“Den grønne” Langøya

 

Under solnedgangen på bildet, som er tatt tidlig på 1900-tallet, kan vi skimte Langøya mellom Tofteholmene til høyre og Bevøya til venstre.

 

 

 

(Av Reidar Johansen, Son) Tvers over fjorden rett utenfor Holmestrand, og godt synlig fra Son, ligger Langøya. På slutten av 1800- tallet ble den oppkjøpt av A/S Christiania Portland Cementfabrik.

(Fra LM 10.06.22) (Republisert 25.11.23)

ØYA INNEHOLDT store mengder kalkstein som sementfabrikken begynte å utvinne fra 1895.

SIDEN DA er millioner av tonn kalkstein tatt ut i de to store dagbruddene på øya. Denne produksjonen har etterlatt seg to gigantiske hull på øya.

LITT LENGRE SYD for oss i Son, på Kambo, lå et stort kalkbrenningsanlegg. Sammen med flere andre anlegg i Norge brant det kalksteinen som ble benyttet til sement i byggeindustrien.

SEILSKUTER FRA SON gikk da i fast rute mellom Langøya og Kambo med kalkstein.

(Opprinnelig publisert på Facebook i desember 2010)

Visits: 50