Den største skuta fra Schinrud-verftet


 

Av Reidar Johansen, Son

♦ Modell av “Mardøll”, som ble sjøsatt ved Schinrud-verftet i Son 17. mai 1875 .
♦ Avisartikkelen nedenfor er fra Moss Tilskuer 21. mai 1875. I den tungleste gotiske skrift fortelles det bl.a. om sjøsettingen, interessentskapet som sto bak skuta, og Arendal-rederiet som skulle drifte den.


ILLUSTRASJONER skannet av Reidar Johansen
(Republisert 29.03.23) (Fra LM mai 2008)
I midten av 1930 årene, ca ti år gammel, overhørte min far Arne R. Johansen en samtale mellom mange av datiden store menn i Son. Samtalen var om om “Mardøll”, den største seilskuta som er bygd ved Schinrud-verftet.
Samtalen fant sted på dampskips-ekspedisjonen i Son. De som deltok var blant andre: ♦ Min oldefar C. H. Johansen, maskinist og dampskipsekspeditør. Orvald Andresen, skipper på seilskuta “Inverdrue”. Skuteskipper Kolderup. Maskinist Taulow Trondsen. Her ble det vistnok løst verdensproblemer over en lav  sko, og de kan vel trygt kalles datidens “Verdikommisjon”.

Under diskusjonen vedrørende “Mardøll” kom det fram at bauen rakk helt opp til lokalene som i dag er Café Oliven. Akterenden gikk helt ned til vannkanten.

Når hest og kjerre skulle passere gjennom Son, måtte de kjøre under bauspydet på “Mardøll”.

“Mardøll” skal ha vært en av de flotteste seilskutene i Norge på den tiden. Dette gir modellen et godt inntrykk av.

NOTISEN I GOTISK SKRIFT
Gotisk skrift er ikke det letteste å lese. Dette er hva det står i notisen fra Moss Tilskuer:

Det på hr. Woxens verft i Soon av hr skipsbyggmester Schinnerud byggede skip Mardøll gik den 17 mai av stabelen. Dette skip, der sansynligvis er det største, der er bygget på disse kanter, og som antagelig vil komme til og måle 400 Rom.Læster, er kjøpt av et interesseselskap, der teller flere medlemmer også her i byen. Selskapets korresponderende reder er hr. skipsreder Sunne i Arendal. En stor mengde mennesker hadde i denne anledning samlet seg i Son.

 
 

Views: 77