Vestby-rekord: 351 POSITIVE TESTER I NOVEMBER

 

 

 

 

 

 

(Publisert 01.12.21) (Av Svein-H. Strand) (Ill.foto: LM Arkiv) Tallet på positive corona-tester i Vestby økte gjennom november med ialt 351, det høyeste måneds-tallet kommunen har hatt i corona-pandemien.

1. november var det registrert 940 positive tester, et tall som økte til 1291 på månedens siste dag. Til sammenlikning var det i oktober 70 nye positive.

Høyeste månedstall før nå var en økning på 218 i september, mens det i augst var bare 51.

Månedstallet for nye positive tester må også ses i sammenheng med at det i november ble gjennomført så mange som 2004 tester.

Ved månedsskiftet var tallet på utførte tester i Vestby gjennom pandemien da kommet opp i 31.777.

(Saken oppdateres.)