HV-soldat ved 75 års-jubileet: Du er viktig!

Fra Gjerderum hvor Forsvaret støttet Søk og Redningsmannskaper og Politiet i forbindelse med jordraset på Gjerdrum. Sjef Heimevernet, Generalmajor Elisabeth Michelsen, i samtale med mannskaper fra HV-02 avdeling Derby på Gjerdrum
Av generalmajor Elisabeth Michelsen, sjef Heimevernet

(Publisert 23.11.21) Når Heimevernet nå fyller 75 år, er det på sin plass å rose HV-soldatene. Jubileet markeres blant annet med «uniform på jobben-dagen». I fjor var det mange soldater som kledde på seg HV-uniformen og dro på sin sivile jobb eller studiested over hele landet.

Jeg vil at soldatene skal bære sin uniform med stolthet, og håper «uniform på jobben-dagen» vil vise arbeidsgivere, kollegaer, venner, familie, medstudenter og andre innbyggere i landet at HV er en del av den nasjonale beredskapen. Og på den måten få anerkjennelse for den innsatsen de gjør som HV-soldater.

Og for en innsats våre soldater har vist gjennom 75 år! Den har kanskje vært spesielt synlig den siste tiden, for måten Heimevernet har bistått samfunnet under korona-pandemien.

Jeg har selv besøkt soldater på de mange grensestasjonene der HV har bistått politiet med grensekontroll, og har latt meg imponere over den innsatsen som er lagt ned. Mange av de som var permittert fra sine sivile jobber, meldte seg frivillig til tjenesten.

Jeg synes HV-soldat i Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16), Tom-Erik Larsen, oppsummerte det veldig fint da han på kort varsel kunne møte til grensekontroll på Bjørnfjell i Nordland fylke:

«Jeg synes det gir mening å være med på dette oppdraget. Nå kan vi vise frem at HV kan brukes ved en nasjonal krise. Samtidig er det spesielt å få være med på å bekjempe et farlig virus. Kanskje vi kan begrense smitten og dermed berge noens liv med å stå her på grensen», sa Larsen – og jeg kunne ikke være mer enig.

Også under det tragiske raset på Gjerdrum fikk Forsvaret, og da spesielt Heimevernet, vist for en fantastisk organisasjon vi er og hvor flinke soldater vi har.

På kort tid stilte Heimevernet med personell som blant annet støttet politiet med arbeidet som ble gjort i timene og dagene etter skredet som dessverre tok ti menneskeliv.

En historie som har rørt meg i Gjerdum-saken er om HV-soldat Kenneth Løwe:

Bare noen timer etter at raset hadde gått 200 meter fra hans eget hus, stilte han opp sammen med innsatsstyrke Derby i Oslo- og Akershus heimevernsdistrikt (HV-02) for blant annet å hjelpe sine nærmeste naboer i en fortvilet situasjon.

Det siste halvåret har aktiviteten i Heimevernet igjen tatt seg opp, med årlige treninger og kurs i hele landet. HV-soldater har gjennomført nødvendig trening og oppfriskning av militære ferdigheter for neste gang å kunne bidra for Norge dersom situasjonen krever det.

Nå skal vi feire at HV er 75 år, og det gjør vi blant annet med «uniform på jobben-dagen» 6. desember.

Jeg håper flest mulig av dere blir med på dagen for å vise at vi er 40.000 soldater og befal – spredt over hele landet. Og at vi tilhører alle samfunnslag og yrkesgrupper.

Overalt – alltid!