Sivilarkitekt Hans-Kjell Larsen til minne

(Publisert søndag 01.11.20) Sivilarkitekt Hans-Kjell Larsen, Son, døde torsdag etter en tid med alvorlig sykdom. Han rundet 90 år i februar, og arbeidet med arkitektoppgaver til langt opp i alderdommen.
 
Hans-Kjell Larsen fikk sin utdanning ved det som da hette Statens Arkitektkurs, der han avla eksamen i 1955.
 
Få år senere opplevde han å få være arkitekt på et historisk byggeprosjekt, nemlig Voksenåsen, vår nasjonalgave til Sverige for landets omfattende omsorg for norske flytktninger under 2. verdenskrig.
 
Sammen med Terje Thorstensen vant han 1. prisen i konkurransen om utformingen av Voksenkollen. Bygget, på en 30 mål stor tomt nær Nordmarka, ble overlevert i oktober 1960 etter en prosjekt- og byggeperiode på drøye fire år.
 
Familien på fire kom til Son fra Oslo tidlig på 1970-tallet, og kjøpte en tomt litt sør for sentrum. Der ble det bygget en særpreget bolig som selvfølgelig var tegnet av Hans-Kjell og godt tilpasset tomten. .
 
I boligen fikk han også sin arbeidsplass gjennom mange tiår, der både oppdragsgivere og byggestiler var i endring og krevde omstilling på arkitektsiden.
 
Ikke sjelden var oppdragene både omfattende og leveringsfristen relativt kort. Dager kunne gå over til kveld, og kveld bli natt. Det hendte at de måtte være to ved tegnebordet for å rekke over alt tids nok. Fra kollega Michael Batchelor var det da hjelp å få i det nære.
 
I Son har Hans-Kjell Larsen blant annet tegnet 3. byggetrinn på Solås og Stenløkka bo- og servicesenter, med trygdeboliger.
 
I årene 1994-1998 var Larsen sterkt engasjert  i restaureringen av Hvalfangerkirken på Syd-Georgia. Hans farfar, C.A. Larsen, var nemlig blant grunnleggerne av den norske hvalfangststasjonen Grytviken.
 
I 1999 var Hans-Kjell Larsen initiativtaker til at det ble gjennomført to ekspedisjoner til øya i Sydishavet.
 
Fred over hans minne.
 
SVEIN-H. STRAND