5600 pendler til jobb i annen kommune – 5100 pendler inn til Vestby

(30.07.21. Oppdatert senest 08:27) Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at Vestby kommune nå har passert 18 500 innbyggere. Tallet vokste i 1. kvartal  i år med 141 personer, til 18 431. Så mange som 5687 pendler til jobb i en annen kommune, ifølge byråets tall for 2020. Samtidig pendlet nesten like mange til jobb i Vestby: Ialt 5115 arbeidstakere.

SSB-grafen nedenfor viser hvordan alderssammensetningen var for kommunens innbyggere i 2020. Som man ser, så er det de to aldersgruppene fra 45 til 54 år som til sammen er størst. Den relativt lave andelen som er i 20-årene (20-24 og 25-29), vil kanskje være en overraskelse for de fleste.

Tilbake til befolkningsveksten, så forventer SSB at den i Vestby “flater ut” de nærmeste årene.

Innbyggertallet vil i 2030 likevel ha passert 20 000, nærmere bestemt 20 134, forventer SSB.

Byrået har også sett så langt fram som til 2050. Basert på en framskriving av regionale og lokale utviklingstrekk i dag, anslås det at Vestby da såvidt vil ha passert 23 000 innbyggere.

I fjor ble det født 164 nye Vestby-borgere, 99 døde og 182 flyttet ut av kommunen.

“FOLKEKIRKEN” TAPER TERRENG

En stadig færre andel tilhører “folkekirken”, altså Den norske kirke. I 2020 gjaldt det 64,9 prosent av innbyggerne i Vestby. 12,8 prosent var tilknyttet en annen religiøs trosretning, ifølge SSB.

Av innvandrere kommer de langt fleste fra katolskdominerte Polen, fulgt av Sverige. Som det understrekes i grafen nedenfor, så er det ikke en komplett oversikt SSB har satt opp. Likevel: Et representativt bilde, kjenner vi byrået rett.