Slik var gamlelåven

Tekst og foto: Svein-H. Strand

(Opprinnelig publisert 20.11.2011) Første store bilde laster seg litt sent ned.

Slik så bygningen ut på baksiden mot gangstia Olla fram til rivearbeidene startet på ettervinteren 2011. 

Og slik ser det ut nå. Dørene på langveggen mot sør – der varer gikk inn og ut av lager ved handelshuset – er erstattet av moderne vinduer som går nesten helt ned til bakken. Lenger bort på veggen to glugger som heller ikke har noen referanse i det bevaringsverdige objektet som ble revet.

På dette oversiktsbildet fra LM-arkivet har vi fått med mye i ett opptak: Den gamle, bevaringsverdige bygningen i sitt fortettede antikvariske miljø. Son Kro i bakgrunnen. Slik sto den som en viktig, nær og integrert del av driften i handelsgården. I tillegg til å fungere som lager, var det slakterivirksomhet her, helt fram til tidlig på 1950-tallet. Det gjorde at forretningen Aimar Hansen & Søn var selvforsynt med endel kjøttvarer. Flere soninger husker lydene som bar bud om hva som foregikk.

Den gamle låvens bærende konstruksjoner i form av tømring. Slik lå de lagret i Thornegårdens hage fra høsten 2010, gjennom vinteren og til det viste seg, våren 2011, at de angivelig ikke kunne brukes likevel.  

Visits: 588