Ny løsning blir VÅR løsning

 

 

 

 

 

(17.06.21) Å arbeide med vår nye publiseringsløsning – enten det gjelder innhold eller små endringer i utforming – krever altfor mye tid!

Dette er tid som egentlig ikke finnes i vårt ordinære “tidsbudsjett”. Ja, å bruke tid på denne måten er så å si en bedre sak verdig.

Vi skroter derfor vår nye publiseringsløsning og tar med oss innholdet til en ny så snart som mulig.

Det vil si når vi har valgt og kvalitetssikret en ny versjon – fortsatt basert på WordPress-temaet Generate Press.

Beslutningen er tatt i samråd med vår WP-hjelper, BI-student. Han har allerede pekt på aktuelle versjoner av templater, som det heter i dataterminologien.

I en miniredaksjon som vår trenger vi strengt tatt ikke ordnær tilgang til rause, lange menyer. Menyer som blant annet styrer rekkefølgen på fast- og type innhold, eller program (widget) – i høyremargen.

Vår WP-hjelper vil også besørge at stoff som allerede er publisert blir overflyttet, og at domenet www.lokalmagasinet.no blir lagt på en ny server.

Innen vi er kommet så langt, vil produksjon av stoff til “nye” LM fortsette. Enten det gjelder redigert gjenbruksstoff eller nye saker. Jo større flyttelass, desto bedre!

Som vi også har understreket til vår WP-hjelper og andre berørte, så skal LM fortsatt være en superlokal nettavis og samtidig en portal til utvalgte eksterne ressurser. Ressurser som bygger opp om den redaksjonelle profil, der det maritime har hatt en spesiell plass siden LMs første hele driftsår, i 2003. 

Når det gjelder økonomien i dette, er det snakk om en liten investering. Likevel såpass at det kan bli aktuelt å søke dekningstilskudd fra annonsører og andre som vil bidra. Mer om dette kommer.

Det blir en spennende sommer i endringens tegn. Velkommen til å følge oss på den nye – og forhåpentligvis siste – omstillingen!

Svein-H. Strand

LM-redaktør

 

 

 

Views: 1141