FARVEL TIL KRISTIANIA – HALLO, SONINGER!

(Oppdatert senest 03.10.21 19:50) Berit E. Botnedal (bildet) har stilt et sentralt utdrag fra sin bok “På sporet av Alice” til disposisjon for Lokalmagasinet.no. Om da Wedel Jarlsberg-familien omstilte seg fra et liv i den store hovestaden og til den lille Hollenderstaden ved fjorden. Dette gjengis i sin helhet nedenfor. Foto: Svein-H. Strand, 01.10.21 Familien … Les mer