Folkeliv på Europe Week 2014

Fotoserie av Svein-H. Strand, som også tar ansvar for bildetekstene. Innslaget av pastell i bildegjengivelsen skyldes dels at bildene er litt feil eksponert i det kraftige sollyset, og at det er lagt til lys i redigeringsprogrammet. Siden ble opprettet med sju bilder 22.07.14.

 Det gikk en stim av folk langs bryggene. Og se på skogen av master! 

Messingblåsere dukker hyggelig opp i nær sagt de fleste sammenhenger. Sikkert velkjent for flere av seilerne fra Kontinentet i slike settinger. En innertier i arrangementet på land.

Her er trommisen deres. En dyktig musiker. Dempet og presis når framføringen tilsa dét, som her. Se bare på det konsentrerte uttrykket og hvordan han holder stikkene.

Det er heldigvis ikke “ute” å holde rundt hverandre ute. Spesielt ikke for par på bryggekanten.

Den nye fiskebrygga tok av for mye av tørsten og det betydelige behovet for å sette seg ned i varmen for så mange mennesker som det var i Son sentrum på det meste.

Glenneparken med nyanlagt gress på rull innbød til – ja, både rulling og hva man følte for der og da. I bakgrunnen en ung pike som følte for turn, og la inn et C-moment eller noe sånt. To hunder har det også litt gøy. 

Til slutt, for å vise at det var en ikke liten bredde i folkelivet på land i anledning de gamle seilbåter. En landeveiens veteran. For motor, må vi tro. Programmessig regissert eller ei: En innertier, dette også.

Views: 42