– Vilkår for dispensasjon ikke oppfylt

(Publisert 24.09.22) (Reporter Svein-H. Strand) Til rammesøknaden om nytt bolig- og forretningsbygg i Storgata, som LM omtalte i går: Rådmannen vender tommelen ned for alle de fire punktene der det trengs dispensasjon fra ulike bestemmelser.

De overordnede bestemmelsene om dispensasjon – fra blant annet utnyttelsesgrad (U-grad) for en tomt – finnes i plan og bygningslovens paragraf 19-2.

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er ikke oppfylt i denne søknaden, fastslår rådmannens saksbehandler.

Til mandagens møte i plan- og miljøutvalget innstilles det derfor på at det i saken om Storgata 16 B ikke gis dispensasjon fra:

  • Reguleringsbestemmelsene § 3b om maksimalt tillatt U-grad=0,3, til
    U-grad=0,98.
  • Reguleringsbestemmelsene § 3b om maksimalt tillatt 2 etasjer, til 5 etasjer.
  • Plan – og bygningsloven (pbl.) § 29-4 andre ledd om krav til minsteavstand mot nabogrense halve byggets høyde, og ikke under fire meter, til minsteavstand 0,5 meter.
  • Kommuneplanbestemmelsene § 16 femte ledd om krav til ny detaljregulering før tiltak i bevaringsområder for svært viktige strøk kan tillates.

Views: 173