Son på langs – og litt på tvers

Spinnerigård-tranga fotografert fra nordsiden en gang midt på 1960-tallet, ut fra Folkevogna med stor bakrute som kjører gjennom tranga. (Illustrasjonsfoto: LM Arkiv)

(Publisert 15.10.21) For de relativt mange som ikke vet det, eller kanskje har “glemt” det: Den nyeste i rekken av bøker fra Soon og Omegns Vel er Son på langs …og litt på tvers, med undertittelen En historisk vandring gjennom Son.

Boka, utgitt i 2015, ble beskrevet som en hyggelig og upretensiøs vandring gjennom gammel og ny historie. Det hele ispedd anekdoter, og om hvordan sjelen til sentrale eiendommer er blitt forvaltet gjennom årene.

Med 80 bilder fra før og nå, tar man for seg strekningen fra Kugrava i sør (der Son Spa er) til Garntørka i Sonskilen i nord.

Pluss disse gater og veier “på tvers”:

Fjellstadbakken, Strandgata, Feierbakken, Skoleveien og Bråtenveien. (“Gjeldsbråtan» som veien ble kalt på folkemunne; det var Sons første nybyggerfelt der folk stiftet gjeld med sikkerhet i bolig.)

SKULLE VÆRE GAVE TIL MEDLEMMENE

Opprinnelig var det meningen å beskrive en kulturhistorisk vandring mellom to permer, for å gi den som gave til velforeningens medlemmer.

Men fortellingen om vandringen la stadig på seg – som det jo fort gjør på et sted som Son, ladet av historie som det er.

Så foreslo redaksjonskomiteens Per Gudim Thorbjørnsen at det skulle bli en ordinær bok i stedet. Sånn ble det, heldigvis.

Og med seg videre i redaksjonskomiteen fikk han den Son-historisk mestvitende, Ivar Gudmundsen, som redaktør, samt Anstein Spone og Knut Chr. Hallan.

Viktige bidragsytere ellers, med layout, fotografier og tegninger: Tommy Braaen, Svein Søgnen, David McNish og Jan Erik Johansen.

De arbeidet med boka i to år før den kunne trykkes i 2000 eksemplarer.

31. oktober 2015 skulle det være bokslipp. Men boka ble trykket så langt borte som i Estland, og kom den fram i tide?

Jada – såvidt det var: Et antall rykende ferske eksemplarer ble hentet i Oslo samme dag og kjørt rett til Son.

På Son Kro var det fullt hus, og boka gikk unna som varmt hvetebrød til kaffe og pils.

Om boka må det ellers nevnes at den har en ekstraverdi på grunn av en omfattende opplisting av litteratur og annet kildestoff som redaksjonskomiteen har støttet seg til.