Gunne Otgard fra Son: MED GODE REKER I LASTEN – helt siden 1995

(Søndag 17.10.21) (Reportasje: Svein-H. Strand) 57 år gamle Gunne Otgard fra Son har vært yrkesfisker sammenhengende siden 1995. Du ser ham rett som det er – når han har lagt til ved fiskebrygga med skøyta si, “Sonbas”. For å levere fangster som du kan få kjøpe i butikken der.

Av havets delikatesser er det jevnt over reker han leverer til Son Brygge og fiskebutikk, her midt i hjertet av gamle Son. Alt annet blir ren bonus.

Det var rekefisker han ville bli, og sånn ble det.

SONSREKER var et begrep da han vokste opp i Son. Et kvalitetsbegrep; ikke noe som bare fortalte hvor rekene var fanget.

Det var angivelig noe med kvaliteten på det de fikk i seg av næring i de sonske farvann. Dengang.

– Men det er vel ikke mye reker å få nå, verken utenfor Son eller andre steder i fjorden? I mediene kan vi jo lese at Oslofjorden er mer eller mindre død, særlig i den indre del.

– Å, du skal ikke tro alt de “ser” ved skrivemaskinene der på kontorene sine, parerer han.

Så da er det i alle fall reker å få i trålen, konkluderer jeg – som egentlig bare tilfeldigvis gikk forbi for å ta bilder på torget. Til en annen reportasje.

Avslutningsvis skal bare nevnes at “Sonbas” har hjemmehavn i Utgårdskilen på Vesterøy i Hvaler. Med kort vei til rekefeltene i Ytre Oslofjord. Dit flyttet Gunne Otgard med familie, båt og fiskeredskap allerede i 1999.

LES OGSÅ denne reportasjen i Fredrikstad-avisa Demokraten fra 2010:

https://www.dagsavisen.no/demokraten/nyheter/2010/12/18/kald-vinter-gir-tapte-inntekter/