670 000 besøk til LM på WordPress

(Publisert 26.09.22) Trafikkmålingen for LM på WordPress-plattformen er hyggelig lesning: Vi har et stabilt besøk i en  oppadgående trend, selv om dagsbesøket kan variere relativt mye.

Tallet i overskriften viser det totale besøk, bare litt avrundet, siden vi kom på WordPress for mindre enn to år siden.

ET KLART TREKK er, som ventet, at såkalt forhåndsvisning på Facebook påvirker besøket. I større eller mindre grad, må det tilføyes. For det er jo først og fremst selve budskapet som teller. Dernest på hvilken Facebook-side innlegget blir publisert.

Det blir gjerne en god del ekstra lesere når vi har en “typisk Son-sak” med et aktuelt tema som deles på Facebooks “Son-side”.

NÅR DET ER SAGT: Vi lager jo ikke forhåndsvisninger av alt vi publiserer. “Litt ekstra” bør det være å lokke med, noe som forsvarer den ekstra tiden som går med til dette.

Med et besøkstall på ca 1600 i gjennomsnitt per dag som vi har nå, basert på et “løpende år” (365 dager), er det selvfølgelig nettavisa i seg selv som genererer trafikken.

Slik det er overalt på internett. Kanskje særlig hos oss – med en meny og menylenker som er en liten nettavis for seg selv.

Her får man med seg både “det siste” – i den grad man kan bruke et begrep som dette i konseptet “fra fortid og nåtid” – og det man “ikke har rukket å lese” i det etter hvert rikholdige arkivet.

Men før dette blir for langt, så avslutter jeg med et tall til. Kanskje det aller viktigste: Tallet på lesere.

De siste 365 dager har vi hatt ca 30.000 visitors, som det heter i telleverket. Eller besøkende på godt norsk. Dette basert på antall IP-adresser (ulike enheter) som registreres på serveren vår.

Takk for besøkene. Og velkommen til å være med oss videre – i en spennende utviklingstid!

Svein-H. Strand, LM-redaktør

 

Views: 49