JADA, de finnes – og dette er fiskereglene i Son

Illustrasjonsfoto: Sturla Strand

Lover, regler og forskrifter har vi for nesten alt som tenkes kan i vårt moderne samfunn. Og visste du at det finnes et særskilt regelverk blant annet for hvordan og når du kan fiske i sjøen fram til grensen mellom elv og sjø?

Her er det som gjelder på våre trakter, og ordlyden i regelverket gengis nedenfor akkurat slik som det står i Lovdata:

Utenfor Stamnesbekken i Son, Vestby kommune:

Grensen går tvers over ytre ende av munningen – en avstand på ca 12 meter.

Utenfor Hølenelva i Son, Vestby kommune:

Grensen går (på vestsida) fra den ytre enden av moloen ved småbåthavna og ca 75 meter i nordøstlig retning til bryggekant (på østsida).

0 Endret ved forskrift 23 feb 1995 nr. 202.

§ 2. Øvrige fiskeregler

Fra grensen mellom elv og sjø, og opp i vassdragene, er det fastsatt egne fredningstider. I sjøen fram til grensen mellom elv og sjø, er fiske med stang og håndsnøre etter saltvannsfisk tillatt hele året.

I fredningstida for det enkelte vassdrag er det likevel ikke tillatt å fiske etter laks og sjøørret nærmere grensen mellom elv og sjø enn 100 meter.

Utenfor Askerelva, Neselva, Sandvikselva, Lysakerelva, Akerselva, Gjersjøelva og Årungselva gjelder egne vernesoner hvor alt fiske, unntatt fiske med stang og håndsnøre samt åleruser (største diameter 70 cm og som er konstruert slik at de (fortrinnsvis) fanger ål), er forbudt.

(Republisert 21.06.23)

Views: 2923