Oppdatert (2) om Lokalmagasinet.no

 

                 OM REDAKTØREN

(F. 26.12.1945) Redaktør, journalist og informasjonsarbeider siden 1968. I 1963: Redaksjonell praktikant i 8 måneder på full tid i Helgeland Arbeiderblad i hjembyen Mosjøen.

Ett års vikariat i morgenavisa Gjengangeren, Horten, 1968-1969. Jobbpendlet daglig fra Son via Moss med ferja over fjorden. Alenevakt som kvelds-/nattredaktør hver tredje uke – da med spesielt ansvar for å fylle sistesiden med et utvalg av ferske innenriks- og utenriksnyheter fra NTB-fjernskriveren. Samt lokalnytt fra “politirunden” og møtevirksomhet i Horten-distriktets utallige foreninger.

Allround journalist i Moss Dagblad (5 år 1969-1974). I forkant: 6 måneder i 1968 som fast ekstrahjelp, fram til årsvikariatet i Gjengangeren. 

Norsk Journalistskole 1970-1971, med permisjon fra Moss Dagblad. (Siste 1-årige kull på høgskolenivå – med 12 deleksamener; tilsv. cand.mag-grad. 

12 år i Vestby Avis, ukeavis utgitt av AS Moss Avis fra 1974. Ansvarlig redaktør og reporter – fram til til avisa ble nedlagt som selvstendig produkt høsten 1986, etter at Orkla Media hadde kjøpt utgiverselskapet. FOLLO FOLKEHØGSKOLE, Vestby: Prosjektleder i 3 måneder høsten 1986; forberedte start av ny linje, i skriftlig journalistikk. Var faglærer på Journalistlinja i 1987.

Ansvarlig redaktør og utgiver av ukeavisa Vestby-Kuréren (mai-november 1988). Måtte innstille grunnet sviktende reklameinntekter i den store økonomske nedgangstiden som startet i mai dette året.

Journalist/reporter 1 år i Forbrukerrådets magasin Forbruker-rapporten. Deretter 1/2 år som prosjektleder i Forbrukerrådets kommuneundersøkelse om kildesortering av husholdningsavfall. ||| Årsvikariat Frambu Helsesenter (info.). ||| 3 måneder i Ås kommune (infoarbeid under kultursjefens etat). 

Fra mai 1995: Fast ansatt i Aetat Arbeidsdirektoratet, som førstekonsulent/journalist ved Kontoret for presse- og informasjon; reporter og en periode redaktør i internfagbladet A-Etaten; ansvarlig for Aetat-sidene på NRK Tekst-TV. Videre inn i den nye NAV-organisasjonen som førstekonsulent i NAV Drift og utvikling.

BILDET: NAV Drift og Utvikling på Torshov, Oslo. Tidl. Rikstrygdeverkets lokaler.

 

(Foto: Svein-H. Strand)

DIVERSE FRILANSING, bl.a. reportasjer (tekst og foto) for det månedlige tidsskriftet Legekunsten – for organisasjonen Privatpraktiserende Spesialister.

AFP-pensjonist fra januar 2008 etter 12 1/2 år i Aetat og NAV. Siden da, arbeidende pensjonist med hjemmekontor i Son.

Les merOppdatert (2) om Lokalmagasinet.no