– Hensikten er å tjene mest mulig penger

Illustrasjon: LM Arkivfoto / Svein-H. Strand

(Publisert 16.10.22) (Reporter Svein-H. Strand) Foran arrangementet Hollenderseilasen innværende år har det vært gjennomført flere avklaringssamtaler med Soon Seilforening, som kommunens avtalepart. Allerede før sommeren sendte kommunen epost til foreningen. Her ble blant annet brannkonsept, fortøyningsplan og navn på sikkerhetsansvarlig etterspurt. Tilbakemeldingen fikk kommunen ikke før samme dag som seilasen fant sted.

– Rådmannen har stor forståelse for at frivillige organisasjoner er basert nettopp på frivillighet. Men en så sen tilbakemelding gjør planarbeid og forberedelser vanskelig for havnas personale, bemerker rådmann Sjur Authen.

«Hollenderseilasen Driven by Insignia» arrangeres av Sports-partner AS – et kommersielt aksjeselskap som arrangerer flere seilaser og regattaer.

Daglig leder Lars Wilhelmsen i Sports-partner AS har vært tydelig på at hensikten er å tjene mest mulig penger. For å underbygge dette, har rådmannen i sitt saksframlegg sitert fra arrangørens nettside:

“SportsPartner har eksklusive salgs- markeds og kommunikasjonsrettigheter til noen av Norges største seilsportsarrangementer. Vi bistår arrangører, sponsorer og utøvere i forhandlinger, aktivering og organisering. Vi tilbyr konseptutvikling, sponsorsalg og aktivering!”

SportsPartner er norsk agent for North Sails Performance. Arrangør har ingen tilknytning til Vestby kommune, ut over at arrangør har leid Soon Seilforening til å stå for blant annet docking av deltakerbåtene.

Rådmannen er sterkt i tvil om kommunen kan og bør fortsette med å gi sterkt subsidierte priser til arrangementet Hollenderseilasen Driven by Insignia. Det er Sports-partner AS og ikke seilforeningen som «ender opp» med størstedelen av pengene.

ENKELT SAGT – jo lavere pris kommunen tar for sitt anlegg, desto mer tjener Sports-partner AS, påpeker rådmannen.

Kommunen har tidligere tatt opp noen praktiske og sikkerhetsmessige utfordringer:

  • At arrangementet har vært “uten tak” for antall påmeldte båter og båtstørrelser. Samt hvor viktig det er å ha klare og omforente ansvarsforhold. Og at kommunen blir involvert i god tid før det blir sendt ut planverk og invitasjoner.

Dette viste seg å ikke fungere for 2022, til tross for flere purringer. Det ble ikke satt  begrensing på antall båter, og arrangementet var åpent for påmelding helt fram til start.

NORGES TREDJE STØRSTE

Sports partner AS reklamerer med at Hollænderseilasen er Norges tredje største seilsport-arrangement, med 1800 deltakere.

Men Gjestehavna i Son har flere begrensninger, påpeker rådmannen. Dette gjelder både båtplasser, dimensjonering, manøvreringsplass og vektbelastning.

GJESTEHAVNAS SANITÆRANLEGG er dimensjonert for om lag 100 gjestebåter eller 250 gjester. Og det er bare gjestehavnas sanitæranlegg som blir brukt under seilasen. SSF’s eget anlegg er forbeholdt seilforeningens medlemmer.

SSF har tilrettelagt for fortøyning av deltakerbåter bare på utsiden av sin bølgebryter. De har ikke frigjort plasser på innsiden. Disse er nemlig leid bort til foreningens medlemmer.

Arrangørens gjennomføringsplan for å et arrangement uten noe tak på antallet deltakerbåter er basert på at en stor andel av deltakerbåtene skal ligge på «feil side» av bølgebryteren.

– Det er en løsning som vil bare vil fungere ved minimal vind. Blir det sterk vind, vil deltakere naturlig nok søke plass i le, og vil da kunne overbelaste eksisterende anlegg, bemerker rådmannen.

IKKE FORSIKRET MOT SKADER

Verken arrangør eller kommunen har forsikringer som dekker skader på brygger og anlegg. Havnas økonomi taper isolert sett på Hollenderseilasen. I flere år på rad har helgene før og etter seilasen vært med fullt belegg i havna, og det grunn til å tro at det samme hadde vært tilfelle også under seilashelgen.

For næringslivet antas det at en full gjestehavn med ordinære besøksbåter gir større omsetning enn en full gjestehavn med regattabåter som i all hovedsak er ute på sjøen i åpningstidene.

Rådmannen anbefaler at avtalen med å arrangere Hollenderseilasen Driven by Insignia på kommunal grunn i Son ikke videreføres med nåværende avtaleforhold.

GRUNNEN TIL DETTE er at seilasen reelt sett ikke arrangeres av SSF, men av en profesjonell aktør. Dersom seilasen skal videreføres med bruk av kommunalt anlegg, må det inngås ny avtale med den som reelt er arrangør av seilasen, konkluderer rådmannen i sitt omfattende saksframlegg.

Views: 115