Fire år etter NEI: Flertall for IKEA-utbygging på kornåker

(Publisert 19.06.23)

https://www.nrk.no/osloogviken/flertall-for-ikea-utbygging-i-vestby-1.16452501

I debatten sa Ap at utbyggingen kan gi kommunen 300 nye arbeidsplasser. Det er også krav om matjorda skal flyttes og dyrkes opp igjen et annet sted, slik planen var også for fire år siden.

Den gang skulle matjorda flyttes til en gård på Kjenn, halvveis til Såner/Hølen etter fylkesveien (gamle E 6).

I tillegg til Ap, støttes planene av Høyre og Fremskrittspartiet, samt Industri- og næringspartiet.

Av de 35 kommunestyrerepresentantene var det 14 som stemte imot.

Blant disse var representanter fra Sp, V, SV, Rødt, MDG og Bygdelista.

Venstre i Viken gikk i helga hardt ut mot måten kommunen har håndtert byggesaken på og kalte prosessen svært uryddig.

Views: 68