Da Vestby H sprakk på personlige feider

(Publisert 20.10.22) (Reporter Svein-H. Strand) Det var “historisk ugreie” i Høyres lokalparti både under og etter nominasjonsprosessen for tre år siden. Ugreien skyldtes i mindre grad politisk uenighet enn personlige feider. Likevel ble det til sammen så mye at partiet “sprakk” og vi fikk et nytt parti: Bygdelista.

 

Her ble det listeplass for både tidligere Høyre-medlemmer og personer uten partitilknytning.

Det var sånn at både vi i pressen og lokalpartiet selv – før bruddet var et faktum – omtalte den interne opposisjon for fraksjonister.

En “høydare” var på sett og vis det underlige – for ikke å si uforståelige – som hendte på det avgjørende møte i nominasjonskomiteen:

Et mindretall i komiteen bestemte nemlig at møtet skulle fullføres – uten at de som utgjorde flertallet var til stede!

MINDRETALLETS PRESSEMELDING

Mindretallet utarbeidet etter møtet også en pressemelding. Den ble stort slått opp i nettutgaven til Moss Avis, og slik at en måtte tro dette var fra en samlet nominasjonskomité. Noe det beviselig ikke var, selv om vi må anta at kveldsvakta i redaksjonen ikke var klar over dette.

Det som så skjedde i nominasjonskomiteens siste møte var at flertallet, med nyvalgt partileder Tone B. Yrvum i spissen, dro et annet sted der de fortsatte å arbeide med sitt eget listeforslag. Dette var en mandag.

Like etter årsmøtet tirsdag hadde et nyvalgte styre innkalt til møte. Der ble det enstemig vedtatt at en samlet nominasjonskomité skulle møtes på nytt, mandag uka etter.

DET SKULLE DA stemmes over de to ulike listene. Plass for plass.

Slik ble det. Og slik klarte Vestby Høyre å manøvrere seg ut av en lokalpolitisk skandale som ble omtalt i store deler av norsk presse.

Litt dårlig omdømme dryppet jo også på hovedpartiet med Erna i spissen. Og “Vestby-saken” var til behandling også sentralt i Høyre da det sto på som verst. En aldri så liten “skjennepreken” var jo både på sin plass og bidrao kanskje med sitt til å forlike partene.

 

 

Views: 51