BRANNSIKKERHETEN for tett trehusbebyggelse i Son skal bli bedre

Fra den omfattende brannen i et bolighus i Srandgata 5 A i mars 2012, den siste i sitt slag så langt. (LM Arkivfoto / Sturla Strand)

(Publisert 30.12.21) En brannsikringsplan for den tette trehusbebyggelsen i det sentrale Son ble vedtatt av Vestby kommunestyre i 2016. Flere tiltak for å bedre sikkerheten innenfor planområdet vil snart komme, men kommunestyret har vedtatt at den gjeldende planen først skal revideres.

Revisjonen gjennomføres av Vestby kommune med bistand fra brannvesenet, Mosseregionen brann og redning. Som et ledd i den ønskede medvirkningen, arrangerte kommunen 30. november et åpent informasjonsmøte i kultursalen på Grevlingen skole.

Totalskadet ble den, men overraskende mye av den tilbaketrukne villaen i Strandgata 5 A sto igjen etter brannen. Det sier sitt om brannmannskapenes innsats. (LM Arkivfoto / Sturla Strand)

Dette er et av de aller eldste gjenværende bolighus i Son, og sies å være “minst rundt 200 år gammelt”. Den nåværende fasaden er ikke gammel, og på 1970-tallet var den kledt i eternitplater.

Det forventes at revisjon av brannsikringsplanen, med forslag til hvilke tiltak som anbefales, blir behandlet og vedtatt av kommunestyret

For at informasjonen skulle kunne vurderes og benyttes i revisjonen, ble det satt en kort frist – til 17. desember 2021.
Konkrete forslag til nye tiltak skal førstegangsbehandles i plan- og miljøutvalget i slutten av februar 2022.
Fristen for å søke Riksantikvaren om midler til brannsikringstiltak i tett trehusbebyggelse er høsten 2022.

 

Hits: 557