Fikk omsider minne-merke

 
HUN var blant de få heldige. HAN døde i nazistenes utryddelsesleir Majdanek i 1942. De var et jødisk flyktningeektepar, Arthur og Gretchen Sara Rosenberg, og bodde i Feierbakken 6 i Son fra 1938/39 til 1942.
I 2003 sa Vestby kulturstyre nei til et forslag fra soningen Sigurd Stene om å anlegge et minnesmerke over Arthur.

Foto: no.wikipedia/Hans Weingartz

(Fra LM 24.05.17. Reporter Svein-H. Strand) (Republisert 18.12.22)

Siden da er Norge kommet med i et omfattende internasjonalt prosjekt med Snublesteiner (Stolperstene). Det ble startet av den tyske kunstneren Gunter Demnig (bildet) i 1993 for å minnes ofrene for nazismen under andre verdenskrig.

Mandag vedtok kommunestyret, etter en henvendelse fra Soon og Omegns Vel, at Arthur Rosenberg skal få en Snublestein med innskripsjon utenfor huset i Feierbakken.

► Torsdag 24. august kommer Gunter Demnig selv for å nedlegge steinen og delta i den offisielle markeringen.

Det er lagt ned 55.000 slike minnesmerker i 20 land i Europa. 425 er nedlagt i Norge siden den første i 2010.

– Snublesteiner er både minnesmerker og kunst i det offentlige rom. De skal gi grunnlag for undring, og de som oppdager steinene skal bli oppmerksom på at Holocaust befant seg akkurat der de er, ble det understreket i saksframlegget.

► Det var i mars 1942 Arthur Rosenberg ble arrestert og, via Grini, deportert sammen med andre jøder til Sachsenhausen og videre til nazistenes utryddelsesleir Majdanek. Der døde han i oktober samme år.

Gretchen Sara Rosenberg unngikk sin manns skjebne fordi hun ble innlagt på sykehus i 1942 og senere klarte å rømme til Sverige.

Da kommuneadministrasjonen kontaktet Jødisk Museum i Oslo, ble det bl.a. klarlagt at museet står for alle utgifter rundt tiltaket. Vanligvis utgjør de lokale kommunale utgiftene ca 1500 kr for en stein. Men i dette tilfelle kan museet besørge denne kostnaden, framgår det.

Administrasjonen signaliserte i forkant at det er viktig og riktig å si ja. – Dette markerer at kommunen tar sin nære historie på alvor og bidrar til refleksjon og oppmerksomhet om at Holocaust også var til stede i Vestby kommune.

Views: 58