To tegninger, én 1. mai-taler

Morgenmøte i redaksjonen en tilfeldig dag i gamle Vestby Avis. Gave til VA-redaktøren ved 10 års-jubileet i 1984.

(Tegning: Per Øistein Mørdre, Moss Avis.)

Tegning laget etter flyfoto av det sentrale Son rundt 1950. Siden da har det vært få endringer i den bymessige strukturen. Det burde derfor være lett å orientere seg for dem som kjenner Son. Men en stor endring er jo den store bygningen nede til venstre: Den vid-gjetne hermetikkfabrikken som blant annet produserte sardiner i boks – en stor eksportvare til en rekke land.
Og bortenfor: Torget – halvt omkranset av husrekka med Spinnerigården og Sjøboden, og så Thornegården. Ellers: Daværende Son skole er ikke til å ta feil av t.h. midt på bildet. I det lille huset litt nedenfor skoleplassen – på Nøtteløkka – bor i dag en viss redaktør i det nære.

Birgit Skarstein. Den beste og flotteste 1. mai-taleren som vi noen gang har hørt i Son? Kanskje dét, du! Året var 2014, og talen ble holdt på Son torg fordi det pågikk utbedringsarbeider i Glenneparken. (LM Arkivfoto / Svein-H. Strand)

Views: 97