Migrantarbeidere i vinindustrien svekker arbeidsforholdene

(Publisert 13.06.22) (Reporter Svein-H. Strand) Vinmonopolet solgte omlag 27 millioner liter vin fra Italia i 2021. Dette gjør Italia til nordmenns favorittvinland. Men visste du at Vinmonopolet jobber aktivt for å sikre gode arbeidsforhold i italiensk vinindustri? Det trengs! Og den største utfordringen er knyttet til migrantarbeidere.

(Illustrasjonsfoto: Fra it.wikipedia)

Det går fram av en interessant orientering på polets nettside. Den etiske Code of Conduct stiller strenge krav til anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter hos alle produsenter og deres underleverandører – uansett produksjonsland.

Inspeksjoner og andre aktive tiltak skal sikre at kravene virkelig etterleves. Det jobbes også tett sammen med produsenter som trenger å forbedre seg.

– Vi tror veiledning og opplæring er en bedre løsning for å skape varig endring enn å heve kontrakten, bemerkes det.

– I tiden framover er det planlagt å utvide vårt engasjement i Italia. Sentralt blir et nytt verktøy, Direct Workers Reporting, som gjør det mulig å få informasjon direkte fra arbeiderne.

En rapport utarbeidet på oppdrag fra svenske Systembolaget i 2021 peker på faktiske og potensielle risikoer for brudd på menneskerettigheter i italiensk vinindustri. Her går det også fram hva som er de strukturelle årsakene til dette.

Vinmonopolet bruker denne rapporten aktivt i sitt oppfølgingsarbeid.

KARTLEGGER RISIKO I FEM PRODUSENTLAND

Vinmonopolet foretar også risikokartlegginger for å definere hvilke produsentland de ønsker å fokusere spesielt på. Akkurat nå gjelder det både Italia, Sør-Afrika, Argentina, Cuba og Jamaica.

I Italia er migrantarbeidere i midlertidige kontrakter en utfordring. De leies gjerne inn for kortere perioder gjennom bakmenn, såkalte caporalato. Dette gjør at det er vanskelig å kartlegge arbeidsforholdene gjennom ordinære revisjoner.

For å sikre anstendige arbeidsforhold i Italia, har man derfor tatt i bruk andre virkemidler. Alle produsentene plikter nå å etterleve de etiske kravene i Code of Conduct. Det vil si at det stilles ekstra krav til italienske produsentene som lanserer nye produkter i år.

Trygge arbeidsvilkår og forsvarlig rekruttering er kort sagt det som gjelder nå.
Og at produsentene etterlever disse kravene, vil bli undersøkt gjennom året.

– Vinmonopolet er en betydelig aktør internasjonalt og kan være med å påvirke, understrekes det i orienteringen..

IMPORTØRENES VIKTIGE ROLLE

Vinmonopolet kjøper produkter gjennom norske importører. Deres innsats for å sikre gode arbeidsforhold hos sine leverandører er derfor avgjørende. Det kreves at de aktivt ser til at den etiske koden virkelig blir etterlevd. Og Vinmonopolet hjelper til, slik at importørene så godt som mulig blir i stand til dette.

Men Vinmonopolet ønsker også å gjøre vinprodusentene mer bevisst at de har et ansvaret for arbeiderne de ansetter. Enten det skjer gjennom en tredjepart eller via bakmenn.

FØLGER OPP ENKELTRAPPORTER

Vinmonopolet prioriterer å følge opp enkeltrapporter om dårlige arbeidsforhold eller brudd på menneskerettigheter. Det jobbes da tett sammen med produsenten for å skape en varig endring, understrekes det.

I Italia deltar Vinmonopolet i et internasjonalt nettverk som ledes av den britiske organisasjonen Ethical Trade Initiative.

Gjennom nettverket tilrettelegges samarbeid mellom internasjonale forhandlere og lokale produsenter. Dette skal sikre både gode arbeidsforhold for sesongarbeidere og at de blir rekruttert på en forsvarlig måte.