Oppdatert (2) om Lokalmagasinet.no

 

                 OM REDAKTØREN

(F. 26.12.1945) Redaktør, journalist og informasjonsarbeider siden 1968. 1963: Redaksjonell praktikant i 8 måneder på full tid i Helgeland Arbeiderblad i hjembyen Mosjøen.

Ett års vikariat i morgenavisa Gjengangeren, Horten, 1968-1969. Jobbpendlet daglig fra Son via Moss med ferja over fjorden. Alenevakt som kvelds-/nattredaktør hver tredje uke. Med spesielt ansvar for å fylle sistesiden med et utvalg av ferske innenriks- og utenriksnyheter fra NTB-fjernskriveren. Samt lokalnytt fra “politirunden” og møtevirksomhet i byen med sine utallige foreninger.

Allround journalist i Moss Dagblad (5 år 1969-1974). I forkant 6 måneder i 1968 som fast ekstrahjelp, fram til årsvikariatet i Gjengangeren. 

Norsk Journalistskole 1970-1971, med permisjon fra Moss Dagblad. Siste 1-årige kull på høgskolenivå med 12 deleksamener; tilsv. cand.mag-grad. 

12 år fra 1974 i Vestby Avis, ukeavis utgitt av AS Moss Avis. Ansvarlig redaktør og reporter til avisa ble nedlagt som selvstendig produkt høsten 1986. Follo folkehøgskole (prosjektleder 3 mnd. høsten 1986 for start av ny linje i skriftlig journalistikk; faglærer på Journalistlinja 1987).

Ansvarlig redaktør og utgiver av ukeavisa Vestby-Kuréren (mai-november 1988). Måtte innstille grunnet sviktende reklameinntekter i den store økonomske nedgangstiden som startet i mai dette året.

Reporter 1 år i Forbrukerrådets magasin Forbruker-rapporten. | 1/2 år som prosjektleder i Forbrukerrådets kommuneundersøkelse om kildesortering av husholdningsavfall. | Årsvikariat Frambu Helsesenter (info.). | 3 måneder i Ås kommune (info.) |

Fra mai 1995: Fast ansatt i Aetat Arbeidsdirektoratet, som førstekonsulent/journalist ved Kontoret for presse- og informasjon; reporter og en periode redaktør i internfagbladet A-Etaten; ansvarlig for Aetat-sidene på NRK Tekst-TV. | Videre inn i den nye NAV-organisasjonen som førstekonsulent i NAV Drift og utvikling.

BILDET: NAV Drift og Utvikling på Torshov, Oslo. Tidl. Rikstrygdeverkets lokaler.

 

(Foto: Svein-H. Strand)

DIVERSE FRILANSING, bl.a. reportasjer (tekst og foto) for det månedlige tidsskriftet Legekunsten – for organisasjonen Privatpraktiserende Spesialister.

AFP-pensjonist fra januar 2008 etter 12 1/2 år i Aetat og NAV. Siden da, arbeidende pensjonist med hjemmekontor i Son.

Les merOppdatert (2) om Lokalmagasinet.no