Minneord om Birger Hekkelstrand – vår lokale kulturvokter

(26.04.21) Tidligere kultursekretær, senere kultursjef i Vestby kommune fra 1987, Birger Hekkelstrand, er gått bort etter lengre tids sykdom. Han fylte 80 år 1. februar.

 

LM-foto: Sturla Strand, 2011

Den triste nyheten nådde oss i dag. Birger Hekkelstrand var en dedikert lokal kulturvokter, må det være rett å si etter mange aktive pensjonistår som styreleder i Son kystkultursenters Venneforening.

Venneforeningen er mer enn hva man kunne tro. Det er den som i praksis er ansvarlig for daglig drift og å sette opp fristende aktivitetsprogram, først og fremst til den lange sommersesongen fra mai til september.

Etter år med strålende besøkstall i sommermånedene, kunne Birger med god samvittighet takke for seg. Med gode ønsker til sin etterfølger Tom Braaen, og til institusjonens eneste lønnede medarbeider, museumsvert Alex Johnnessen.

Det gledet ham nok da Vestby kommune i 2020 overtok eierskapet i kystkultursenteret, etter ønske fra Follo Museum. Der trengte de å snu om på bruken av sine begrensede ressurser, som avdeling av Akershusmuseene. I minneord om kulturvokteren hører det også med at Birger Hekkelstrand var deltids prosjektleder i Follo Museum fra 2013.

Han var også “full av kultur” da han i 1983 ble ansatt i stillingen som kultursekretær i Vestby kommune, en stilling som fire år senere ble oppgradert til kultursjef. Han og familien kom nemlig flyttende den korte veien fra Svelvik, der han hadde vært ungdomsskolelærer, kulturpolitiker og kommunens kultursekretær. Kinosjef var han sannelig også i Svelvik.

I en periode var han leder av det regionale kultursjefkollegiet i Follo, og leder av Norsk Kulturforums fylkesstyre for Akershus.

Hekkelstrand var født og vokste opp i Hammerfest. Som ung ble han student ved Univeritetet i Oslo. Senere ble det lærerutdanning i Halden, før han startet studier ved Norges Kommunal- og sosialhøgskole.

Takk for din store innsats og ditt glødende engasjement! Hvil i fred.

 

Views: 1174