www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 31. mars 2020
Meny

(31.03.20. 16:33) Vi hadde dessverre problemer med å komme på nett i dag grunnet en programvarefeil på vår produksjons-PC. LM redigerer og publiserer online. Vi har i ettermiddag også vært nødt til å ta hånd om administrative oppgaver som det haster med, og er atskillig på etterskudd med oppdatering. Vi beklager dette. Red.

Worldometer har frisk-tall og relative tall
LM ‒ NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN 2002

Epost-adresse: post@lokalmagasinet.com!

"ALT I ETT" PÅ HELSENORGE.NO

CORONA: Fortløpende oppdatering

Ekstern lenke til VG Spesial. HUSK det nye lokale varslingsnummeret (ved mistanke) for hele Mosseregionen og Vestby: 404 04 919.

Vestby 31.03. 17 bekreftede smittetilfeller

WORLD-WIDE: Førsteklasses i NYT

Fjernmøte i kommunale organer

(26.03.20) Ekstern lenke til Kommunal Rapport, der Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen, orienterer om både dette og andre aktuelle temaer han har fått spørsmål om.

CORONA-KORTNYTT MARS 2020

(29.03.) ► SON GJESTEHAVN er stengt fram til 13. april. Mens forbudet mot overnatting i hytter er innført som nasjonal forskrift, så kan kommunene selv vurdere om de vl stenge sine båthavner. - Vi følger alle råd myndigheten gir, og gjestehavna har vi valgt å stenge, sier ordfører Tom Anders Ludvigsen til NTB. - Folk bør nå holde seg hjemme og unngå fritidsreiser som er helt unødvendig i disse tider, tilføyer han.

(28.03.) ► SMITTETALLET PER INNBYGGER i Vestby er nå det samme som gjennomsnittet i Viken: 0,89 per tusen. Tallet for Vestby er fortsatt en god del høyere enn i de fleste nabokommunene. Pendlerkommunen Vestbys nærhet til Oslo ‒ på landstoppen foran Viken med 1,30 bekreftet smittede ‒ kan være forklaringen på dette.

(28.03.) ► ØSTFOLD SYKEHUS KALNES meldte fredag kveld om et dødsfall, det 20. i Norge, skriver Fredriksstad Blad. Kalnes har lørdag formiddag fortsatt 21 coronas-pasienter; én mer enn sykehus nummer fire på oversikten. På en løpende oversikt over innlagte som er i respirator i de enkelte helsedistriktene, står Helse Sør-Øst i formiddag oppført med 54 av totalt 76 som er i respirator.

(27.03.) ► VESTBYS 16. SMITTEDE ble registrert torsdag, med ukjent smittekilde. Kommunen har dermed 0,89 bekreftet smittede per tusen innbyggere, noe som fortsatt er et relativt høyt tall sammenliknet med nabokommunene. På Østfold sykehus Kalnes er nå 21 corona-pasienter innlagt, viser en oppdatering ved 13-tiden. LES MER.

Ser på omstillingsbehov

(16.03.20. Oppdatert 17.03.20) De omfattende corona-tiltakene fra myndighetenes side, og følgene av økende virus-spredning, er noe vi må forholde oss til i LM. Av Folkehelseinstituttets ulike scenarier, løper det verste helt fram til oktober.

(Illustrasjon: LM Arkiv) Selv om dette ikke er prognoser, men tenkte status fram i tid, så trenger vi likevel å se på hvordan det påvirker hva som skal prioriteres redaksjonelt. Ikke minst dersom sykdom også rammer oss. Her i det lokale ser vi at både små og store påtenkte arrangementer blir og kan bli rammet. LES MER.

NORGE "stenges ned"!

(12.03.20) Når det nasjonale også blir lokalt: Landets myndigheter møtte i dag den økende utbredelsen av coronaviruset med et stort antall regulerende tiltak for ulike sider av samfunnet. Noe liknende har ikke vært gjort i etterkrigstiden.

Lenka i tittelen går til "hele krisepakka" på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

I kveld kom også den triste meldingen om at coronaviruset har krevd sitt første dødsoffer i Norge.

For LM er det naturlig å dekke mye av dette, altså overordnet statlig informasjon. ved hjelp av sentrale eksterne lenker.

Relevante corona-saker i det lokale hos oss skal vi også få på plass så langt de er aktuelle og vår kapasitet strekker til.

Stenger restauranten, men
tar bestillinger for utkjøring


(12.03.20. 11:12) (LM arkivfoto) Alle må ta ansvar og bidra med nødvendige tiltak for å unngå smitte av corona-viruset, sier Alessandro Onorato (bildet), innehaver av Ristorante 24 i Son.

Så langt er vi i restaurantbransjen ikke blitt pålagt spesielle tiltak. Likevel ønsker vi å ta noen grep for å unngå smitte. Vi tar trusselen alvorlig, så vi stenger lokalene og tar fra i dag og inntil videre bare imot bestillinger for utkjøringer. Dette vil få konsekvenser for oss økonomisk, men vi er en lokal bedrift som holder til sentralt i Son, og for oss er lokalmiljøet viktig, understreker Alessandro Onorato.

Ti smittede i Vestby

(11.03.20) På bare to dager har Vestby fått registrert ti personer som er smittet med corona-viruset. I går var det sju. LES MER.


(10.03.20) TIL MINNE om Max von Sydow som døde i går, 90 år gammel. Her sammen med Ghita Nørby under innspilling av Hamsun-filmen i Son sentrum i 1995. (FOTO: Sturla Strand) TIL ARTIKKELEN, med enda et bilde.

Det vi ikke vet, har noen vondt av

(10.03.20) AKTUELL KOMMENTAR av Mariann Saugerud.

Ronny Kjønsø også ut av Ap

(09.03.20) Som følge av mistilliten mot Annette Mjåvatn i deler av gruppa, har også Ronny Kjønsø meldt seg ut av Arbeiderpartiet for å fortsette som uavhengig representant i Vestby kommunestyre.

Ap-gruppa er dermed redusert fra 11 til ni i løpet av få dager, og posisjonen med støtte fra Bygdelista, V og Sp har lite "å gå på". Ny gruppeleder hos Ap er Trond Finstad. Han var nestemann på lista over innvalgte, og ble valgt på et gruppemøte torsdag. Til Vestby Avis bekrefter Kjønsø at utmeldingen "kommer på bakgrunn av at en kvinnelig politiker blir skviset ut av partiet. At det er en mann som overtar gjør ikke saken bedre." Det skriver han i en epost til avisa. LM har i dag tilbudt Kjønsø å skrive en egen kommentar, men har så sent som ved midnatt ikke fått noen tilbakemelding. 

Vi må ha TILLIT til hverandre

(07.03.20. 18:43) (Av Annette Mjåvatn) Det handler ikke om å ha posisjoner, det handler om gruppa som en helhet. Vi må ha tillit til hverandre, ellers kan du ikke sitte i gruppa og føle deg som en del av den. LES MER PÅ SAMLESIDE.

Hvorfor ut av PARTIET?

(07.03.20.) AKTUELL KOMMENTAR: Svein-H. Strand Hvorfor meldte Vestby Arbeiderpartis Annette Mjåvatn seg ut av partiet for å være uavhengig kommunestyrerepresentant ut perioden, i over tre år? Kunne hun ikke bare trukket seg som gruppeleder? LES MER PÅ SAMLESIDE.

Gruppelederen ut av Ap!

(03.03.20.) (Reporter Svein-H. Strand) Annette Mjåvatn, Vestby Arbeiderpartis gruppeleder i kommunestyret, har meldt seg ut av partiet etter 15 års medlemskap. Årsaken skal være at et flertall i gruppa ikke lenger har tillit til henne som gruppeleder. LES MER PÅ SAMLESIDE.

HVORFOR IKKE BLANT KOMMUNENS INNBYGGERE?

(02.03.20) (Reporter Svein-H. Strand) Mitt spørsmål til rådmannen var: ‒ I den aktuelle lovbestemmelsen heter det at medlemmene til forliksrådet velges "blant kommunens innbyggere". Så langt tilbake jeg kan huske, har Vestby kommunestyre valgt medlemmer blant sine aktive folkevalgte, i kommunestyret. Hva er årsaken, og er dette et begrunnet valg som kan spores i dokumenter?

Hvorfor kommunestyret velger de medlemmene de velger til forskjellige utvalg, er et spørsmål som må rettes til kommunestyrets medlemmer, svarer rådmann Sjur Authen i sin epost.

Som det framgår av LMs oppslag 27. februar, så er forliksrådet ikke kommunalt, men et statlig utvalg. Og hvor lenge og hvorfor Vestby har hatt ordningen med å velge politikere, ikke "blant kommunens innbyggere", er interessant å vite.

Det viser seg å være atskillig faglig kritikk mot sider av dagens ordning for vår laveste rettsinstans. Først og fremst med tanke på rettssikkerheten når tre lekfolk ikke bare har forliks-oppgaver, men faktisk også er dommere. Og det er medlemmene som skal både utforme og begrunne dommene, ikke sekretariatet.

LEDEREN I FORLIKSRÅDET MÅ ERSTATTES GRUNNET FLYTTING

(02.03.20. Oppdatert 20:35) Formannskapet behandler i kveld en formell søknad fra Grethe Lill Grytan om å bli fritatt som leder av Vestby forliksråd. Årsaken er at hun i mai flytter ut av kommunen. Det må da velges ny leder blant folkevalgte politikere.

De to øvrige medlemmene av forliksrådet er Annette Mjåvatn og Kenneth Lien Steen. De to kommunestyrerepresentantene (fra hhv. Ap og Frp; red. anm.) er relativt nylig blitt samboere.

Varamedlemmer for perioden er Anne Grethe Klæboe, Arjo Van Genderen og Bente Lise Lund.

Etter behandling i formannskapet går saken om nyvalg til sluttbehandling i kommunestyret.

At ektefeller, samboere, søsken og så videre sitter i samme utvalg er uproblematisk i forhold til habilitet etter kommunelov og forvaltningslov, sierr rådmann Sjur Authen til LM

Forliksrådet er som tidligere nevnt ikke et organ som kommunen er sekretariat for, slik at spørsmålet nok bør rettes til politiet. Uavhengig av det, er jeg kjent med at Mjåvatn og Lien Steen har orientert sekretariatet for forliksrådet om sitt samboerskap, tilføyer rådmannen.

Forliksrådet statlig, men valgt av kommunestyret


(27.02.20) Forliksrådet er vårt laveste ledd i rettssystemet for sivile saker, men lite kjent blant folk flest. Dette til tross for at det sannelig er viktig nok: 1) Alle kommuner skal ha det. 2) Sivile tvister skal som hovedregel behandles av forliksrådet. Forliks-rådet er en meklingsinstitusjon. Der kan tvisten bli løst ved forlik eller dom. LES MER.

RIV IKKE ET TIDSVITNE!

Delijordet reddet: Her er brevet

Unikt funn: Ukjent Son-bibliotek som ble startet for 150 år sidenSons første skolebygning, i Løkkeveien 4, har naturlig nok sin plass i arkivarenes artikkel om skoleprotokollene. (LM Arkiv)

(Oppdatert 19.02.20) Å være arkivar i det lokale kan by på de store overraskelser når man graver lenge og dypt nok. Det har Berit Sæbø og Paul Sporsheim erfart. LES MER.

RÅDMANNEN RETTER SEG SELV

(20.02.20) LM har mottatt følgende epost fra rådmann Sjur Authen, datert 19.02:

Jeg har i dag blitt klar over at jeg ikke søkte godt nok i kommunens saksbehandlingssystem når jeg svarte ut denne mailen. Nabovarsel om riving av Solhøy ble sendt ut i begynnelsen av februar. Svaret på spørsmål 2 er fortsatt nei. Beklager dette. Med vennlig hilsen Sjur Authen

"RIVE-nabovarsel er sendt ut"

(14.02.20.) Ryktebaserte "nyheter" publiseres rett som det er i sosiale medier, ikke minst plassert som debatt-premisser i kommentarspaltene på Facebook. I disse dager tror "halve Son" at gamle Solhøy skole ganske snart skal rives.

‒ Nabovarsel er sendt ut, var det nemlig en debattant som bemerket. I dag kontaktet LM rådmann Sjur Auten:

‒ Kan du bekrefte at det er sendt ut nabovarsler for riving av Solhøy gamle skole?

‒ Nei.
LES MER.

Diskrimineringen treffer HARDT

(10.02.20) AKTUELL KOMMENTAR: Marie Karlsen Vi skriver 2020, og diskrimineringen i Norge treffer hardt! Den treffer for eksempel han som bor i en tilrettelagt leilighet, men som ikke kommer seg ned trappene dersom det skulle oppstå brann i blokka. LES HELE SAKEN HER.

SAMLESIDE: Kystkultur mellom TO EIERSKAP

Dette er siste del av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen under "stoffgruppe-boksene" oppe t.v. ligger tittellenker til enkeltstående nyhetssaker fra de seneste månedene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge. Ny publiserer vil ikke ha denne forsidetoppen, som ikke passer vår måte å publisere på. Red.

"Son stasjonsbibliotek neste!"

(16.10.19.) I "varmestua" på Sonsveien stasjon har pendlere og andre reisende fått et ubetjent bibliotek med bøker, magasiner, cd-er og filmer de kan ta med på reisen og levere tilbake, selvfølgelig. Alt er alles. Initiativtaker og "stasjonsbibliotekar" Anja Brenna kan endatil konstatere at beholdningen har vokst siden åpningen for en drøy måned siden. Og som med andre ting: På Facebook har det vært god hjelp å finne ikke minst med tanke på at det bør være et vist spenn i utvalget. Det er bare å gratulere med det som kan være landets eneste tilbud i sitt slag! Overskriften måtte jo da bli som den ble. (Tekst og foto: Svein-H. Strand)
[04.11.2019]
Sagn, eventyr, historier i Jostushuset
(24.10.19) Lørdag 26. oktober har Alex fyrt opp i Jostushuset, og kl.13 forteller Tore Rahn sagn, eventyr og historier i god, gammel fortellerstil.

Hjertelig velkommen til en hyggelig fortellertime, som passer for liten og stor. Du kan kjøpe varm sjokolade med krem og rømmevafler i kafeen og ta med inn i Jostushuset! Det er gratis inngang.

Son kystkultursenters venner. Styret
[01.11.2019]
GRATIS? – LISSOM!


(04.10.19) (Leserbrev) Det er positivt at Movar kommer rundt og tar imot ulike typer farlig avfall. Men «markedsføringen» av det bør de ikke kalle for gratis. For vi betaler jo selv for det gjennom renovasjonsgebyret. Eller tar jeg feil, og at det er noen rike onkler/tanter i distriktet som støtter Movar med friske, grønne miljøpenger? Helge Falkenberg, Kjøvangen

[23.10.2019]
Det tradisjonelle sildebord!

Illustrasjonsfoto: shutterstock

(13.03.19) Hjertelig velkommen til vårt tradisjonelle sildebord fredag 8. november kl. 19. Vi byr på tradisjonelt program med tradisjonell meny til tradisjonell pris. kr 300, alt inkludert.

Som mange av dere vet, har vi bare 40 sitteplasser, så vær rask med din påmelding som epost til tove.lissner@online.no. Vi sees, medbrakt GODT HUMØR!

Son kystkultursenters venner. Styret
[20.10.2019]
Rødgrønt Nordre Follo likevel

(17.09.19. LM Nyhetsdesk) Medlemmene i Arbeider-partiet i Nordre Follo har valgt å gå for et samarbeid med SV, MDG, Sp, Venstre og KrF. Det skriver partiet i en pressemelding. Ap sa nei til et samarbeid med Høyre. Dermed blir Hanne Opdan (Ap) trolig ordfører.

Søndag var situasjonen slik: Venstre, MDG, Senterpartiet, SV og KrF i Nordre Follo hadde laget et utkast til samarbeidsavtale med Arbeiderpartiet, der de tilbød Ap ordførervervet. Ap og Høyre hadde allerede inngått intensjonsavtale om samarbeid. Aps medlemsmøte skulle så ta stilling til samarbeid mandag kveld.

[22.09.2019]
Mange stemte i går ‒ kø i Son

(09.09.19) Å dømme etter Son valgkrets, så var det også denne gang mange som gjorde borgerplikten søndag, enda rekordmange hadde forhåndsstemt. Ved Grevlingen flerbrukshall var det kø ute og inne i gangen den første timen etter den formelle åpning av valgtinget kl. 15.

Men avviklingen inne i valglokalet var godt organisert og med sju avlukker, så man rykket relativt raskt fram i køen.

Tallene for avlagte stemmer første dag i de ulike valgkretser vil ikke foreligge før valglokalene stenger kl. 21 i kveld, forteller sekretær Christin Westby.

Et grovtellingsresultat for selve valgoppgjøret vil foreligge relativt tidlig. Det endelige resultat etter fintelling vil nok som vanlig i Vestby foreligge etter midnatt, trolig en gang før kl. 01.

[15.09.2019]
Helg med husflidsmesse
(07.09.16) Hjertelig velkommen til husflidsmesse på Son kystkultursenter denne helgen, både lørdag og søndag. Vi avslutter sommersesongen med messen, hvor Vestby Husflidslag selger egenproduserte håndarbeider.

Kjøligere tider står for døren, og snart er det julepresangtid også. Møt opp og finn gode gaver til store og små, eller kanskje noe til deg selv. Kafeen er åpen som vanlig fra 12.00-16.00.

Fra og med kommende uke vil kystkultursenteret holde åpent hver lørdag og søndag fram til uke 40, høstferieuken. Da holder vi åpent hver dag, slik at vi holder åpent fra og med lørdag 28.09. til og med søndag 06.10.

Vi kommer tilbake medinformasjon om barneaktiviteter for høstferieuken. Men først, hjertelig velkommen til høstmarked!
Son kystkultursenters venner. Styret
[13.09.2019]
48,8 % flere har forhåndsstemt
(06.09.19) Det har i dag vært siste anledning til å forhåndsstemme i kommunestyre- og fylkestingvalget. Da fristen utløp i ettermiddag var det i Vestby mottatt 2105 forhåndsstemmer.

Dette er 48,8 prosent flere enn for fire år siden, da det var totalt 1415 forhåndsstemmer etter den endelige opptellingen. Det kan i tillegg komme noen i posten mandag og tirsdag, opplyser Christin Westby til LM.

► Kommunen har denne gang 1317 flere stemmeberettigede enn for fire år siden; 11.667 mot 10.350, noe som tilsvarer en økning på hele 12,7 prosent.

Tallet på stemmeberettigede denne gang speiler både den betydelige vekst kommunen har hatt i innbyggertallet de siste fire årene, og Vestby-ungdom som er blitt førstegangsvelgere.
[14.09.2019]
Ble bitt av hund i Kolåsveien
(06.09.19) En sonsmann som kom syklende i sakte fart i Kolåsveien, i retning mot brua over Hølenselva, ble ved 16:40-tiden i dag bitt av en hund som var i bånd. Mannen måtte til legevakta i Moss for å få behandling med stivkrampesprøyte i den skadede leggen.

Han forteller til LM at eieren, en mann som så ut til å være i 70-årene, nektet for at hunden hans, en lodden puddel-type, hadde bitt ham. Da han gikk av sykkelen for å snakke til eieren, rykket hunden iltert i båndet og så ut til å ville angripe igjen.
[22.09.2019] Les mer
Skute sjøsatt i Son ble til nytte på Madeira
(02.09.19) Onsdag 4. september kl. 19:00 ønsker Son kystkultursenter velkommen til et nytt onsdagsforedrag. Denne gang forteller Tom Braaen om hvordan en seilskute, sjøsatt i Son, ble til nytte på Madeira.

Der var den opphav til en sang, navnet på en bar og en drink! Skuta var eid av 23 parter, noe som skapte mange konflikter. Kom og hør en spennende historie om håp og troløshet, dårlig kommunikasjon og sjømannskap, forlis og en turist fra Norge. Vi sees onsdag kveld! Alex holder kafeen åpen, og du kan kjøpe kaffe og ferske rømmevafler.

Son kystkultursenters venner. Styret
[07.09.2019]
<< Forrige 11-20 av 2109 Neste >>Kommunens CORONA-side
Ruter: 15 % Færre avganger

TOGET I RUTE? SJEKK INNSTILTE AVGANGER
BUSSTIDER (OBS endringer fra 23.03. Se lenke): Arbeidene i Kolås-veien endrer hvordan bussene kjører: 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med mini-busser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig. RUTETABELLER.
Folkehelse Vestby

Folkevalgte

Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Fasttelefon 64 95 73 48

Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son.

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo.
Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland