Son i et nøtteskall – eller hva?

Foto: Svein-H. Strand (nabo som kom litt forsent).

Sensommeren 2021:

Stikkord for denne mini-reportasjen: En hage. Gode naboer. En hagekonsert som premie i en inntektsbringende konkuranse arrangert av Krapfoss Hornorkester.

Spilte mange flotte marsjer:

Korpsets leder Per Berg – en ildsjel gjennom over 40 år, i korpset såvel som i musikkmiljøet i Moss.

Krapfoss Hornorkester, brassorkester forankret i bydelen Krapfoss i Moss – med instrumenter fra det forlengst nedlagte korpset i Son! (Bildet nedenfor.) Stiftet 1. februar 1945, debuterte i det offentlige rom 17. mai 1945 da Norge igjen var et fritt land etter fem år med tysk okkupasjon.

Vi benytter anledningen til å etterlyse noen som måtte sitte med dokumenter eller kunnskap – gjerne i form av muntlige overleveringer – om dette aller første musikkorpset i Son. Med i alle fall én synlig klarinett blant de 11 medlemmene (eller er det 12?) som lot seg avbilde denne dagen, var det jo å regne som et janitsjarkorps. Tid: En gang på 1930-tallet? 1. mai?