LM fulgte replikaen tett

Fra det krevende og risikable løftet på Cowes våren 2012, da “Britannia” skulle forflyttes fra vannet for å komme innomhus. 

(Fra LM 16.07.13.) Son får besøk av en stor flåte klassiske båter neste sommer. I den forbindelse har det i seilerkretser vært spekulert i om den tidligere spesielle gjest i Sonskilen, replikaen av den britiske kongeyachten “Britannia”, vil være med i følget.

LM har, siden skuta ble slept fra Son i mars i fjor, fulgt tett med på arbeidene med å sette replikaen i tilfredsstillende stand. Det har også vært utvekslet blan annet bilder med prosjektstaben i Cowes på Isle of Man utenfor Southampton. Etter noen måneders opphold mens vår kontakt har arbeidet på et annet prosjekt, videreføres dette.

Allerede nå kan det slås fast at “Britannia” ikke blir å se på jubileumsseilasen neste år. Arbeidene som pågår kan ikke sluttføres før tidligst i 2014, i takt med innkommende sponsormidler. Ennå er det mange millioner som må på plass, også for å strekke kjølen med midler til den daglige drift. Først og fremst som et tilbud for bl.a. funksjonshemmede og skadede krigsveteraner.

Men det er en stor og seriøs organisasjon med mye kompetanse som er etablert. Denne leder både arbeidet med skuta og et sponsorprosjekt som har spredd sine vinger over hele nasjonen. Til tross for litt vente og se-holdninger som det meldes om for øyeblikket, er det ingen involverte som tror annet enn at de nødvendige midler vil komme inn.

På Cowes er det nå også åpnet en butikk der det selges bilder og annet med tilknytning til prosjektet og den opprinnelige “Britannia”.

Hits: 11