Polet selger mindre etter gjenåpningen av samfunnet – MEN IKKE I SON

Fra åpningen av Vinmonopolets kategori 2-butikk i Son i 2015. Omsetingen har siden da vokst til et nivå som tilsier opprykk til kategori 3. Men lagerplassen er angivelig ikke stor nok i de nåværende lokalene i Båtbyggerveien. (LM-foto: Svein-H. Strand)

(Publisert 14.11.21) Vinmonopolets salg på landsbasis gikk ned med 5 prosent i september 2021 målt mot september 2020. Samtidig hadde mindre steder med preg av hytteliv og turisme en betydelig salgsøkning i forhold til september i fjor. I Son: For brennevin og for svakvin var det en salgsøkning på 34 prosent. For sterkvin 48 prosent og for øl hele 61 prosent.

Også salget av alkoholfrie varer hos Vinmonopolet Son hadde en stor økning: 55 prosent, sammenliknet med september 2020.

Det samme gjelder samtlige undergrupper av vareslagene, og prosentvis økning her – samt volumtallene for disse – kommer vi tilbake til i en egen sak.

Det var like mange salgsdager (26) i september i år som i fjor, men en torsdag mer og en tirsdag mindre, som Vinmonopolet skriver på hjemmesiden. Kalender-korrigert nedgang for måneden blir dermed 7 prosent på landsbasis.

– Nedgangen er som forventet og skyldes den gradvise gjenåpningen av samfunnet, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i en pressemelding.

Årsaken til Vinmonopolets salgsvekst under coronaen var nedstengningen av samfunnet med tilhørende bråstopp i uteliv, grensehandel og taxfreehandel.

– Nå når denne type aktivitet tar seg opp, er det bare naturlig at Vinmonopolets salg går noe ned. Vi regner med å se en differensiert salgsutvikling for ulike pol i tiden som kommer, understreker Nordahl.

– En rekke pol i sentrum av byene kan faktisk oppleve vekst som følge av at sentrums- og kontorliv nå tar seg kraftig opp. Pol nær svenskegrensen og i forstedene der folk har hatt hjemmekontor, vil derimot se nedgang, antar han.

HISTORISK SALGSVEKST SIDEN MARS 2020

Salget på landsbasis økte med 15 prosent i første halvår, målt mot samme periode i fjor. Økningen er coronadrevet. Tilnærmet full stopp i både grensehandel og taxfree har medført en historisk salgsvekst for Vinmonopolet siden 12. mars i fjor.

– I takt med at samfunnet sakte gjenåpnet, var imidlertid denne effekten i ferd med å reduseres betydelig utover våren og forsommeren 2021, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl.

– I lys av denne utviklingen er det grunn til å forvente moderat nedgang for Vinmonopolet de neste månedene, men det vil selvsagt være betydelige lokale variasjoner, sier Nordahl.

For første halvår er veksten høyest for fylkene som tradisjonelt er mest utsatt for grensehandel. Butikkene med størst vekst i første halvår ligger i typiske hyttekommuner og i områder som normalt er sterkt berørt av grensehandel.