Soon Hermetikfabrikk – også kulturhistorie

(Fra LM mai 2012) (Republisert 26.04.2022) Dette postkortet er blant de sjeldne av virkelig gode Son-prospekter fra første halvdel av 1900-tallet.

Hovedattraksjonen for oss i dag er nok å se ladestedets “skyline” fra Laksa-landet, med den dominerende bygningen til Soon Hermetikfabrikk AS (opprinnelig AS Kristianiafjord Canning Co. 1916-1923) på plass.

Med Viking Canning Co. AS, Oslo, som ny eier, gikk fabrikkbygningen med i en dramatisk brann, så sent som 25. november 1965.

♦ Originalbildet har redaksjonen fått utlånt av Reidar Johansen, og vi bruker det her som en introduksjon til en egen bolk om hermetikk- – og etter hvert silde- og salatproduksjonen med mer – som har preget Son i nyere tid. Og dette i en grad at det også går over til å bli kulturhistorie, som vi skal se etter hvert.
 

Som tilfellet er for altfor mange gamle postkort, så savnes årstallet. Inntil noen hjelper med en nærmere datering, tipper vi at bildet er tatt på 1930-tallet. Den gode tekniske kvaliteten og båtene i forgrunnen – som selvølgelig også gjør bildet interessant og verdifullt – fører oss dit.

Samtidig har fabrikkbygningen et friskt ytre, noe som gjør at vi våger oss til første del av 1930-tallet, enda bygningen selvsagt kan være nymalt…

♦ Og igjen: Lesere som har noe å bidra med til Lokalmagasinets publisering av saker om lokalhistorien –  enten det er bilder, opplysninger eller kommentarer – kan bare ta kontakt. Som takk til deg som låner oss et bilde vi kan bruke, får du en ekstra kopi, eventuelt en restaurert kopi dersom bildet har tekniske “alderdomssvakheter”.

Sist, men ikke minst i denne omgang: Takk til Reidar Johansen for nok et flott bidrag!

SVEIN-H. STRAND

Views: 105