Lokal slåtte-tradisjon på “glemt” plate


 Plata er et nærportrett av Vestbys spellemann og tradisjonsbærer gjennom godt over 50 år, Arne Nordskaug. Bildet er fra plateomslaget. (Foto: Gamle Vestby Avis, 1984.)

Vestby og de øvrige Follo-bygdene med sin urbane nærhet er ikke akkurat det vi forbinder med folke- og tradisjonsmusikk. Likevel: Den finnes også her. Og heldigvis er en god bukett slåtter fra en lokal, livat tradisjon bevart på en sørgelig bortglemt LP. Plata er et nærportrett av Vestbys spellemann og tradisjonsbærer gjennom godt over 50 år, Arne Nordskaug.

Av Svein-H. Strand

(Publisert 04.10.22 og 25.03.23) Arne Nordskaug døde i 1992, 76 år gammel, og bodde i Hvitsten fra 1941, da han flyttet fra hjembygda Kroer.

♦ Nordskaugs innsats og betydning ble markert i en konsert med Follo Gammeldans Ensemble og Saaner Salongorkester som Vestby Historielag hadde fått i stand i Vestby prestegård 18. mars 2003.

Lederen av gammeldansensemblet, Kathleen Brevik, fortalte her om musikken som vi har etter Nordskaug-familien.

Takket være pådriverne i gammeldansensemblet fikk Arne Nordskaug opptegnet 16 av de melodiene som slåtterepertoaret hans i hovedsak besto av.

Vi benytter med glede denne anledningen til å trekke fram og børste støvet av LP-en, som burde nyutgis på CD med offentlig støtte.

♦ Plata ble utgitt av selskapet Heilo, og er innspilt 13. november 1984 i Rainbow Studio i Oslo. Trolig var dette første gang tradisjonsmusikk fra Follo-bygdene ble gitt ut på plate.

MED SVEN NYHUS´ KVARTETT
På plata framfører Nordskaug sammen med selveste Sven Nyhus Kvartett et representativt utvalg av de særpregede slåttene i denne tradisjonen.

På omslaget heter det:

”Det fins vel knapt den avkrok i Follo-bygdene hvor den tidligere vaktmesteren på Herredshuset i Vestby ikke spilte til dans og underholdning. Han representerte en helt personlig spillestil og – ser det ut til – en høyst særpreget slåtte-, eller kanskje mer presist: runddanstradisjon.

Slåttene lærte Arne av faren Anton og eldstebroren Andreas under oppveksten på småbruket Nordskaug i Kroer. Det vesle grendesamfunnet ligger i den sørøstlige delen av Ås kommune som grenser mot Vestby.”  


Slåttene på plata
På side 1 spiller Sven Nyhus Kvartett ni slåtter:

► Bryggerhusen, stegvals; Gammel reinlender (I); Masurka (I); Gammel galopp (I); Vals; Reinlender (I); Springdans; Polka; Vårspretten, reinlender.

På side 2 hører vi Arne Nordskaug og Sven Nyhus sammen på fele i ni slåtter:

► Pols, Gammel galopp (II), Stegvals, Reinlender (II), Kjæringa og Kæ´ln, Galopp (I), Gammel reinlender (II), Masurka (II) og Galopp (II). Sven Nyhus Kvartett avslutter med Vals og reinlenderen Kroerminner.

(Opprinnelig publisert i LM 2003. Republisert og endret 19.01.08 og 25.03.23)

 

Views: 177