Hvem kan lage norsk brenneslegarn?

Vi skal i gang med et spennende prosjekt med Norsk håndverksinstitutt på Maihaugen. I tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven, arbeider de med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk samt øke samfunnets kjennskap til håndverkstradisjoner. Sammen skal vi finne den norske metoden for å lage garn av brennesle.

I den sammenheng leter jeg etter en tradisjonsbærer – en som har lært å lage brenneslegarn fra hånd til hånd bakover i tid.

Jeg har løftet hver stein og busk i Norge (og Sverige!) for å finne denne nøkkelpersonen, men så langt uten hell. Kan jeg være for sent ute? 

Håpet er at det fortsatt finnes mennesker som har lært håndverket fra en bestemor eller gammel nabo. En som kanskje ikke lager garnet selv i dag, men som likevel sitter på denne kulturarven.

Interessen for å lage garn av brennesle har, bokstavelig talt, blusset opp i de senere år. Selv lærte jeg det fra sosiale medier, gamle kilder og ved prøving og feiling. Men å lære det med utgangspunkt i norsk klima, vil nok være noe annet enn framgangsmåten fra varmere strøk i Europa eller Nepal.

Brenneslen må være Norges flotteste plante, et kinderegg med superkrefter! Hele planten kan brukes slik at ikke noe går til spille!

Den er utrolig næringsrik – legende, har et enormt potensial med tanke på produktmuligheter og gir i tillegg super plantegjødsel. I de senere år har tekstilindustrien begynt å bruke brennesle. 

Hvem vet – kanskje ligger noen av klimaløsningene i fortidens kunnskap?

Fride Kramer Riseng   | 951 93 603

Stipendiat

fride.kramer.riseng@gmail.com

Kjetil Storeheier Norheim   | 907 47 122

Rådgiver Norsk Håndverksinstitutt

kjetil.storeheier.norheim@handverksinstituttet.no

www.handverksinstituttet.no

Views: 2630