SLETTE stoff der DU er nevnt?

(Publisert 27.04.22) Noen få ganger gjennom årene er LM blitt bedt om å slette en arkiv-artikkel der vedkommende er nevnt på en måte – eller i en sammenheng – som “ikke passer” i dag.

 

Dette er ønsker som vi alltid vurderer, men som vi i utgangspunktet ikke etterkommer uten at den det gjelder kan vise til helt spesielle behov.

At det er ønskelig å få bort en eldre arkivsak – for eksempel i forbindelse med jobbsøking i dag – er ikke god nok grunn.

Ellers så hender det at vi sletter en gammel sak av eget initiativ, fordi den av forskjellige grunner er blitt “utdatert”. Det som skjer teknisk sett, er at saken blir slettet fra serveren vår.

MEN – til alle som er ute i dette ærend hos aviser og magasiner på nett:

Den aktuelle saken forsvinner ikke umiddelbart fra bl.a. “cache-modus” hos Google og andre søkemotorer. Dette kan tvert imot ta lang tid, så sant det ikke foreligger et rettslig pålegg som Google og andre søkemotoraktører må forholde seg til.

Så da vet dere det. Men igjen: La høre fra deg hvis du har et presserende behov og kan begrunne dette. Og søkemotorer er kanskje ikke lenger hva de var – ikke minst den ledende aktøren, altså Google. Mellom “umiddelbart” og “lang tid” er det jo mye rom…

Red.

Views: 47