Om Lokalmagasinet.no og redaktøren

OM REDAKTØREN
(F. 26.12.1945) Redaktør, journalist og informasjonsarbeider siden 1968. 
1963: Redaksjonell praktikant i 8 måneder på full tid i Helgeland Arbeiderblad 
i hjembyen Mosjøen.

Høst 1968 – sommer 1969: Jobbpendlet daglig mellom Son og Horten, i et vikariat som journalist og – hver tredje uke – kvelds-/nattredaktør i morgenavisa Gjengangeren.

Allround journalist i Moss Dagblad (5 år 1969-1974).

Norsk Journalistskole 1970-1971, med permisjon fra Moss Dagblad. Siste 1-årige kull på høgskolenivå med 12 deleksamener; tilsv. cand.mag-grad. 

12 år fra 1974 i Vestby Avis, ukeavis utgitt av AS Moss Avis. Ansvarlig redaktør og reporter til avisa ble nedlagt som selvstendig produkt høsten 1986. Follo folkehøgskole (prosjektleder 3 mnd. høsten 1986 for start av ny linje i skriftlig journalistikk; faglærer på Journalistlinja 1987).

Ansvarlig redaktør og utgiver av ukeavisa Vestby-Kuréren (mai-november 1988). Måtte innstille grunnet sviktende reklameinntekter i den store økonomske nedgangstiden som startet i mai dette året.

Reporter 1 år i Forbrukerrådets magasin Forbruker-rapporten. | 1/2 år som prosjektleder i Forbrukerrådets kommuneundersøkelse om kildesortering av husholdningsavfall. | Årsvikariat Frambu Helsesenter (info.). | 3 måneder i Ås kommune (info.) |

Fra mai 1995: Fast ansatt i Aetat Arbeidsdirektoratet, som førstekonsulent/journalist ved Kontoret for presse- og informasjon; reporter og en periode redaktør i internfagbladet A-Etaten; ansvarlig for Aetat-sidene på NRK Tekst-TV. | Videre inn i den nye NAV-organisasjonen som førstekonsulent (info.) i NAV Drift og utvikling.

BILDET: NAV Drift og Utvikling på Torshov, Oslo. Tidl. Rikstrygdeverkets lokaler.

 

(Foto: Svein-H. Strand)

DIVERSE FRILANSING, bl.a. reportasjer (tekst og foto) for det månedlige tidsskriftet Legekunsten – for organisasjonen Privat-praktiserende spesialister.

AFP-pensjonist fra januar 2008 etter 12 år i Aetat og NAV. Siden da, arbeidende pensjonist med hjemmekontor i Son.

 

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder i Strand Prinfo (ENK): Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig allmenn nettavis som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde med tanke på bl.a. politisk reportasje. “Fra fortid og nåtid” angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av superlokal nettavis og portal til utvalgte eksterne nytteressurser på nettet.

Lokalmagasinet.no ble startet med en enkel publiseringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk.

I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014.

260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk – 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en en framgang på 28 prosent.

Og så: Med en økning på hele 300.000 i 2019, nådde vi en historisk milepæl: En million årsbesøkbesøk!

Men så kom “Coronaåret” 2020. Først ble vi rammet av store tekniske problemer store deler av året på grunn av en publiserer som forlengst var moden for utskifting. Dette ble etter hvert merkbart på besøkstallene. Og i mars slo Covid 19-viruset ned i Norge, med nasjonale smitteverntilak som – sammen med våre tekniske problemer – kom til å prege hvordan og hva vi publiserte.

2021 var bare noen uker gammel da vi fikk et historisk tilbakeslag: Vår USA-baserte server med nær 9000 datafiler totalkrasjet. Vår leverandør kunne i tillegg melde at backing-filene var i en slik teknisk forfatning at det ikke var mulig å flytte dem til sin nye tyskeide server, basert i Frankrike.

I skrivende stund (medio mai) er vi kommet relativt langt i det omfattende arbeidet med å legge inn stoff til “nye” LM. Dette skjer på en teknisk løsning som bygger på den fleksible WordPress-teknologien.

Når det gjelder vårt mye yngre ekstramagasin Herison.no, så lå også dette nettstedet på serveren som krasjet, men med en annen publiseringsløsning.

At det heller ikke var mulig å redde og flytte disse filene, er vanskelig å forstå. En forklaring savnes. Utgiverforetaket Strand Prinfo har uansett som mål å gjenreise også Herison.no, med proritet til det viktigste “tidløse” stoffet.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 Son.

Tlf. 64957348 – Mobil 979 38 621

E-POSTADRESSER

Redaksjonen: post@lokalmagasinet.com 

Firmasaker: strand.prinfo@gmail.com

For tips o.l. med div. vedlagt dokumentasjon: tipslokalmagasinet@gmail.com

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, org.nr. NO 946123048.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra – eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende sammenheng som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk, skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.