bragder, ikke minst Siren Sundbys OL-gull i 2004, og flere VM-gull. Siste VM-gull gikk til havseileren Claus Landmark i 2018. Se også jubileumsomtale i Herison.no.

Kommunestyrets møter nå "live" og som opptak

(15.01.19) Tidene skifter, og ikke alltid til det verre. Fram til for bare tre tiår siden hadde pressens representanter ikke lov til å foreta lydopptak i kommunestyremøtene i Vestby rådhus. Siden desember 2018 blir de overført direkte i nett-TV på kommunens hjemmeside.

► Der blir hvert møte liggende til gjennomsyn i tre måneder. På mobil, nettbett eller PC. Når live-opptakene er etter-behandlet, kan man fra januar spole seg fra sak til sak.


Dette er den andre gledelige nyvinningen på IT-området i kommunen i løpet av kort tid.

Som tidligere meldt, har direktelenke til den nye, åpne utgaven av postlista fått fast plass i høyre spalte på Herison.no. Den får i løpet av dagen i dag følge av direktelenke til menyen for opptak fra kommunestyremøtene.

DA KOM DET EN "NY" BROSJE

Foto: Inger-Johanne Abotsnes 

(11.01.19) Med drahjelp fra det sosiale mediet Twitter har få saker vakt så stor interesse utenfor vårt primære, lokale dekningsområde som serien med nasjonale brosjer. Mange av våre faste lesere vil huske de flotte brosjene som ble LMs markering av grunnlovsjubileet i 2014. LES MER.

HER ER LENKE TIL EN SAMLESIDE FRA DESEMBER 2014

Nå er det innsyn for alle i kommunens postliste

(10.01.19) Alle som leser Vestby kommunes postliste kan nå også lese innholdet i alle dokumenter som ikke er underlagt taushetsplikt.

Fra årsskiftet endret nemlig kommunen sin praksis for publisering av data fra sak- og arkivsystemet til offentlig journal. I første omgang betyr dette at alle dokumenter som hører til i sak- og arkivsystemet under  bygg / oppmåling, plan og regulering samt saksarkiv blir publisert i postlisten.

Tilgjengeliggjøring av offentlige data er et viktig bidrag til innovasjon, næringsutvikling og åpenhet i samfunnet. Samtidig sparer kommunen tid på å behandle innsynsbegjæringer av disse dokumentene, bemerker kommunen på sin hjemmeside.

Lenke direkte til postlista har nå fått fast plass i høyremargen på Herison.no.

FORTIDSMINNEFORENINGEN HAR UNDERSKRIFTSLISTE

Kontrast til dagens rådende syn

(07.01.19. Oppdatert 17:32.) I Fortidsminneforeningens artikkel (lenka ovenfor) er det også lenke til Multiconsults kulturminne-rapport om gamle Solhøy skole. På Facebook har mange merket seg innholdet i en skarp ordveksling mellom MDGs kommunestyrerepresentant Bente Marie Bakke og en Ap-representant.

► Her sies det rett ut at riveviljen i Aps kommunestyregruppe er uttrykk for en rent pragmatisk (nyttig og hensiktsmesig) holdning. Kulturverdier må da vike for flere boliger i det planlagte omsorgssenteret.

Altså et rent materielt politisk standpunkt og som står i skarp kontrast til dagens strømninger rundt Sons byningsmiljø:

Huitfeldtgården skal få tilbake sitt "bakre anheng", og før jul ble det også kjent at Son Kro-bygningen skal tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. Tidligere er gamle Son skole bevart, solgt og renovert som privatbolig.

Solhøy: "Et kulturminne av vesentlig regional verdi"

MER STOFF PUBLISERT PÅ FELLESSIDEN 5. OG 6. JANUAR.

Ordføreren "snakket ned" den bygningsmessige tilstand

(05.01.19) Innsigelse mot riving var varslet. Men på desembermøtet i Akershus fylkeskommunes fylkesutvalg hevdet Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) at den bygningsmessige standard på Solhøy-bygget er altfor dårlig til at det lenger er noe bevaringsverdig objekt. På dette grunnlag vedtok det politisk sammensatte fylkesutvalget at fylkeskommunen likevel ikke skal nedlegge innsigelse mot riving. Problemet er bare at det ikke finnes noe faglig støtte for Ludvigsens påstand, heller ikke i en rapport fra konsulentfirmaet Multiconsult.

HER ER POSTENS LANGE HISTORIE I SOON / SON

(03.01.19) Så utrolig fort enkelte ting blir historie, ikke minst rundt offentlige tjenester som Posten! I 2002, da Lokalmagasinet.no ble født, ble 1555 Son postkontor i Atlantic-senteret nedlagt. Posten begynte da å gå over til Post i butikk. Les hele denne saken HER.

(30.12.18) SOON OG OMEGNS VEL arrangerer Åpent møte i Soon Seilforenings lokaler 24. januar 2019 kl. 19. Tema for møtet er "Sonskilen i går, i dag og i morgen". Konferansier blir forfatter Dag Larsen fra Son. ÅRSMØTET i vellet er berammet til 25. februar kl. 19, og skal holdes i lokalene til Son Kystkultursenter, opplyser velleder Jon Warhuus på Facebook.

 PARTIPISKEN SMALT!

(29.12.18) (AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand) Mot bare de to stemmene fra Miljøpartiet De Grønne vedtok Vestby kommunestyre det dårligst mulige alternativ for den lenge planlagte utbygging av omsorgsboliger på tomta etter tidligere Solhøy skole. LES MER.

Historisk julegave!

(07.12.18.) Gjør klar for å ta imot en i dobbelt forstand historisk julegave til Son: 

På selveste Julaften blir det åpnet for tilang til en digitalisert utgave av Son Leksikon, Encyclopaedia Sonensis, fra 2002, med tilgang fra Vestby Historielags nettside. Digitaliseringen er utført høyst fagmessig av Nasjonalbiblioteket. En ekstra verdi er et supplement på nesten 100 sider som leksikonets redaktør Ivar Gudmundsen har skrevet. Supplementet har aldri vært publisert etter at det ble avsluttet i 2014. LES MER.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
Filmintervju: BORGHILD PEDERSEN


(21.11.18) I serien filmintervjuer med folk som har mye å fortelle fra et langt liv i bygda er turen kommet til Borghild Pedersen, født Kaxrud. Filmen vises i Forpakterboligen i Vestby, torsdag 22. november kl. 19. Borghild arbeidet i mange år på kommunens sentralbord og har mye å fortelle både om seg selv og sin musikerfamilie. Velkommen inn! Vestby Historielag, Jørn Svendsen

[25.11.2018]
En av de eldste soninger er gått bort

(29.10.18) Inger Hermansen, en av de eldste soninger, er gått bort og bisettes fra Strømbråten kapell i morgen kl. 10:30. Inger ble født i juni 1924, så hun oppnådde den anseelige alder av 94 år.

(Foto: Privat) Hun var uten tvil en av dem som hadde mest kunnskaper om Son – og dét langt tilbake i tid. Annerledes kunne det vanskelig bli når hun var gift med lokalhistoriker Ivar Hermansen. Han gikk bort i 1991, 74 år gammel, så det ble mange år som enke. Men med to barn – og etter hvert barnebarn og oldebarn – ble hun midpunkt i en familie som også teller en søster. Hun var blant de mange kvinnene som i årevis jobbet i skift på telefonsentralen som var den sentrale institusjon i Son fram til nedleggelsen i 1975, da den moderne telefontid også nådde hit. Inger Hermansen var bosatt på Son eldre-senter de siste årene av sitt liv. Hun døde 18. oktober etter en tids sykdom. Fred over hennes minne. Svein-H. Strand


[02.11.2018]
Hvem som foreslo hvem
(20.10.18) "Nabohjelpen" var godt til stede på passende plasser da Vestby Høyre holdt sitt nominasjonsmøte for å velge ordførerkandidat på demokratisk vis. Fra Ås Høyre stilte Nils H. Sopp som møteleder. Og som referent: Bente Krystad Heiersjø fra Frogn Høyre.

LM har fått spørsmål om hvem som satte fram forslag på de tre alternative kandidatene. Og vi kan fortelle at den som foreslo Pål Engeseth som alternativ til kandidaten valgkomiteen hadde innstilt på, var Sveinung Eggen.

John Ødbehr, som senere trakk sitt kandidater, ble foreslått av Erik Kjus. Og benkeforslaget på Jan-Henrik Flatla Palnes kom fra Nina Eikås Olsen.

Valgkomiteen som måtte tåle tap for sin kandidat Hilde Merete Feragen besto av Rolf Bækkedal (leder), Nneka Okoye (nestleder), Nils Aage Jegstad, Magnus Hammond-Moe, Eddy Kobbel og Judith Karin Adolfsen.

[24.10.2018]
God medlemsvekst i Soon og Omegns Vel
(09.10.18) Medlemstallet i Soon og Omegns Vel har nå en økende tendens, noe vi håper vil tilta, forteller den nye lederen Jon Warhuus til LM. Flere nye medlemmer kom det også på vellets folkemøte nylig.
 
Velkommen til vellet! Pris for medlemsskap per år tilsvarer ikke mer enn prisen på to flasker vanlig rødvin, som han sier.

‒ Formålsparagrafen er å "..arbeide for å ivareta Sons særpreg og innbyggernes felles interesser", tilføyer Warhuus.

Han viser også til Facebook-siden Soon vels venner og hjemmesiden www.soon og omegns vel.no.

Flere spør om hvem som var innleder og ordstyrer på folkemøtet. Han heter Kim Gunnar Helsvig, Sonsvenn gjennom flere tiår og med doktorgraden i historie.
[17.10.2018] Les mer
Dagny Presterud (97) forteller


(03.10.18) Vestby Historielags dokumentarfilm-produsent Jørn Svendsen er i farta igjen. Denne gang byr han på opptak med 97 år gamle Dagny Presterud (bildet; fra filmopptaket) som forteller historier fra gamle dager.
[05.10.2018] Les mer
Farvel til mangeårig reklamebanner
(01.10.18) Vi sier ved månedsskiftet i dag farvel til et reklame-banner som har satt sitt visuelle preg på forsiden av Lokal-magasinet.no i mange år. Vi har relativt få reklamebannere, og de fleste har lang fartstid her. Ett av dem er imidlertid det eneste som har stått helt uendret siden 2012, da arkitekt Riiser Thalbergs dukket opp i februar måned.

Arkitekten med base i Moss har gått over i pensjonistenes rekker etter noen år "på overtid", som han sier, og tar ikke lenger et eneste oppdrag, stort som lite. Grunnlaget for et fortsatt kundeforhold med LM er dermed borte. Borte blir også banneret med lenke til arkitektens hjemmeside i løpet av dagen i dag.

Samtidig starter jakten på en erstatning, en profilannonse eller to som tåler lang liggetid og som kan bidra med sitt til å dekke grunnleggende utgifter for å holde LM på nettet. I løpet av et års tid har vi mistet to bannere i høyremargen med lenke til Facebook-side, og vi skal også erstatte disse. Interesserte kan ta kontakt om priser og øvrige vilkår. For lang liggetid har vi en hyggelig fastkunderabatt.

Svein-H. Strand, daglig leder Strand Prinfo
[02.10.2018]
"Skreddersøm" på enkleste vis

(06.09.18) Sammen med leverandøren arbeider vi nå med å forenkle bruken av publiseringsløsningen vi har kjøpt som "skreddersøm" for LM. Denne har vist seg å være tidkrevende å lære og har forsinket overgangen med mange måneder. En enklere måte å bruke publiseringssystemet på, kan være godt nok i overskuelig framtid. Det blir da de fem siste sakene som skal frontes på forsiden, med lenke og eventuell illustrasjon. Ikke veldig ulikt hvordan dagens forside er organisert, men den lange venstre-margen med lenker til arkivsaker faller bort. Sakene som har vært vist på den nye forsiden går inn i et arkivsystem som det blir lett å orientere seg i.

[02.10.2018]
De store Eggedosisdagene!

(15.09.18) Son Kystkultursenter byr på noe så originalt som De store eggedosisdagene denne helgen, 15.-16. september kl. 12-16. For å sitere fra meldingen som er kommet:

Hjertelig velkommen til å nyte gammeldags eggedosis og til å bli kjent med Gun og Arvid sine to nydelige dvergsilkekyllinger. (Ja, de er høyst levende!)

Kafeen er åpen som vanlig.

Son kystkultursenters venner. Styret

(Ill.foto: no.wikipedia.org.)

[17.09.2018]
FOLKEMØTE om boligbygging og høye hus
(08.09.18) Soon og Omegns Vel inviterer til folkemøte 13. september. Temaet: "Er Son i ferd med å miste sin sjel parallelt med at blokkene skyter i været?" Erling Dokk Holm med doktorgrad fra Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo kommer for å belyse fordeler og ulemper. Og hvilke hensyn plikter Vestby kommune å ta i den videre utvikling? Historisk er det et sterkt signal når vellet lager en stor plakat og trommer sammen til folkemøte om hvilken retning utviklingen går. Tid og sted med mer for folkemøtet kan du lese øverst PÅ PLAKATEN
[13.09.2018]
Bilder, bilder, biler, biler!


(03.09.18) Det man ikke får gjort når begivenhetene er ferske og andre ting presser på, blir man gjerne drassende lenge med. Eller med andre ord: Etterslep av oppgaver. Som å velge ut og redigere bilder til en stor fotosamling.
[13.09.2018] Les mer
<< Forrige 11-20 av 2056 Neste >>Siden har nå 877 følgere.
Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 


Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. 2015 ble året da besøket ikke økte, men det ble nesten på hundretallet som i i milepælåret 2014. 260.000 ble nådd i 2016. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent i jubileumsåret.


Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland