Et flertall på fire i Høyres valgkomité BLE VIST PÅ DØR!

(Oppr. publ. 15.11.14) (LM Svein-H. Strand) I Vestby Høyre hersker det totale kaos rundt innstillingen til nominasjonsmøtet.

På siste møte i nominasjonskomiteen skjedde det utrolige at flertallet på fire ble vist på dør.

 

Ill.foto: stock.exchng

Det skjedde etter at de nektet å etterkomme et “pålegg” fra komitéleder Paal Jargel om å stemme for mindretallets listeforslag.

Mindretallets forslag var nesten helt dominert av representanter for de såkalte fraksjonistene på de øverste plassene etter førsteplassen som ordfører John A. Ødbehr sikret seg i det første nominasjonsmøtet.

På andreplass hos nominasjonskomiteens mindretall sto Ødbehrs utfordrer i valg av ordførerkandidat, Eirin Stuhaug Bolle som tapte med 30 stemmer mot 80 avgitt for Ødbehr. På tredjeplass sto det uskrevne blad i politisk sammenheng, Bjørn Nordby.

Siste halvdel av mindretallets listeforslag er dominert av personer som heller ikke er kjent fra politisk virksomhet i Høyre eller andre partier.

Her finner vi bl.a. rektor ved Soon Sjøskole, Eddie Guse. Mange av disse på “fyllplassene” skal heller ikke ha blitt spurt om å stå på en valgliste for Vestby Høyre.

Det som så skjedde i nominasjonskomiteens siste møte var at flertallet, med nyvalgt partileder Tone B. Yrvum i spissen, dro et annet sted der de fortsatte å arbeide med sitt eget listeforslag. Dette var mandag.

Like etter årsmøtet tirsdag hadde det nyvalgte styret møte der det ble enstemig vedtatt at en samlet nominasjonskomité skal møtes på nytt førstkommende mandag. De skal da stemme over de to ulike listene, plass for plass.

Moss Avis bidro i går sterkt til kaoset da nettutgaven ved 17-tiden publiserte mindretallets listeforslag, presentert som nominasjonskomiteens “utkast”. Dette skal ha kommet avisa i hende “ved en inkurie” og skulle uansett ikke vært publisert, får LM opplyst.