Har 10.000 sekker med ved fra egen skog

(Publisert 19.10.22) (Reporter Svein-H. Strand) Stig Eyde på Berg gård i Vestby har i en årrekke vært blant de største forhandlerne av ved i Follo-regionen. Og ikke bare har han ofte importert kammertørket ved fra de baltiske land – brakt med lastebiler til gården. Han har også sin egen skog på Berg som har funnet veien til tusener av sekker på årsbasis.

Etterspørselen etter fyringsved i sekk har så å si økt med strømprisen i Sør-Norge. En telefon til Stig Eyde (bildet; foto LM Arkiv) bekrefter ikke overraskende at det bare renner inn med bestillinger, der også.

– Vet du hva – midt på sommeren, i juli, gikk det ut 6000 sekker med 20- og 30 centimeter vedskier!

– Fra egen skog?

– Ja, ikke noe var fra Baltikum, det trengtes ikke.

– Si meg, hvor mye skog har du egentlig?

– Rundt 500 mål.

NESTE GENERASJON

– Det er jo litt å ta av, men hva med framtiden?

– Da kan jeg fortelle at det i går var folk her fra Viken Skog som satte ned 17.000 planter, blant annet gran. Og det ble gravd og grøftet i stor stil til neste generasjon, som seg hør og bør, forsikrer vedmannen på Berg.

Om det må være lov å tilføye: En generasjon der 20- og 30 centimeter fin fyringsved i sekk fortsatt er å få, må vi håpe.

Views: 60