– Det er gjort funn av E.coli bakterier i prøvesvaret. Det var ikke høye verdier, men høye nok til at det anbefales koking. Det er gjort tilsvarende funn i Moss. Vi deler jo samme drikkevann fra Vansjø, sier leder ved resultatområde Kommunalteknikk, Tor Gustav Hovland.

– Prøven vi tok tirsdag kveld ble levert inn til analyse, og det ble tatt nye prøver onsdag. Vi har fått svar på noen av de første prøvene, og vi venter fortsatt på flere prøvesvar. Hvis vi får ett godt prøvesvar, skal vi etter reglene ta en prøve til før vi kan slippe opp kokevarselet. tilføyer Hovland