Om redaktøren og Lokalmagasinet.no

Redaktør Svein-Harald Strand (F. 26.12.1945), bosatt i Son siden 1967, 
journalist og informasjonsarbeider siden 1968. 

I 1963: Redaksjonell praktikant i 8 måneder på full tid i Helgeland 
Arbeiderblad i hjembyen Mosjøen. 

Ett års vikariat i morgenavisa Gjengangeren, Horten, 1968-1969. Jobbpendlet daglig fra Son via Moss med ferja over fjorden. Alenevakt som kvelds-/nattredaktør hver tredje uke – da med spesielt ansvar for å fylle sistesiden med et utvalg av ferske innenriks- og utenriksnyheter fra NTB-fjernskriveren. Samt lokalnytt fra “politirunden” og møtevirksomhet i Horten-distriktets utallige foreninger.

 

Allround journalist i Moss Dagblad (5 år 1969-1974). I forkant: 6 måneder i 1968 som fast ekstrahjelp, fram til årsvikariatet i Gjengangeren. 

Norsk Journalistskole 1970-1971, med permisjon fra Moss Dagblad. (Siste 1-årige kull på høgskolenivå – med 12 deleksamener for ulike fagtemaer. (Tilsvarende en cand.mag-grad).

12 år i Vestby Avis, ukeavis utgitt av AS Moss Avis fra august 1974. Var ansvarlig redaktør og reporter – fram til til avisa ble nedlagt som selvstendig produkt høsten 1986, etter at Orkla Media hadde kjøpt utgiverselskapet.

FOLLO FOLKEHØGSKOLE, Vestby: Prosjektleder i 3 måneder høsten 1986 – forberedte start av ny linje, i skriftlig journalistikk. Var faglærer på Journalistlinja i 1987.

Ansvarlig redaktør og utgiver av ukeavisa Vestby-Kuréren (mai-november 1988). Måtte innstille grunnet sviktende reklameinntekter i den store økonomske nedgangstiden som startet nettopp i mai dette året.

Journalist / reporter 1 år i Forbrukerrådets magasin Forbruker-rapporten. Deretter 1/2 år som prosjektleder i Forbrukerrådets kommuneundersøkelse om kildesortering av husholdningsavfall. ||| Årsvikariat Frambu Helsesenter (info.). ||| 3 måneder i Ås kommune (infoarbeid under kultursjefens etat). 

Fra mai 1995: Fast ansatt i Aetat Arbeidsdirektoratet, som førstekonsulent/journalist ved Kontoret for presse- og informasjon; reporter og en periode redaktør i internfagbladet A-Etaten; ansvarlig for Aetats 20 sider på NRK Tekst-TV. Videre inn i den nye NAV-organisasjonen som førstekonsulent i NAV Drift og utvikling. Spesielt driftsansvar: Alt av offentlige skjemaer og blanketter fra fødsel til død.

BILDET: NAV Drift og Utvikling på Torshov, Oslo. Tidligere daværende Rikstrygdeverkets lokaler (Foto: Svein-H. Strand)

DIVERSE FRILANSING, bl.a. reportasjer (tekst og foto) for det månedlige tidsskriftet Legekunsten – for organisasjonen Privatpraktiserende Spesialister.

AFP-pensjonist fra januar 2008 etter 12 1/2 år i daværende Aetat og inn i nye NAV.

Siden 2012 arbeidende pensjonist med hjemmekontor i Son.

 

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder i Strand Prinfo (ENK): Svein-Harald Strand.

Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig allmenn nettavis som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde med tanke på bl.a. politisk reportasje.

“Fra fortid og nåtid” angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av superlokal nettavis og portal til utvalgte eksterne nytteressurser på nettet.

Lokalmagasinet.no ble startet med en enkel publiseringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk.

I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014.

260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk – 541.000. I 2018 nådde vi såvidt 700.000 besøk, en framgang på 28 prosent.

Og så: Med en økning på hele 300.000 i 2019, nådde vi en historisk milepæl: Èn million årsbesøk!

Men så kom “Coronaåret” 2020. Først ble vi rammet av betydelige tekniske problemer store deler av året på grunn av en publiserer som forlengst var moden for utskifting. Dette ble etter hvert merkbart på besøkstallene.

PANDEMI, TEKNISKE PROBLEMER OG SERVERKRASJ

I mars 2020 slo Covid 19-viruset ned i Norge, med nasjonale smitteverntilak som – sammen med våre tekniske problemer – kom til å prege hvordan og hva vi publiserte videre dette året.

2021 var bare noen uker gammel da vi fikk et historisk tilbakeslag: Vår USA-baserte server med nær 9000 datafiler totalkrasjet.

På toppen av det hele: Vår leverandør, Info Helgeland Øyvinn Hjorthen, kunne i tillegg melde at backing-filene var i så dårlig teknisk forfatning at det ikke var mulig å flytte dem til sin nye serverplass, basert i Frankrike med tysk eier.

I SKRIVENDE STUND (medio april 2023) er vi kommet svært langt i det omfattende arbeidet med å legge inn stoff til “nye” LM. Dette skjer på en teknisk løsning som bygger på den fleksible WordPress-teknologien.

FAST SAMARBEIDSPARTNER FOR FØRSTE GANG

Og vi har for første gang en fast samarbeidspartner, Nordic Hosting AS, med WordPress som spesialområde. Oppgaven deres er kort sagt å være  publiseringsmessig vertskap og hjelper.

Her kan vi raskt få bistand av fast kontaktperson, enten det gjelder tekniske problemer eller endringer av utseende og egenskaper for nettavisa.

Når det gjelder vårt mye yngre ekstramagasin Herison.no, så lå også dette nettstedet på leverandørens område i serveren som krasjet. Bare med en annen publiseringsløsning. At det heller ikke var mulig å redde og flytte disse filene, er vanskelig å forstå.

Vi har uansett som mål å gjenreise også Herison.no, med proritet til det viktigste “tidløse” stoffet.

Sammen med den kommende etablering av LM-seksjonen Mosjøen Magasin som eget nettsted (allerede registrert som domene, www.mosjøenmagasin.no) vil det kreve kapital. Ikke mye, men såpass at det kan være aktuelt å investere i et AS med plass for et antall eksterne aksjonærer. Mer om dette senere.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 Son.

Fasttelefon 64 95 73 48 – Mobil 979 38 621 (for tiden ikke i bruk)

E-POSTADRESSER

Redaksjonen: post@lokalmagasinet.com 

Firma- og fakturasaker: strand.prinfo@gmail.com

For tips o.l. med div. vedlagt dokumentasjon: tipslokalmagasinet@gmail.com

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, org.nr. NO 946123048.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra – eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende sammenheng som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk, skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 

 

 

 

Views: 3654

2
2
0
0
0