Tekst-TV på internett – hva er galt?

(Publisert 15.04.24) LM tok i bruk sin nye publiserer på WordPress-plattformen for godt over tre år siden. I stolpen på venstre side la vi da ut en lenke til Tekst-TV sammen med logoen for denne NRK-tjenesten. Men siden da har deres Tekst-TV på nett hatt en alvorlig funksjonsfeil.

Ja, som sikkert mange lesere har merket seg – og vi selv senest i dag – så er det “bare surr” med sidenumrene.

Det som står der er noe helt annet enn det vi skulle fått opp, ifølge menyen på forsida deres.

Med jevne mellomrom er vi på internett, laster ned og legger ut det vi håper skal være en feilrettet utgave.

Men det samme skjer igjen og igjen. Omatt og omatt og omattat…

Ligger problemet i nettleseren? Neppe. I alle fall ikke i de tre vi har prøvd: Firefox, Opera og Microsoft Edge.

SÅPASS ALVORLIG er det, at vi nå kontakter NRK for å få et svar som vi og andre både kan forstå og sette vår lit til med tanke på tiden som kommer.

Jeg kan jo ikke skrive om NRKs Tekst-TV uten å nevne at jeg – som ansatt i daværende Aetat- i en periode hadde ansvaret for et tyvetalls ganske kostbare sider som etaten disponerte.

Der hadde hvert fylke sine egne sider med fersk statistikk. Statistikk for blant annet tallet på arbeidssøkere – som da omfattet både registrerte helt og delvis arbeidsledige. Samt arbeidstakere som – via sitt lokale arbeidskontor – søkte nytt arbeid. Jobbskiftere, som de gjerne ble kalt.

Disse tallene la seg pent inn uten min medvirkning – bortsett fra at hvis man i vår ytre etat hadde funnet feil i tall; da måtte de rettes av meg i en fart.

MIN HOVEDOPPGAVE var å redigere og legge ut en artikkel eller to i uka som frilansjournalister hadde skrevet for oss. Og å holde løpende kontakt med dem, per epost eller telefon.

Alt dette fra dataterminalen med direkte linje til NRK-systemet, bak dora til mitt ikke altfor store kontor i arbeidsdirektørens informasjonsavdeling.

En sjelden gang måtte jeg legge ut en sak jeg hadde skrevet selv. Denne var vel som regel avsatt til bladet A-Etaten, der jeg var reisende reporter landet rundt – og en kort tid også redaktør.

I forbindelse med Tekst TV-arbeidet, var jeg naturlig nok på et besøk i redaksjonen deres – mange trappetrinn opp til øverste etasje på Marienlyst. Et nyttig og interessant besøk.

DETTE VAR FAKTISK en selvstendig redaksjon med ansvarlig redaktør og relativt mange ansatte – noe som måtte til siden det var skiftarbeid, med dagvakt og kveldsvakt. (Redaktøren bosatte seg på Store Brevik da han ble arbeidende pensjonist og redigerte den flotte engelskspråklige nettavisa The Norway Post.)

Men i dag er arbeidet integrert i den sentrale nyhetsredaksjonen, med produksjon og redigering av det løpende nyhetsbildet fra både utenriks- og innenriksavdelingen. Som dere LM-lesere finner som førstevalg i Menyen vår.

P.S. Hvordan meldingene er redigert er en sak for seg. I det gule feltet øverst får vi først om BAKGRUNNEN for selve nyheten. Hvorfor det?

Tekst-TV på Sveriges Televisjon gjør det rette, og starter med “ingressen”, det viktigste. I neste blokk kommer så detaljene.

SE OGSÅ – og skroll nedover når du er kommet dit: https://www.nrk.no/direkte/xl/nrk-tekst-tv-holder-det-gaende.-i-ar-er-den-kantede-grafikken-40-ar-1.16250187

Svein-H. Strand LM-redaktør – Her knipset på en travel dag med pressevakt, etter en to dagers reportasjereise, som både fotograf og reporter.

Views: 42