Agurknytt: – Det var ikke pornoen

Historien om Vestby-mannen som ikke fikk hjemmehjelp til å vaske hos seg fordi han hadde veggene fulle av pornobilder, var en stor sak i flere medier tidligere denne “agurkmåneden”. Saken var omfattende dekket av blant andre Østlandets Blads nettutgave: En hjemme-hos-reportasje i tekst og foto, der veggepynten var sladdet på noen av bildene fra heimen. Vestbys kommunelege Morten Laudal frontet saken med svært sterke ord. Men “pornosporet” ble kontant tilbakevist da Lokalmagasinet.no kontaktet kommunens RO-leder i Hjemmehjelpen, Hanne Marthinussen.

Foto fra vestby.kommune.no (Fra LM 25.07.13) (Reporter Svein-H. Strand)

♦ – Vurderingen for avslaget er basert på søkerens funksjonsnivå og ikke andre forhold. Funksjonsnivået ble ikke ansett å være så omfattende at han ikke ville greie å utføre disse oppgavene selv, sier RO-leder Marthinussen (bildet).

♦ RO-lederen viser til at saken er vurdert i henhold til daværende Lov om sosiale tjenester, paragraf 4-3, som lyder:

“Rettskrav på hjelp har den som ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.”

♦ – Lovens formål er å bidra til å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet. I sin vurdering har kommunen lagt vekt på at søker ved hjelp av praktiske hjelpemidler i form av oppvaskmaskin og støvsuger vil kunne utføre både oppvask og rengjøring av leiligheten selv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus stadfestet vedtaket, understreker RO-leder Marthinussen.

KOMMUNELEGEN FRONTET SAKEN

Kommuneoverlege I i Vestby kommune, Morten Laudal, har frontet og forsvart avgjørelsen svært sterkt i media. Men altså på et annet grunnlag. Til TV 2 sa Laudal, etter en befaring hjemme hos mannen:

– Dersom han hadde bodd i et satanisttempel, så hadde det vært lettere å gå rundt der enn i det pornografihelvete.

♦ Kommunelegen henviste blant annet til arbeidsmiljøloven, som da underforstått måtte overstyre sosialtjenesteloven.

LM ville vite om det er slik å forstå at kommuneoverlegen har eksklusiv myndighet – over RO-leder – i en sak som denne?

♦ RO-leder i Hanne Marthinussen svarer slik i en e-post:

“Kommunens tildelingsteam består av resultatområdeleder fra sykehjem og hjemmetjenesten i tillegg til kommunelegen.

Tildelingsteamet behandler søknader vedrørende helse og omsorgstjenester innen eldreomsorg.

Resultatområde hjemmetjenester har vedtaksmyndighet for alle saker vedrørende hjelp i hjemmet.

Kommunelegen er medisinsk faglig rådgiver i kommunen og bistår resultatområdet med faglige råd. I denne saken var han involvert i sin tid.”

“KATTESPORET”
For noen år siden ble den samme mannen, som er uføretrygdet, nektet hjemmetjenester fordi han hadde huset fullt av katter. Fylkesmannen var inne i bildet og ga kommunen medhold. Senere har mannen selv ordnet opp i dette.

“Kattesporet” har likevel ligget åpent i løypa i reportasjene tidligere denne måneden, også som premiss for flere av kommentarene og synspunktene. Som RO-leder Hanne Marthinussen lakonisk fastslår til LM:

– Det har vært mange misforståelser rundt denne saken i media.

Views: 70