Stans i arbeidene med “Katthølet” i Son

Sørveggen av “Katthølet” slik den har stått siden restaureringsarbeidene stanset. Bildet er tatt i dag. (Foto: Svein-H. Strand)

(Publisert 12.10.21. Reportasje: Svein-H. Strand) Håndverkere fra fylkeskommunen har midlertidig stanset arbeidet med å restaurere “Katthølet”, huset som står øst-vest-vendt helt inntil Woldegården i Storgata i Son.

Men det store, ubebodde uthuset tilhører naboen, den fredede Stoltenberggården fra 1700-tallet. Derfor er dette Riksantikvarens domene. Woldegården er rundt 200 år gammel og har status som bevaringsverdig.

Arkivfoto av nordveggen: Badi Batchelor

Arbeidene skulle etter planen vært ferdig før sommeren i år, og stansen skyldes at prosjektmidlene ikke strakk til.

Gårdeier Shaker Sabetzadeh forteller til LM i dag at det må søkes om mer tilskudd.

Slike prosjekter er tradisjonelt et spleiselag mellom gårdeier og restaureringsmyndighet. Dette også når arbeidene, som her, er initiert av Riksantikvaren med Viken fylkeskommune som stedlig representant.

– Woldegården vår er antakelig bygd over noen mindre gamle hus. Så har familiene i disse to husene vært inngifte, og bygningene og arkitekturen er blitt som den har blitt, forteller Badi Batchelor.

– Det blir en spennende restaurering. Hvis “Katthølet” skulle få panel på, vil vil nok savne den fine tømmerveggen, tilføyer hun.

Villkattene som gorde at uthuset fikk sitt navn på folkemunne er nå borte. Kattehold er blitt strengere, og kattene har ettersyn.

– Ja, nå er det bare de fornemme med halsbånd som vandrer gjennom hagen vår med snuten i sky, smiler Badi.