En av de første lokale nettaviser i landet

Skoleskipet “Hausten” av Son runder Laksatangen med kurs for hjemmehavn.

FOTO: Badi Batchelor, Son

(Fra LM 04.06.18) (Republisert 25.12.22) (Av Svein-H. Strand) Første måned med over 2000 besøk i snitt per dag! Over 4.100 besøk på én enkelt dag, den 20.! Med en historisk dobbeltrekord for mai 2018 i boks, hva kunne da passe bedre enn å bli intervjuet fra Høgskolen i Volda?

Der arbeides det med et prosjekt om landets ca 70 lokale nettaviser. LM-redaktøren var blinket ut for et halvtimes telefonintervju. I denne gruppen lokalaviser er Lokalmagasinet.no nemlig en av de eldste som er i daglig drift.

Utspørrer var prosjektlederen, Lars Halvorsen. Sammen med en gruppe studenter skal han ha prosjektrapporten klar om noen måneder.

Å forklare, uten forberedelser, blant annet drøye 15 år i sammenhengende “opplagsvekst” (les: trafikktall fra egen server)? Ja, det er unektelig litt som å bli bedt om å forklare en hverdag med meningsfylt arbeid og selvpålagte plikter:

De daglige rutiner. De overraskende hendelser som snur opp-ned på planer for en dag eller flere.

Å legge stein på stein til de tusener i det todelte stoffarkivet. Mest fra og om et sted som produserer flere nyheter per kvadratmeter enn kanskje noe annet sted i landet.

Ting du nesten tar som en selvfølge. Bortsett fra den overraskende dobling av besøket fra 2016 til 2017 og klatringen derfra, det må sies!

OVERLEVER PÅ GRATISARBEID

Et fellestrekk så langt for mange av de lokalt baserte og frittstående aktørene på nett: Overlevelsen er jevnt over – og tildels i stor grad – basert på gratisarbeid. Mens løpende driftsutgifter dekkes – i beste fall – fullt ut av reklame og ulike modeller for leserbetaling. For tilgang til alt eller noe av stoffet.

Ja, det var dét da… Kan denne betalingsmuren, som irriterer mange, erstattes av noe mer spiselig her i gården? Sånn at det blir budsjett til å hyre en frilansjournalist. I ny og ne. Vi får se.

Views: 4045