Gjør noe med plastforsøplingen NÅ!

(Illustrasjonsfoto: LM Arkiv/Sturla Strand)

150 millioner bokser og flasker blir ikke pantet! Plastforsøpling er et av verdens raskest økende miljøproblem, og plasten truer alt dyreliv så vel som menneskers helse.

Bare i Norge havner 8400 tonn plast i naturen hvert eneste år. Det utgjør to kilo per person, og det er så mye som seks ganger høyere per innbygger enn i Sverige og Danmark (ref. Infinitum).

Hver nordmann kaster i snitt 101 kilo plast hvert år. Da sier det seg selv at forbudet mot engangs plast ikke er nok!

Ifølge en pressemelding fra Handelens Miljøfond, gjenvinnes i dag bare 24 prosent av plasten vi forbruker.

Miljøforeningen.org krever derfor at våre politikere stopper med tomt prat og gjør noe med dette alvorlige helse og miljøproblemet nå!

Dette er det ikke vanskelig å slutte seg til. For å sitere Miljøforeningens talsperson Dag Werner:

– Vi krever at forurenser betaler og tvinges til å endre adferd straks – ikke en gang i framtiden!

 

Views: 1143