2014: Historisk eierskifte

I Hotellbakken, som den ble kalt i forna dager: En sosial institusjon og et karakteristisk landemerke i gamle Son. Mon tro hvor mange tusen som har tatt veien inn hit gjennom 44 år under Elin og Bengt Knolls regime.

(Fra LM 01.09.14.) (Republisert 05.04.23) Det er et historisk eierskifte som finner sted i Son i dag, ja faktisk Sons-historie, da Thor Einar Johansen fra Vestby overtar Son Kro, med Merethe Eriksen som daglig leder. For å drive videre som i dag.

Den lokale sosiale institusjon av rang har i hele 44 år vært eid og drevet av ekteparet Elin og Bengt Knoll. På jevn og stø flerbrukskurs i alle år: A la carte restaurant fra formiddagen av, med både tradisjonelle innefaciliteter og utearealer med storslagen utsikt utover Sonskilen og strøka utafor. Pub i den eldste delen, fra 1600-tallet. Catering. 2. etasje med lokaler for møter og andre private tilstelninger.

Med få ansatte og Bengt i jobb også på kokkelinja ved Vestby videregående skole i en årrekke, noe han fortsetter med en stund til, er det en makeløs personlig arbeidsinnsats de to har nedlagt.

Det er derfor full dekning for å si at de med dette har avhendet sitt livsverk. Et livsverk som det er grunn til å kalle beundringsverdig.

♦ Apropos dekning: Vi ligger dessverre på etterskudd med denne saken, så vi snur det på hodet og satser på å være først med en reportasje etter eierskiftet og med en magasinvinkling som forhåpentligvis, på sitt vis, også kan gå inn i Son-historien. Raust med plass er allerede satt av på Herison.no.

♦ Inntil saken er i boks, gjenstår å takke vertskapet for så mye gjennom så mange år, gratulere med det som ser ut til å være et på alle måter godt salg og ønske til lykke med den nye tilværelsen.

Svein-H. Strand

Views: 140