Om nedetid søndag kveld – OG LITT TIL

(Publisert 28.03.22) Det ble dessverre litt nedetid for LM i en periode sent søndag kveld, etter at vi mistet kontakt med serveren. Raden med knapper for deling av LM-stoff på sosiale medier har i flere dager ikke ligget ute på sin faste plass øverst på forsiden. Vi jobber med å få dette elementet på plass igjen, og det var trolig en feilkommando fra redaksjonens side som utløste bruddet.

Heldigvis kom vi raskt opp igjen etter at det ble bedt om bistand fra vår hjelper i Nordic Hosting. Det ligger ellers an til at det trengs bistand derfra også med deleknappene.

En full gjennomgang av den lange rekken innstillinger, som kjennegtegner WordPress, kan det også være behov for. I den forbindelse vil redaksjonen teste funksjonaliteten til et par av fotosamlingene som ble satt opp da “nye LM” var veldig ung.

ARKIVSTOFFET. For en nettavis der en stor del av kjernen utgjøres av lokalt bakgrunnsstoff på den brede kultursektoren, så har arkivstoffet en spesiell verdi i forhold til arkivet i en nyhetspreget avis.

Det er ikke minst derfor at utvalgte republiseringer av saker fra “gamle LM” (som ikke lenger er ordinært tilgjengelig) har vært relativt høyt prioritert.

Så var også det sagt.

Red.

Views: 48