MODNE MØTER MED MOSS

Serru det, gitt, her er det også bilder fra Moss! Men hør: Det skulle bare mangle! Son og Moss er nære naboer og venner – kommunegrense, fylkesgrense og dialektgrense til tross. Fra helt tilbake til seilskutetiden, da naboskapet også hadde et konkurranseelement gjennom havnene. Flere sider kunne skrives om dette. Men her skal vi nøye … Les mer