TORGET OG GLENNEPARKEN: Møteprotokoll og utvalgets mandat

Som en oppfølging av innlegget 8. januar – en republisering fra åpningen av nye Son torg, med tillegg av en avsluttende kommentar fra redaktøren – gjengir vi her (ubetydelig redigert) protokollen fra møtet i utvalget kommunen har nedsatt. Her framgår det at utvalgets mandat også omfatter Glenneparken. MØTEPROTOKOLL Utvalg for bruk og utforming av Son … Les mer