Kølabua fiskerlag fikk leie del av Kølabua

(Publisert 08.09.22) (LM) Kommunestyret godkjente mandag en avtale for utleie av en del av Kølabua til Kølabua fiskerlag. Kølabua, eller «SAKTE FART» som bygget også har blitt kalt, er et synlig kjennemerke i Son. Bygningen har gjennomgått omfattende rehabilitering. Det gjenstår arbeid innendørs i den søndre delen. Og det arbeides med å få på plass vann, toaletter, kjøkkenløsning og strøm.

For bruk av den søndre delen må det søkes om bruksendring, da det i dag er et lager. Dette må endres til forsamlingslokale med de krav dette medfører. Det vil sikre at den søndre delen kan leies ut til selskaper og brukes til kulturformål. Men dette er ikke mulig før arbeidet er ferdigstilt. Administrasjonen har fått flere henvendelser om utleie av den søndre delen, opplyser rådmannen i saksframlegget.

Den er den nordre delen av Kølabua som nå er leid ut til Kølabua fiskerlag. Her har medlemmene i flere år ryddet arealer for mye gammelt skrot, vedlikeholdt, og bidratt til et positivt fokus på Kølabua og vår lokale kystkultur.

Det har over tid vært kontakt, dialog og møter med Kølabua fiskerlag. Fiskerlag har vært involvert i utforming av avtalen og tilretteleggingen for framtidig bruk av området.

– Fiskerlaget har via sin interesse for området og kompetanse på kystkultur vist at det er en organisasjon som har vilje og evne til å bidra til formidling, vedlikehold og tilsyn, understreket rådmannen i sitt saksframlegg.

Rådmannen ser ikke at det er mulig for kommunen selv å ha tilsvarende tilstedeværelse på Kølabua.

UTBEDRINGER TRENGS

En svakhet ved bryggen må utbedres. Det ene søylefundamentet er utvasket, og det står bare ett armeringsjern igjen som holder betongsøyla oppe. På lavvann er søyla over vannspeilet. Rådmannen vil se nærmere på dette, og komme tilbake til saken i Handlingsprogrammet for neste år.

– Med tanke på sikkerhet for alle, og for å kunne ta området og Kølabua mer i bruk og øke aktivitetene, må bryggen være i forsvarlig stand, fastslår rådmannen.

– Bryggen bør også reguleres. Det har vært observert båter av vesentlig størrelse som har ligget fortøyd til bryggen over flere dager, og dermed hindret andre å fortøye og gå i land, tilføyer han.

Rådmannen mener det må være mulig for Kølabua fiskerlag, Skjærgårdstjenesten og Vestby kommune å disponere brygga, spesielt den nordre delen.

Den midtre/søndre delen kan da forbeholdes henholdsvis leietakere og korte stopp for å sette i land eller hente personer og utstyr.

SKILTING OG BESØK MOT VEDERLAG?

Et foreløpig tiltak kan være, mener rådmannen, at denne reguleringen foretas ved skilting. Kølabua fiskerlag får så håndheve reguleringen, gjerne gjennom å kunne ta et vederlag.

Brygga skal primært benyttes av besøkende til Sauholmen mot vederlag ifølge oppslag. Ved kommunens utleie av Kølabuas søndre del har leietakerne fortrinnsrett på bruk av brygga mot nevnte vederlag.

Maksimum størrelse på båter er 30 fot. Bryggas søndre del med innbygd trapp skal bare benyttes til av- og påstigning. Bruk av brygga må ikke være til hinder for Skjærgårdstjenestens bruk av brygga, eller for lasting og lossing av fiskeredskap fra bryggas nordre ende.

I og med at kommunen har ansvar for eiendommen, bygningsmassen og bryggen, er det ved avtalen som nå er vedtatt, lagt til rette for samhandling på tvers av kommune og frivillighet.

Slik rådmannen ser det, vil det derfor være mulig å lage helhetlige planer for området, både når det gjelder drift, vedlikehold og utvikling.

Kommunen kunne ha tilsyn selv, men det ville blitt et dyrere alternativ. Videre ville ikke kommunen kunne skapt tilsvarende aktvitetsnivå, eller ha tilsvarende tilstedeværelse, som Kølabua fiskerlag har mulighet til.

BEVARING GJENNOM BRUK

Bevaring gjennom bruk er prinsippet kommunen legger til grunn ved å inngå samarbeid med Kølabua fiskerlag.

– Kommunen får ingen økonomisk kompensasjon i form av husleie. Men vi får en aktiv organisasjon som forestår tilsyn, vedlikehold, aktivitet og formidling og som bidrar til å ivareta og utvikle Sauholmen og Kølabua, konkluderer rådmannen.

Erfaringene med avtalen vil bli vurdert fortløpende, og forslag til endringer vil bli lagt fram dersom det skulle vise seg å bli nødvendig.

Views: 253