Det norske nettsamfunnet som forsvant

(Publisert 05.05.22) (Av Svein-H. Strand) Det var en gang et norsk sosialt nettsamfunn med vekt på interaksjon, spesielt på organisasjons- og lokalplanet. Her kunne brukere og brukergrupper opprette såkalte «soner». Disse kunne – som det står på no.wikipedia – bestå av blogger, billedalbum, kalendre og debattfora.

(Ill.foto: stock.exchng)

Noen som husker dette? Neivel. Men kanskje hjelper det litt på husken når jeg føyer til at alle kunne opprette sin egen sone – uten at det kostet en krone.

Lokalmagasinet.no var ikke på Facebook. Det rakk dengang lenge med Twitter. Men dette nye bare måtte vi prøve. Ikke minst fordi det var relativt få føringer når det gjaldt layout og sånne ting.

Så vi opprettet SON-SONEN. Ganske kult navn, ikke sant?

Og navnet på nettsamfunnet, det var… Origo. Se der, ja!

En rekke aviser tilknyttet A-pressen brukte Origo aktivt i sin kommunikasjon med leserne. Dette gjorde de ved å samle stoff fra sonene i sin avisregion. Så publiserte de det både på trykk og i nettavisen.

Kanskje litt i overkant, spør du meg. Nettstedet ble i alle fall nedlagt ved utgangen av oktober 2016, men stoffet var tilgjengelig, i uredigerbar form, helt fram til juni 2019.

Origo ble drevet av selskapet Origogruppen AS. Flere av utviklerne der var også engasjert i arbeidet med det lukkede nettsamfunnet Underskog, gjennom selskapet Bengler.

Når det gjelder SON-SONEN, så ble det redaksjonelle arbeidet der gradvis trappet ned. Det krevde tid og ressurser som vi egentlig ikke hadde.

En debattant som kalte seg Njål Kramme (et falskt navn, viste det seg) fant også ut at dette var en arena som kunne benyttes til å publisere uriktige påstander om meg som redaktør av Lokalmagasinet.no. Og hvem hadde egentlig redaktøransvaret på en Origo-sone?

Men lenke til sonen lå lenge på godt synlig plass oppe i høyre-spalta på forsiden, også etter at sonen ikke lenger ble oppdatert.

Views: 55