Flotte besøkstall – og vi prøver nå et nytt WordPress-tema på veien videre

Illustrasjonsfoto: LM Arkiv

Besøkstallene for Lokalmagasinet.no har i det siste stabilisert seg på et hyggelig høyt nivå: Godt over 3000 – med 3793 som beste besøksdag i uka som gikk.

Som tidligere meldt, har det vært dager med opptil 12.000 besøk etter at den nye publisereren ble tatt i bruk. Men dette skyldes nok at bl.a. ulike søkemotorer disse dagene hadde ekstra fokus på det nye medlemet i WordPress-familien.

Heller enn radikale opp- og  nedturer, er det stabilitet og jevn vekst vi sikter mot. Systemets løpende 7-dagers summering av besøkstallene ser ut til å dekke behovet i det videre utviklingsarbeid. Her hadde vi nylig et gjennomsnittstall på ca 4700 per dag.

Som overskriften signaliserer, skal vi som et ledd i utviklingsarbeidet prøve ut et nytt WordPress-tema.

At det nå, takket være ekstern bistand, går an å publisere bilder på forsidens hovedfelt. er jo en aldri så liten milepæl.

Temaet som skal utprøves sammen med Nordic Hosting støtter imidlertid en forside-layout der sakene ligger i blokker, ryddige løsninger som mange både store og små nettaviser har valgt – i ulike varianter.

Ja, det publiseringstekniske samarbeid med Nordic Hosting har “satt seg”, og må sies å være noe av det beste som har skjedd i nettavisas snart 19-årige historie. Der har vi vår egen kontaktperson som følger med på det vi gjør med publisereren, og som det er fort gjort å få i tale.

Kontortiden der er fast og til tider mye annerledes enn her. Men dette legger bare positive føringer for hvordan deler av det redaksjonelle arbeid organiseres.